logo

 

Dėkojame visiems 2018 metais parėmusiems NVA tinklapį SMS žinutėmis

 

NEPRIKLAUSOMAS VIRTUALUS ARCHYVAS

Skirtas visiems beieškantiems. Archyviniai metrikai skenuojami bažnyčiose ir dovanojami bendram naudojimui. Mes dirbame visuomeniniais pagrindais. Skatiname prisidėti savanorius. Turintys nufotografuotų metrikinių įrašų padovanokite mums, kad kiti galėtų naudotis.
Visa informacija talpinama daugiausiai djvu arba pdf failais

Naujienos

NVA papildytas nuorodomis į tinklapyje "Pasvalia" esančias metrikas.
Gausiai papildytas A.Musteikienės sukurtas Dvarų žinynas pagal enciklopedinį leidinį "Lietuvos bajorai"
Tverų RKB puslapis
Kernavės RKB ir Rietavo RKB puslapiai
Skarulių RKB Šv.Onos bažnyčios puslapis
Papilio RKB Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia puslapis

Parengtas Dažniausiai užduodamų klausimų tyrinėjant genealogiją puslapis
Parengtas "Žemaitijos pavietų žodynas - lietuviškai ir lenkiškai",
2018-06-14 Papildytas vardų žinynas pagal Prienų parapijos archyvo tyrimus, Kunigas Algimantas Kajackas. Sudarytas Prienų parapijos vietovių žodynėlis lenkų-lietuvių kalbomis
2018-04-06 Parengtas parapijų žodynas

Laukžemės RKB 1886-1915 gimimo ir 1849-1907 santuokos.
Leckavos RKB 1792-1804 m. krikšto metrikų knyga
Vaiguvos RKB 1849-1902 m. santuokos metrikiniai įrašai
Daugų RKB 1701-1797 m. gimimo, mirties, santuokos metrikianiai įrašai
Onuškio RKB 1697-1936 gimimo, santuokos, mirties metrikiniai įrašai
Lenkimų RKB 1891-1911 m.gimimo ir 1875-1929 m.santuokos metrikiniai įrašai ir kiti 1912-1948 m. gimimo, santuokos bei mierties.
Zapyškio RKB metrikų knygos bažnyčioje: gimimo 1774-1858 m. / krikšto 1837-1840 m. / santuokų 1808-1842 m./ mirties 1808-1856 m.
Skarulių RKB gimimo, krikšto ir santuokų metrikų knygos bažnyčioje
Papilės krikšto, priešsantuokinių, santuokų ir mirties metrikai (bažnyčioje ir LVIA)
Linkmenų bažnyčios 19 a.priešsantuokinių apklausų bei 18 a. krikšto, santuokos, laidotuvių metrikai.

Lygumų RKB 1839-1868 m. parapijiečių sąrašai
Onuškio RKB (Trakų raj.) 1929-1936 m. giminių vardynas
Ažvinčių dvaro inventorius 1798 m., 1830 m., Vilniaus tijūnijos 1740 m., 1761 m. , 1775 m.
Linkmenų RKB 18-20 a. parapijiečių sąrašai
Alsėdžių RKB 19 a. parapijiečių sąrašai
Čekiškių RKB 1845 m. parapijiečių sąrašai
Gruzdžių gubernijos 1816 m. reviziniai sąrašai
Šakynos 1811 m. reviziniai sąrašai
Telšių dekanato dekanato santuokų ir mirusiųjų abėcėliniai sąrašai 1930-1940 m.
Besmerčių ir Gučkampio RKB 18 a.inventoriai - ūkininkų sąrašai


Image

METRIKAI

Metrikiniai įrašai bus nuolatos kaupiami ir įdedami tik sutikus dovanotojams.

Daugiau

Išorinės nuorodos:
Buvusios Seinų apskrities vietovardžiai ir asmenvardžiai, užfiksuoti 1922–1938 m. bažnytiniuose metrikuose

Image

SĄRAŠAI

Pirmuosius Žemaitijos parapijiečių sąrašus pateikė genealogė ekspertė Sigita Gasparavičienė.

Daugiau


Image

DVARŲ ŽINYNAS

Žinyno originalą parengė ir dovanojo Audronė Musteikienė. Nuolatos papildomas.

Žiūrėti
Image

ŽODYNAI IR ŽINYNAI

Žinynų originalai parengti ir dovanoti Audronės Musteikienės:
Moravskio žinynas, Vietovardžiai Karaliaučiuje, Vardų žodynas
ir kiti.

DETALIAU

Knygos archyvuose

Image

Tokių knygų archyvuose nemažai ir jos beveik neprieinamos. Knygos, išlikusios bažnyčios, laikomos dar blogesnėmis sąlygomis, nei archyve.

Lietuvoje metrikus tvarkė ir saugojo Bažnyčia. Netikintiesiems ar kitų tikybų asmenims civilinės būklės aktus išduodavo vietos savivaldos įstaigos. Metrikų terminas bendrinėje ir teisinėje kalboje naudotas iki 1940 m. Vėliau buvo vykdoma valstybinė civilinės būklės aktų registracija.

Gelbėkime knygas, jas atgaivindami ir palikdami gyventi skaitmeniniame pasaulyje.
Daugiau

Paieška

index turinys detaliau
Nemokama paieška

Mūsų ryšiai

FB "Domiuosi genealogija"

skirta besidomintiems giminių ir protėvių istorija. Čia diskutuojame, ... klausinėjame ir padedame vieni kitiems paieškose.

FB "Šiaurinės Lietuvos genealogija"

Besidomintiems savo protėviais, kurie gyveno Šiaurinės Lietuvos parapijose.

ir kiti: Ignalinos krašto genealogija, Anykščių krašto genealogija, Panemunės krašto genealogija, Širvintų ir aplinkinių parapijų genealogija, Genealogijos Kooperatyvas, Lithuanian Global Genealogical Society, Eastern Europe Genealogy Research Community