logo
 PRADŽIA   SĄRAŠAI IR INVENTORIUS   BAŽNYČIOS   ŽINYNAI   DUK 

Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

DAUGAILIŲ BAŽNYČIOS ARCHYVO 1685 – 1731 m.
METRIKINIAI ĮRAŠAI

Vytautas STRAIŽYS

 

Pirmoji Daugailių bažnyčia pradėjo veikti 1685 m., ir nuo to laiko pradėtos rašyti metrikų knygos. 1744 m. kita bažnyčia buvo pastatyta ant Daugailių piliakalnio, ji buvo Dusetų bažnyčios filija, 1766 m. sudegė, į ją trenkus žaibui. Dabartinė medinė  Šv. Antano Paduviečio bažnyčia pastatyta 1852 m., 1883 m. ji perstatyta ir padidinta.

Pirmosios dvi metrikų knygos, apimančios 1685–1731 m. laikotarpį, yra išlikusios Daugailių bažnyčios archyve, vėlyvesnio laikotarpio knygos po II pasaulinio karo buvo paimtos į valstybinį archyvą Vilniuje. Pirmą kartą apie Daugailių bažnyčios knygas sužinojau 2011 m. iš susirašinėjimo su rašytoju ir istoriku Antanu Gasperaičiu. Daugailių klebonas Petras Baltuška (1930 – 2012) parodė šias knygas mano kolegai astronomui Dr. Kazimierui Černiui, kai jis viešėjo Daugailiuose 2012 m. liepą. Man besiruošiant važiuoti į Daugailius, senasis klebonas mirė. Susitarus su naujuoju klebonu Saulium Kalvaičiu, 2012 m. lapkričio 3 d. su sūnumi Giedrium nuvykome į Daugailius ir abi knygas nufotografavome skaitmeniniu fotoaparatu. Gautas malonus klebono sutikimas patalpinti šias vertingas knygas į Virtualųjį archyvą.
Abi knygos surašytos lotyniškai. Pirmoji jų yra siauro, antroji - plataus formato. Pirmosios knygos įvade rašoma, kad čia pateikiamos Antalieptės bažnyčios ir jos filialo Daugailių bažnyčioje krikštų ir dalies santuokų metrikos, apimančios laikotarpį nuo 1685 iki 1731 m. Knygos gale lenkų kalba rašoma, kad 1685 – 1731 m. buvo 326 krikšto įrašai, o 1686 – 1777 m. buvo 486 santuokų įrašų. Lieka neaišku, kur yra  minimi santuokų įrašai tarp 1732 ir 1777 metų. Žemiau lenkų ir rusų kalbomis rašoma, kad knygoje yra 234 puslapiai ir kad ji buvo įrišta 1834 m. kovo 21 d., t.y. praėjus maždaug šimtui metų po paskutiniojo įrašo.  Matyt iki tol buvo saugomi tik palaidi sąsiuviniai ir atskiri lapai. Tai patvirtina didelė netvarka kai kuriose knygos vietose.

knyga  

Pirmoje siaurosios knygos pusėje nuo 1 iki 139 nuotraukos yra surašyti 1685 – 1726 m. krikštai.  Čia lapai eina maždaug chronologiškai, bet tik iki 1711 m. įrašai apima daugiau ar mažiau visus mėnesius. 1712 – 1714 m. įrašuose yra dideli tarpai, o 1715 – 1719 m. įrašų nėra visai. 1720 – 1726 m. įrašai vėl apypilniai.
1720 – 1727 m. puslapių nuotraukose kartu su krikšto įrašais yra ir santuokų registracijų, bet čia yra susegti tik keli atsitiktiniai puslapiai.  Vėliau  vėl grįžtama atgal į 1686 metus, kur  surašytos  1686 – 1711 m. santuokos.
Nuo puslapio su 1706 m. įrašais iki knygos pabaigos santuokų ir krikštų įrašai rašomi kartu arba pakaitomis, tačiau labai chaotiškai, su nemažais tarpais. Kai kur keliuose lapuose iš eilės  neįrašyti metai, kai kur įrašai išblukę arba kitaip pagadinti. Tačiau ten, kur mėnesiai surašyti tvarkingai, metus galima apskaičiuoti interpoliacijos būdu. Fotografavo ir Virtualiam archyvui dovanojo Vytautas Straižys.

Pirmoji knyga - 1686 -1731 m. metrikiniai įrašai

1685 – 1726 m. krikšto įrašai

1720 – 1731 krikšto ir santuokų įrašai

Kai metai duodami skliaustuose, jie nėra įrašyti metrikoje, datavimas atlikta  interpoliacijos būdu.

Kai kurių puslapių numeracija gali ne visai atitikti - nuofotografuota 103 psl.

Detalesnis puslapių  aprašymas

   Psl.       Metai, mėnesiai
 

Psl.       Metai, mėnesiai
 

 1.    1686: Nov
 2.    1685: Dec; 1686: Feb, Mar
 3.    1686: Mar, May, Jun, Jul, Aug
 4.    1686: Aug, Sep, Oct
 5.    1686: Nov, Dec
 6.    1686: Dec; 1687: Jan
 7.    1687: Feb, Mar, Apr, May
 8.    1687: Jun, Jul, Sep
 9.    1687: Sep, Oct, Nov
 10.    1687: Nov, Dec
 11.    1688: Jan, Feb, Mar
 12.    1688: Mar, Apr, May
 13.    1688: May, Jun, Jul, Aug
 14.    1688: Aug, Sep, Oct
 15.    1688: Nov, Dec; 1689: Jan
 16.    1689: Jan, Feb, Mar
 17.    1689: Mar, Apr, May
 18.    1689: May, Jun, Jul
 19.    1689: Jul, Aug, Sep, Oct
 20.    1689: Oct, Nov
 21.    1689: Nov, Dec
 22.    1690: Jan, Feb
 23.    1690: Feb, Mar, Apr
 24.    1690: Apr, May, Jun
 25.    1690: Jun, Jul, Aug, Sep, Oct
 26.    1690: Oct, Nov, Dec
 27.    1690: Dec; 1691: Jan, Feb
 28.    1691: Feb, Mar, Apr
 29.    1691: Apr, May, Jun
 30.    1691: Jun, Jul, Aug, Sep
 31.    1691: Sep, Oct, Nov, Dec
 32.    1691: Dec; 1692: Jan, Feb
 33.    1692: Feb, Mar, Apr, May
 34.    1692: Jun, Jul, Aug
 35.    1692: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
 36.    1692: Dec; 1693: Jan, Feb
 37.    1693: Feb, Mar, Apr
 38.    1693: Apr, May, Jun
 39.    1693: Jun, Jul, Aug, Sep
 40.    1693: Oct, Nov, Dec; 1694: Jan
 41.    1694: Jan, Feb, Mar
 42.    1694: Mar, Apr, May, Jun
 43.    1694: Jun, Jul, Sep
 44.    1694: Sep, Oct, Nov, Dec
 45.    1694: Dec; 1695: Jan, Feb, Mar
 46.    1695: May, Jun, Jul, Aug
 47.    1695: Aug, Sep, Oct
 48.    1695: Oct, Nov, Dec; 1696: Jan
 49.    1696: Jan, Feb
 50.    1696: Mar, Apr
 51.    1696: Apr, May, Jun, Jul, Aug
 52.    1696: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec; 1697: Jan
 53.    1697: Jan, Feb, Mar
 54.    1697: Apr, May, Jul, Aug, Sep
 55.    1697: Sep, Oct, Nov, Dec
 56.    1697: Dec; 1698: Jan, Feb, Mar
 57.    1698: Mar, Apr, May, Jun
 58.    1698: Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
 59.    1698: Nov, Dec; 1699: Jan, Feb, Mar, Apr, May
 60.    1699: May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
 61.    1699: Nov, Dec; 1700: Jan, Feb
 62.    1700: Feb, Mar, Apr, May
 63.    1700: May, Jun, Jul, Aug
 64.    1700: Sep, Oct, Nov, Dec
 65.    1700: Dec; 1701: Jan, Feb, Mar
 66.    1701: Mar, Apr, May
 67.    1701: May, Jun, Jul, Aug
 68.    1701: Sep, Oct, Nov, Dec
 69.    1701: Dec; 1702: Jan, Feb
 70.    1702: Mar, Apr, Jun, Jul, Aug
 71.    1702: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
 72.    1702: Dec; 1703: Jan, Feb, Mar
 73.    1703: Mar, Apr, May, Jun, Jul
 74.    1703: Jul, Aug, Sep
 75.    1703: Sep, Oct, Nov, Dec
 76.    1703: Dec; 1704: Jan, Feb, Mar
 77.    1704: Mar, Apr
 78.    1704: Apr, May, Jun, Jul
 79.    1704: Jul, Aug, Sep, Oct
 80.    1704: Oct, Nov, Dec
 81.    1704: Dec; 1705: Jan, Feb
 82.    1705: Mar, Apr, May
 83.    1705: May, Jun, Jul
 84.    1705: Jul, Aug, Sep
 85.    1705: Oct, Nov, Dec; 1706: Jan
 86.    1706: Jan, Feb
 87.    1706: Feb, Mar
 88.    1706: Mar, Apr, May
 89.    1706: May, Jun, Jul, Aug
 90.    1706: Aug, Sep
 91.    1706: Sep, Oct, Nov, Dec
 92.    1706: Dec; 1707: Jan, Feb, Mar
 93.    1707: Mar, Apr, May
 94.    1707: May, Jun, Jul
 95.    1707: Aug, Sep
 96.    1707: Sep, Oct, Nov, Dec
 97.    1707: Dec; 1708: Jan, Feb, Mar
 98.    1708: Mar, Apr, May, Jun, Jul
 99.    Pakartotas 326-sis failas
 100.    1708: Jul, Aug, Sep
 101.    1708: Sep, Oct, Nov
 102.    1708: Dec; 1709: Jan, Feb
 103.    1709: Feb, Apr, May, Jun
 104.    1709: Jun, Jul, Aug, Sep
 105.    1709: Sep, Oct, Nov, Dec
 106.    1710: Jan, Feb, Mar, May,..., Aug
 107.    1711: Apr, May, Jun, Jul, ..., Nov, Dec
 108.    1711: Oct, Nov, Dec; 1712: Jan, Feb
 109.    1712: Feb, Mar, Apr, May
 110.    1712? Nov
 111.    1713? Mar, Apr, May
 112.    1713: Jun, Jul, Aug, Sep, Oct
 113.    1713: Oct, Nov, Dec; 1714: Jan
 114.     ......:  Nov
 115.    1720: Jan, Feb, Mar, Apr
 116.    1720? Apr, May, Jun, Jul
 117.    1720? Jul, Aug, Sep
 118.    1720? Oct, Nov, Dec
 119.    1720: Dec; 1721: Jan, Feb, Mar, Apr
 120.    1721? Apr, May, Jun, Jul
 121.    1721? Jul, Aug, Sep, Oct
 122.    1721? Oct, Nov, Dec
 123.    1722: Jan, Feb, Mar
 124.    1722: Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug
 125.    1722: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
 126.    1722: Dec; 1723: Jan, Feb, Apr, May
 127.    1723: May, Jun, Aug, Sep, Oct
 128.    1723: Oct, Nov, Dec; 1724: Jan, Feb
 129.    1724: Feb, Mar, Apr, May
 130.    1724: May, Jun, Jul, Aug
 131.    1724: Sep, Oct, Nov, Dec
 132.    1724: Dec; 1725: Jan, Feb, Mar
 133.    Pakartotas 360-sis failas
 134.    1725: Mar, Apr, May, Jun, Jul
 135.    1725: Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
 136.    1725: Nov, Dec;  1726  Jan, Feb, Mar
 137.    1726: Mar, Apr, May, Jun, Jul
 138.    1726: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
 139.    1726: Dec; 1727: Jan, Feb, Mar
 1.    1727: Mar (krikštai), Jan (santuokos)
 2.    1722 (santuokos); 1725-1726 (santuokos)
 3.    1721 (santuokos); 1723-1724 (santuokos); 1 lapas 1686
 4.    1686 ir 1720 (santuokos)
 5.    1686 ir 1687: Jan, Feb (santuokos)
 6.    1687: May, Aug, Nov; 1688: Jan, Feb (santuokos)
 7.    (1688): May, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov (santuokos)
 8.    (1688): Dec, 1689 Jan, Feb, May (santuokos)
 9.    1689: Jun, Jul, Oct, Nov (santuokos)
 10.    1689: Dec; 1690: Jan, Aug, Oct (santuokos)
 11.    1690: Nov; 1691: Jan, Feb, Apr, May, Jul, Aug, Nov (santuokos)
 12.    1691: Dec; 1692: Feb (santuokos)
 13.    1692: Nov; 1693: Jan, Apr, May, Jun  (santuokos)
 14.    1693: Oct, Nov; 1694: Jan, Feb, May, Jun (santuokos)
 15.    1694: Jul, Aug, Sep, Oct, Nov; 1695: Feb, Mar, Apr, Aug, Sep, Oct (santuokos)
 16.    1695: Oct, Nov; 1696: Jan, Feb, May, Aug, Nov  (santuokos)
 17.    1697: Oct, Nov; 1698: Feb, May (santuokos)
 18.    1698: Jul; 1699: Jan, Feb, Jun, Jul, Nov (krikštai ir santuokos)
 19.    1700: Jan, Feb, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov; 1701: Feb (santuokos)
 20.    1701: Aug, Oct, Nov; 1702: Jan, Feb, May, Jul, Oct, Nov (santuokos)
 21.    1703: Jan, Feb, Apr, May, Jun, Jul; 1704: Jan (santuokos)
 22.    1704: Feb, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Oct, Nov; 1705: Jan (santuokos)
 23.    1705: Jun, Aug; 1706: Jan (santuokos)
 24.    1706: Apr, May, Nov; 1707: Feb, May, Sep, Oct (krikštai ir santuokos)
 25.    1707: Nov; 1908: Jan, Feb, May, Jul, Oct, Nov, Dec; (1709): May, Jun (santuokos)
 26.    1711: Apr, May, Jun (santuokos), dešinysis psl. gali būti 1691?
 27.    ...?, Nov,..., Aug (1691?) (krikštai ir santuokos)
 28.    1706: Sep (krikštai, beveik neskaitoma), Jul (krikštai)
 29.    1705: Dec; 1706: Jan (krikštai, sunkiai skaitoma)
 30.    (1706): Jan, Feb, Mar, kitame psl. Feb, Mar (krikštai, metų nėra)
 31.    (1706): Apr, May (krikštai, metų nėra)
 32.    (1706): Jun, Jul, Sep, Oct (krikštai, metų nėra)
 33.    (1706): nei metų, nei mėnesių, beveik neskaitomas (krikštai)
 34.    (1706): Dec, metų nėra (krikštai)
 35.    (1707): Jan, metų nėra (krikštai)
 36.    (1707): Feb (krikštai ir santuokos, yra užrašas 1709 Apr, bet tai nesiderina su 1707 m. kitose vietose)
 37.    (1707): Mar, Apr, metu nera (krikštai)
 38.    1707: May, Jun (krikštai)
 39.    (1707): Jul, Aug (krikštai)
 40.    (1707): Aug, Sep (krikštai)
 41.    (1707): Sep, Oct, Nov (krikštai)
 42.    (1707): Dec; (1708): Jan (krikštai)
 43.    1707 ar 1708 ? (krikštai)
 44.    (1708): Jan, Feb (įsegti maži lapeliai, metų nėra, krikštai)
 45.    1708: Feb (maži lapeliai, metų nėra, krikštai)
 46.    (1708): Mar (maži lapeliai, metų nėra, krikštai)
 47.    (1708): Mar (kairėje mažas lapelis), Apr (dešinėje didelis lapas), a) (metų nėra, krikštai)
 48.    (1708): Apr, May, Jun (metų nėra, krikštai)
 49.    (1708): May, Jun, Jul (apverstas užrašas, metų nėra, krikštai)
 50.    (1708): Aug, Sep (metų nėra, krikštai)
 51.    1708 ar 1709: Oct, Nov (krikštai)
 52.    1708: Nov, Dec (krikštai)
 53.    1708: Nov, Dec; 1709: Jan (krikštai ir santuokos)
 54.    1708: Dec; 1709: Jan (krikštai ir santuokos)
 55.    1709: Feb, Mar (krikštai ir santuokos)
 56.    1709: Mar, Apr (krikštai)
 57.    1709: Apr, May (krikštai)
 58.    1709: Jul, Aug (krikštai)
 59.    1709: Aug, Sep (krikštai)
 60.    1709: Jul, Sep (krikštai ir santuokos)
 61.    1708? Sep, Nov (santuokos, sunkiai skaitoma)
 62.    1708? Oct, Nov (santuokos, sunkiai skaitoma)
 63.    1709: Oct, Nov, Dec (krikštai)
 64.    1709: Dec; 1710: Jan, Feb (krikštai)
 65.    1710: Apr, May, Jun, Oct, Nov  (krikštai ir santuokos)
 66.    1710: Feb; 1711: Jan (santuokos)
 67.    1710: Feb (santuokos, beveik neskaitoma)
 68.    1710: Feb (neskaitoma)
 69.    1710: Mar, Apr, May (santuokos)
 70.    1710: Jun, Jul, Aug (santuokos)
 71.    1710: Aug (krikštai ir santuokos)
 72.    1711: Mar (krikštai)
 73.     (1711): Apr, May, Jun (krikštai)
 74.     (1711): Jul, Aug, Sep, Nov (krikštai ir santuokos)
 75.     1709: Mar, Jun, Jul, Jan (krikštai)
 76.    ....    : Feb, Nov (krikštai ir santuokos)
 77.    ....    : Jul, Sep, Nov (krikštai ir santuokos)
 78.    1707: Feb, Apr, Jun, Jul; yra 1709 May (santuokos)
 79.    1708: Dec, 1709 Jan, Feb (santuokos)
 80.    1707: Jan, Sep, Nov (santuokos)
 81.    1706 ir 1709 (chaotiški įrašai)
 82.     (1711?)  (krikštai ir santuokos)
 83.    1706 ir 1711 (santuokos, beveik neskaitoma)
 84.    1711 ir 1713 (santuokos, beveik neskaitoma)
 85.    1713-1714 (santuokos, sunkiai skaitoma)
 86.    ....      (krikštai)
 87.    ....      Aug, Sep, Oct (krikštai)
 88.    1717: Oct, Nov, Dec  (krikštai)
 89.    1718: Jan, May (krikštai)
 90.    1718: Jul, Aug (kairėje krikštai); 1729-1730 (dešinėje santuokos)
 91.    1726: Sep, Oct, Dec (krikštai)
 92.    1726: Mar, Apr, May, Jun; yra užrašas 1724
 93.    1727: Jul-Dec,  1728: Jan, May (krikštai)
 94.    1728: Aug, Sep, Oct, Nov (krikštai)
 95.    1728: Dec; 1729: Jan, Feb (krikštai)
 96.    1729: Mar, Apr, Jun, Jul (krikštai)
 97.    1729: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec;
 98.    1730: Jan, Feb, Mar (krikštai)  1730: Apr-Dec; 1731 Jan (krikštai)
 99.    1731: Feb, Mar (krikštai)
 

Antroji knyga 1707-1714 m. metrikiniai įrašai