logo
 PRADŽIA   SĄRAŠAI IR INVENTORIUS   BAŽNYČIOS   ŽINYNAI   DUK 

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Renkame iš jūsų paklausimų ir atsakome. Paklausti

Image
Klausimai
 
Atsakymai
Kas yra Ключ? Žagarės reviziniuose sąrašuose, pvz., Valiunskij kliuč Šiaulių ekonomija, kurią valdė grafas Zubovas, dėl patogumo padalinta į dalis: Gruzdžių dvaro, Žagarės dvaro, dar turėtų būti Joniškio. Tos dalys dar suskaidytos į raktus, kurių pavadinimu imami kaimai, gal jie buvo tų raktų centrai, o gal taip pasirinkta. Kai kurių kaimų gal jau ir nebėra. Pvz., Žagarės reviziniam sąraše yra Žagarė, paskui Petraičių raktas, Kalvių raktas, Satkūnų raktas, Valiunskių raktas, Žadeikų raktas.
Raktas (kliuč) yra admin suskirstymo vienetas, taip ir vadinasi.

Ką reiškia GD ir MD?

JP prieš pavardę

GD (Gnerosus Dominus) - kilmingas ponas, paprasčiau - bajorų luomo.
MD (Magnus Dominus) kilmingas, užimantis kokias nors pareigas bajoras.
Jasnyj pan - kilmingas

Ką reiškia LL tai naudotas sutrumpinimas "krikštatėviai".
Ass antroji krikštatėvių pora
copulatorum jungtuvės
matrimonium santuoka
Kodėl negaliu rasti gimimo įrašų, o krikšto įrašai yra Krikšto data laikyta lyg ir svarbesnė negu gimimo.

Galimas daiktas dël to ir bažnyčių krikšto knygose ilgą laiką buvo nurodomos tik vaikų krikšto datos. Gimimo data šalia krikšto imta nurodinëti tik nuo XVIII a. antros pusės. Dėl didelio mirtingumo kūdikiai dažniausiai būdavo krikštijami  kitą dieną po jų gimimo, o XIX a. pradžioje jau būta atvejų ir neretų, kad kûdikis krikštijamas tą pačią gimimo dieną. Ši tradicija buvo atėjusi iš gilių Vakarų Europos viduramžių. 

Legitimis Conjugibus gimęs teisėtoje santuokoje
Ką reiškia metrikose parašyti trys kryžiukai +++ ? Illegitimi tori - gimė neteisėtoje santuokoje, vietoj tėvo vardo ir pavardės trys kryžiukai

Kaip versti

 Iš rusų kalbos  Į lietuvių kalbą
Батрак Dirbantis valstietis pono naudai arba kumetis
Bлагородний kilmingas, bajoras
Bobili (Бобыль) Vargetos, bedarbiai, be amato. Rusiškas vertimas: Бедный, безземельный, бездомный, одинокий крестьянин. Живет бобылем.
Кулак Turtingas valstietis
Однодворец Bežemis bajoras virtęs valstiečiu. Tai luomas užimantis tarpinę padėtį tarp valstiečių ir dvarininkų. Žemės jie galėjo turėti ir dažniausiai turėdavo. Odnodvorcų luomas panaikintas 1866 m.
Солдатка Kareivienė - nei baudžiauninkė, nei valstietė
Pobiletinyj soldat jei atsargos kareivis nusenęs, ne visada kviečiamas į zborus.
Помещик Dvarininkas
Причащена св. Тайнств Priėmė Šv. Komuniją
Zabiliettnyj soldat (Rasta 1890 m. dokumente) tai atsargos kareivis, kurį gali bet kada  gali pašaukti karo ar extra atveju.
   


 Iš lenkų kalbos   Į lietuvių kalbą
folwarek palivarkas
Hrabia (iki ~1840), vėliau kniaz grafas, kunigaikštis
Kutnica, kutnik
žmogus be žemės, gyvenantis ir dirbantis kam nors. Gali būti kampininkas, samdinys
slavetny miestietis, laisvas zmogus, kartais gali reikšti bajoras
urodzony bajoras, kilmingas
velmožny kilmingas (bajoras užėmęs kokias nors pareigas ar turėjęs urėdą, dvarų savininkas)
wychowaniec auklėtinis. augintinis
   

Kaip suprasti metrikose tokias mirties priežastis:

"od wvrzodu", "od puchliny" od wvrzodu - nuo opos, auglio, od puchliny - nuo vandenliges
"ot dyareji ", ot ispugu" ot dyareji - nuo viduriavimo, ot ispugu - nuo išgasčio
"od sw.Walentego" od sw.Walentego - nuo epilepsijos
"od kolek", "od pologu" od kolek - dieglių, od polog - mirusi gimdant
мизерере мизерере - taip galėjo būti vadinama melancholija. Dabar tikriausiai, tai būtų įvardinta, kaip depresija
kas per liga, - mirė nuo kruvinosios ?
   

  Kaip verčiami vardai iš rusų, lenkų ir lotynų kalbų į lietuvių kalbą:

Vardų vertimų lotynų, lenkų, rusų -lietuvių kalbomis ieškokite mūsų sukurtame Vardų žodyne.
Žodynas nuolatos papildomas, taisomas, plečiamas. Galite prisidėti ir Jūs suradę, ko mes neturime ir parašydami mums.

Image

METRIKAI

Metrikiniai įrašai bus nuolatos kaupiami ir įdedami tik sutikus dovanotojams.
Image

Kiek randame informacijos

19 a. antroje pusėje metrikinių įrašų knygose rusų kalba buvo surašoma daug giminės istorijai svarbios informacijos.
Reikia juos mokėti perskaityti ir išversti

Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau