Dažniausiai užduodami klausimai

Renkame iš jūsų paklausimų ir atsakome. Paklausti

Image
  Klausimai
 
Atsakymai
  Kas yra Ключ? Žagarės reviziniuose sąrašuose, pvz., Valiunskij kliuč Šiaulių ekonomija, kurią valdė grafas Zubovas, dėl patogumo padalinta į dalis: Gruzdžių dvaro, Žagarės dvaro, dar turėtų būti Joniškio. Tos dalys dar suskaidytos į raktus, kurių pavadinimu imami kaimai, gal jie buvo tų raktų centrai, o gal taip pasirinkta. Kai kurių kaimų gal jau ir nebėra. Pvz., Žagarės reviziniam sąraše yra Žagarė, paskui Petraičių raktas, Kalvių raktas, Satkūnų raktas, Valiunskių raktas, Žadeikų raktas.
Raktas (kliuč) yra admin suskirstymo vienetas, taip ir vadinasi.

 

Ką reiškia GD ir MD?

JP prieš pavardę

GD (Gnerosus Dominus) - kilmingas ponas, paprasčiau - bajorų luomo.
MD (Magnus Dominus) kilmingas, užimantis kokias nors pareigas bajoras.
Jasnyj pan - kilmingas

  Kaip versti:
Okolica
Однодворец

Солдатка
Кулак
Батрак
Bobili (БОБЫЛЬ)

Bajorkaimis, akalyčia, akalica arba okolica (lenk. okolica) - šlėktų (bajorų) apgyvendintas kaimas.

Bežemis bajoras virtęs valstiečiu. Tai luomas užimantis tarpinę padėtį tarp valstiečių ir dvarininkų. Žemės jie galėjo turėti ir dažniausiai turėdavo. Odnodvorcų luomas panaikintas 1866 m.
Kareivienė - nei baudžiauninkė, nei valstietė
Turtingas valstietis
Dirbantis valstietis pono naudai arba kumetis
Vargetos, bedarbiai, be amato. Rusiškas vertimas: Бедный, безземельный, бездомный, одинокий крестьянин. Живет бобылем.
  Kaip teisingai išversti iš rusų kalbos žodį BLAGORODNYJ

Blagorodnyj - kilmingas, bajoras
  Kaip išversti iš lenkų kalbos:

SLAVETNY, URODZONY, VELMOŽNY ?
Hrabia (iki ~1840), vėliau kniaz

Slanetny - miestietis, laisvas zmogus, kartais gali reikšti bajoras

Urodzony - bajoras, kilmingas
Velmožny - kilmingas (bajoras užėmęs kokias nors pareigas ar turėjęs urėdą, dvarų savininkas)
grafas

 

Ką reiškia LL
Ass ?

tai naudotas sutrumpinimas "krikštatėviai".
antroji krikštatėvių pora

  Kodėl negaliu rasti gimimo įrašų, o krikšto įrašai yra Krikšto data laikyta lyg ir svarbesnė negu gimimo.

Galimas daiktas dël to ir bažnyčių krikšto knygose ilgą laiką buvo nurodomos tik vaikų krikšto datos. Gimimo data šalia krikšto imta nurodinëti tik nuo XVIII a. antros pusės. Dėl didelio mirtingumo kūdikiai dažniausiai būdavo krikštijami  kitą dieną po jų gimimo, o XIX a. pradžioje jau būta atvejų ir neretų, kad kûdikis krikštijamas tą pačią gimimo dieną. Ši tradicija buvo atėjusi iš gilių Vakarų Europos viduramžių. 

  Ką reiškia metrikose parašyti trys kryžiukai +++ ?

Illegitimi tori - gimė neteisėtoje santuokoje, vietoj tėvo vardo ir pavardės trys kryžiukai
  Ką reiškia zabiliettnyj soldat? Rasta 1890 m. datuotame dokumente Zabiliettnyj soldat - tai atsargos kareivis, kurį gali bet kada  gali pašaukti karo ar extra atveju.
Pobiletinyj soldat - jei atsargos kareivis nusenęs, ne visada kviečiamas į zborus.

  Ką reiškia žodis Кутница, arba Kutnica? Tas žodis randamas per visą sąrašą. Turbūt senovinis žodis, nes nerandu nei Lenkų nei Rusų k. žodynuose. 
Kutnica, kutnik
šiuo atveju - žmogus be žemės, gyvenantis ir dirbantis kam nors. Gali būti kampininkas, samdinys.
     
  Kaip suprasti metrikose tokias mirties priežastis:

"od wvrzodu", "od puchliny", "ot dyareji ", ot ispugu",
"od sw.Walentego", "od kolek", "od pologu"

od wvrzodu - nuo opos, auglio,
od puchliny - nuo vandenliges
ot dyareji , - nuo viduriavimo
ot ispugu - nuo išgasčio
od sw.Walentego - nuo epilepsijos
od kolek - dieglių
od polog - mirusi gimdant
 
  Kaip verst folwarek

palivarkas
  Kaip verčiami vardai iš rusų, lenkų ir lotynų kalbų į lietuvių kalbą:

Vardų vertimų lotynų, lenkų, rusų -lietuvių kalbomis ieškokite mūsų sukurtame Vardų žodyne.
Žodynas nuolatos papildomas, taisomas, plečiamas. Galite prisidėti ir Jūs suradę, ko mes neturime ir parašydami mums.

 

Image

Lorem ipsum dolor #1

Aenean cursus tellus mauris, quis consequat mauris dapibus id. Donec scelerisque porttitor pharetra

Detail
Image

Lorem ipsum dolor #2

Aenean cursus tellus mauris, quis consequat mauris dapibus id. Donec scelerisque porttitor pharetra

Read More
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau