logo
 PRADŽIA   SĄRAŠAI IR INVENTORIUS   BAŽNYČIOS   ŽINYNAI   DUK 


Metrikai bažnyčioseKrinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

 

Pirmoji bažnyčia minima 1585 metais. Antrąją bažnyčią 1611 m. pastatė Dimitrijus Kurbskis. Jai skyrė 7 valakus žemės su baudžiauninkais. 1611 m. įsteigta parapinė mokykla. 1643 m. pastatyta klebonija, mokykla. 1736 m. inventoriuje minima nauja bažnyčia. Per 1794 m. sukilimą pagrobta daug bažnyčios brangenybių. 1796 m. klebonijai priklausė 3 valakai žemės prie Krinčino ir Šniukštų kaimas (12 valakų).
Klebono kanauninko Jono Jeronimo Šarkevičiaus rūpesčiu 1777–1782 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Krinčine 6 m. vikaravo poetas Antanas Vienažindys (1841–1892). Klebonas M. Požėla 1908 m. pastatė plytų mūro varpinę. Meistras Antanas Krivickas bažnyčią 1939 m. naujai išdažė. Daugiau

Algimanto Krinčio darbai, patalpinti Krinčino Antano Vienažindžio vardo mokyklos tinklapyje.
Rengiant III Krinčino bažnyčios krikšto metrikų tomą (1848–1910), to laikotarpio brošiūrose aptikta daug smulkių klaidelių, todėl jos nebeskelbiamos. III tomas laikytinas galutine redakcija. Kaip ir visi kiti A4 formato tomai.

1940–1944 metų Krinčino bažnyčios mirties metrikų knyga

Pasvalia - virtuali Pasvalio krašto informacinė sistema (Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios archyvas)

Krinčino RKB krikšto metrikų knygos: 1838–1848 m. / 1848–1851 m. / 1851–1857 m. / 1857–1863 m.
Priešsantuokinių apklausų knygos: 1844–1853 m. / 1862–1865 m. / 1872–1881 m. / 1882–1890 m. / 1890–1900 m.
Krinčino RKB mirties metrikų knygos: 1803–1827 m. / 1916–1922 m.

Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)