Galimas vardų vertimas iš lotynų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą.

Žodynėlis (iš viso 378 lietuviški vardai) pastoviai tvarkomas ir papildomas. Surūšiuota pagal lietuvių kalbos kolonėlę. Įtraukti ir liaudinės formos bei mažybiniai, krikščioniški ir nekrikščioniški, bei dvikamieniai vardai, iš kurių kilusios pavardės. Seniausi vardai siekia 16 a. iš Kauno pavieto bei Žemaitijos apylinkių: Vilkijos, Veliuonos, Ariogalos, Raseinių, Viduklės, Karšuvos, Pajūrio, Šeduvos, Rietavo, Gandingos, Viešvėnų, Telšių, Biržanėnų (?), Dirvėnų, Medingėnų, Žarėnų, Patumšių, Karklėnų, Užvenčio, Beržėnų, Kražių, Kelmės, Tendžiogalos, Josvainių
Papildymai ir pataisymai pageidaujami. Jeigu pastebėsite klaidų ar netikslumų, rašykite komentaruose elektroniniu paštu
Ieškoti vardo - pasinaudokite paprasčiausia MS Word'o funkcija CTRL+F.

Lotynų Lenkų Rusų Lietuvių
Salomon Соломон Saliamonas
Salomea Salomea Соломея Salomėja, Saliutė
Samson Самсон Samsonas
Samuel Самуил, Самуiлъ Samuelis (Samulis, Samuolis)
    Сара Sara
    Сатир Satiras
Савва Savas (Savukyno protėvis)
Савелiй, Савелий Savelijus
Sebastianus Sebestian Себастьян, Севастiанъ Sebastijonas
Seraphina Серафiна, Серафима Serapina, Serafina
Сергей Sergijus, Sergis
Severinus Seweryn Северiнъ, Северин Severinas
Silvester Sylwester Сильвестръ, Сильвестр Silvestras
Cимфориона Simforijona
Simon Szymon Семioн, Сeмён, Семен, Семенъ, Сенько,  Симон, Симонъ, Симеон, Симеонъ, Шимонъ, Шимъко Simonas, Simas, Simeonas
Scholastica, Schlolastina
Scholastyka
Skolastika, Scholastika
Sophia Zofia София, Софiя, Зоθея, Зоθия, Зофия, Жоθия, Zofia, Зохна Sofija, Zofija, Zosė
    Соломонида Solomonida
Спиридон Spiridonas
Stanislaus

Stanisław, Ščensnas (Szczęsny)

Станислав, Станиславъ, Станько, Стась, Сташко Stanislovas, Stasys
Stephania Stefania Стефания, Стефанiя, Степанида Stefanija, Stefa
Stephanus Stefan Степан, Степанъ, Стефан, Спецъко, Стецко, Стецъ Steponas, Stepas
    Светохна, Святохна Svetlana
    Спиридон Spiridonas
      Suchijus
    Щурихa Ščiuricha (nekrikšč. vardas)
Thaddaeus Tadeusz Фаддей Tadas (s. Tadaušas)
Thadeum   Tadas
Тарас Tarasas
Татьяна, Татiана Tatjana
Thecla Tekla Teklė
Telesphorus Telesfor Telesforas
Theodora Феодора, Θеодора, Θедя, Θедъя Teodora, Teva
Theodorus Феодор, Федоръ, Фёдор, Федор, Федъко, Федецъ, Ходко Teodoras, Kvedaras (Fiodoras)
Theodosia Teodozja Феодосiя Teodosija
Theodotus Tadeusz Федотъ, Федот Teodotas
Theodosius Феодосiй Teodozijus
Феофiла Teofilė
Theophilus Teofil Феофiлъ, Феофил Teofilis (s. Topilis)
Терентий, Терентiй Terentijus
Teresa, Teresia Tereza Teresė
Тихон, Тихонъ, Тишъко, Тишко, Тиша, Тишъ Tichonas
Timotheus Tymoteusz Тимофій, Тимофей Timotis, Timotiejus
Titus Tytus Титъ, Тит Titas
Tobiasz Tobij Tobijas
Thomas Tomasz Фомa, Томашъ, Томъко, Томко, Хома Tomas (s. Tamošius)
    Томила, Томиля, Тумиля Tomilė
Трифон Triponas
    Урван, Урбанъ Urbonas
Ursula Urszula Уршуля, Оршуля, Оръшуля Uršulė
Venceslaus Wacław Вацлавь, Вячеслав Vaclovas, Vacys
Adalbertus, Albertus Wojciech Войцех Vaitiekus 1(Albertas, Adalbertas)
Валентинa Valentina
Valentinus Walenty Валентинь, Валентынь Valentinas, Valentas, Valys
Valerianus Walerian Валерьян, Валерiань, Валерий, Валерiон Valerijonas
Wanda Vanda
    Вася, Василиса Vasilisa
Veronica Weronika Вера, Веронiка Vera (Veronika)
Викторина Viktarina
Victorius, Victorinus Wiktor, Wiktoryn Викторъ, Виктор Viktoras, Viktorinas
Victoria Wiktoria, Wiktorya Виктория, Викторiя Viktorija
Wilhelm Wilhelm Вильгельм Vilhelmas, Vilimas, Vilemas, Viliumas, Vilius
Vincentius Wincenty Викентий, Викентiй Vincentas
Всеволод Visvaldas (daugiau latviškai)
Виталiй Vitalijus
Wawrrynie   Vivrinija (Vivijana)
Włodzimierz Владимирь Vladimiras
Владиславa Vladislova, Vlada
Vladislaus Władysław Владиславь Vladislovas, Vladas
Василий, Василiй Vosylius
Zachariasz Захар, Захарий Zacharijas, Zakaras
    Зелвa Zelva (nekrikšč. vardas)
Зиновий Zenobijus
    Зенон, Занько Zenonas
Zygmunt Зигмунт, Зыгмунт, Сигизмундб Жикгимонт Zigmantas, Zigmas, Žygimantas
Зинаида, Зина Zina
Zita   Житка Zita
Zoffia Зоөеи Zofija
Зоя Zoja
Zuzanna Сусанна, Зузанна,  Зузанъна Zuzana
Евграф
Евфимий, Евфимiй
Енисей, Анисей
Ираида, Ироида
Капитон
Конон
Любовь
Маркел, Маркелл
Наум
Параскева
Порфирий, Порфирiй
Раиса
Созонт
Таиса, Таисия, Таисiя
Февронiя
Федул, Феодул


Pastabos ir šaltiniai


Sutrumpinimai: M.Ž. - mažoji Lietuva, s.- seniau

Pastabos:
1. Albertas, Adalbertas (ir, manau, Albrechtas, nes pirmieji vardai, tai lotynizuotos germaniško vardo formos) yra tapatūs Vaitiekui. Čia iš to, kad gerb. šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai ir vadinamas, bet suprantama, kad jais įvardinamas tas pats patronas. Todėl lotyniškame krikšto įraše yra Adalbertus, o gyvenime vadinamas Vaitiekumi. - V.Povilionis

2. Szczęsny yra lotyniško vardo Felix (Laimius) vertimas į lenkų kalbą. Lietuviai, neprilygdami lenkams tarimo subtilumu, iš to pasidarė Čėsną (vyrišką ir moterišką), kurie dabar išliko tik pavardėse. - - V.Povilionis

* rasta archyvimuose dokumentuose

Parengė Audronė Musteikienė. h. Pogonia, LGHD steigėja
Papildė: Elena Orlova, Česlav Malevskis, Vidimantas Kučas, Vidmantas Povilionis, Aidas Baškys, Sigita Gasparavičienė
Šaltiniai:

  • Lietuvos katalikų ir stačiatikių gimimo/santuokos/mirties metrikų knygos
  • Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a pabaigoje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.14
  • Kaip XVI a. pradžioje vadino Žemaitijos bajorus, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.16
  • Kaip Kauno pavieto bajorus vadino XVI a. viduryje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.17
  • http://giminesmedis.blogas.lt/vardai-lotynu-lenku-rusu-lietuviu-kalbomis-805.html
    Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteas, Rudnica herbo bajorė, ,„Lietuvos bajoras“ Nr.18
  • Kaip Gardino bajorus vadino XVI a. pirmoje pusėje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, "Lietuvis bajoras" Nr. 19.
  • Prienų parapijos archyvas, Kunigas Algimantas Kajackas

VLKK komisija

VLKK konsultuoja visuomenę ir metrikacijos įstaigas asmenvardžių taisyklingumo klausimais.
Lietuvos piliečių ir jų vaikų vardų dažnumas grafiškai pateikiamas svetainės vardai.vlkk.lt  skyriuje Įdomioji statistika . .

 

Asmenvardžiai

Kalbos komisija konsultuoja ir atsako į paklausimus dėl vardų teiktinumo, pavardžių darybos, to paties asmens vardo ir (ar) pavardės tapatybės (žr. toliau „Vardo ir (ar) pavardės tapatybės klausimai“).
Daugiau

Image

Metrikai

Lietuvoje iki 1940 m. metrikus tvarkė ir saugojo Bažnyčia pagal 1927 m. pasirašytą konkordatą su Vatikanu.

Pagal
Image

Civiliniai aktai

Pirmieji valstybiniai civilinės būklės aktai – santuokos – pradėti registruoti XVI a. pabaigoje Nyderlanduose.

daugiau
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau