Gedgaudų iš Raseinių bajorystės patvirtinimas

1847 m.

Peterburgo archyvas. Ц.Г.И.А. F.1343, Ap.19, S.vnt.977

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

Webmaster