Ariogalos RKB gyventojų surašymas 1887

Fotografavo

KRVA F.I-241, Ap.1 Sv.1

Ariog001
1

Ariog002
2

Ariog003
3

Ariog004
4

Ariog005
5

Ariog006
6

Ariog007
7

Ariog008
8

Ariog009
9

Ariog010
10

Ariog011
11

Ariog012
12

Ariog013
13

Ariog014
14

Ariog015
15

Ariog016
16

Ariog017
17

Ariog018
18

Ariog019
19

Ariog020
20

Ariog021
21

Ariog022
22

Ariog023
23

Ariog024
24

Ariog025
25

Ariog026
26

Ariog027
27

Ariog028
28

Webmaster