1890 - 1899 metų Palėvenėlės
Švč. Mergelės Marijos bažnyčios gimimo metrikai

LVIA F.1844, Ap.1, B.2,3 - Visas metrikas fotografavo ir dovanojo Artūras Šlapelis.

Įrašytas mėnuo reiškia, kad tame puslapyje jo pradžia (bet gali būti ir praeito mėn. pabaiga).

291 292 293 294 295 296 297 298 299
1890.08.                
300 301 302 303 304 305 306 307 308
    1891.01.            
309 310 311 312 313 314 315 316 317
                 
318 319 320 321 322 323 324 325 326
                 
327 328 329 330 331 332 333 334 335
1892.01.               1892.05.
335 336 337 338 339 340 341 342 343
1892.06.                
344 345 346 347 348 349 350 351 352
    1893.01.            
353 354 355 356 357 358 359 360 361
                 
362 363 364 365 366 367 368 369 370
                 
371 372 373 374          
      1893.12.          

LVIA F.669, Ap.19, B.112

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1894.01.                
10 11 12 13 14 15 16 17 18
                 
19 20 21 22 23 24 25 26 27
                 
28 29 30 31 32 33 34    
1894.12.     Sąrašas          

LVIA F.669, Ap.19, B.128

35 36 37 38 39 40 41 42 43
1899.01.                
44 45 46 47 48 49 50 51 52
                 
53 54              
                 
1859-1875 m. / 1875 - 1890 m. / 1890-1899 m.
Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)