Pasvalio kaimų ir miestelių sąrašas

Gimusių vaikų vardai
1697-1772 m.

Lokalinės praeities tyrinėtojams gal kiek pravers kaimų ir miestelių sąrašas (čia jų randama virš devynių dešimčių) su nuoroda į 1697-1699 m. m. krikštytus vaikus: Jei pažiūrėtume, kiek kūdikių gimė vien Pasvalio miestelyje, tarkim pirmaisiais XVIII amžiaus metais, tai apytikriai gautume tokį vaizdą:
 

1697

1698

1699

Viso

Andriūnai

 

1

 

1

Aukštikalniai

 

1

 

1

Baluškiai

2

1

 

3

Barklainiai

2

1

 

3

Baukai

3

1

 

4

Berčiūnai

0

1

 

1

Biliūnai

   

1

1

Burgėnai

1

   

1

Čižiškiai

   

1

1

Dabužiai

1

   

1

Daučkėnai

   

1

1

Daujėnai

3

1

1

5

Daukšogala

1

1

 

2

Diliauskai

2

2

1

5

Garadiškis

 

1

 

1

Girniūnai

1

2

1

4

Girsūdai

2

5

2

9

Grįžtelis

 

1

 

1

Grūžiai

 

1

2

3

Gudgalis

 

1

 

1

Gustoniai

1

1

 

2

Juodmaciai

1

3

1

5

Kaupelis

 

1

 

1

Kildiškis

   

1

1

Kirdoniai

 

1

 

1

Kraučiškis

 

1

 

1

Krinčinas

2

 

1

3

Levaniškis

3

1

 

4

Ličiūnai

   

2

2

Liukpetriai

 

1

2

3

Ližiai

4

1

3

8

Maliupai

1

2

 

3

Mediniai

7

3

5

15

Melėnai

 

1

 

1

Mekšūnai

 

1

1

2

Mekšriai

   

1

1

Mickiškis

1

   

1

Migoniai

3

 

1

4

Načioniai

3

4

5

12

Našlėnai

1

   

1

Nemeikšiūnai

1

1

 

2

Norgėlai

1

   

1

Nairiai

2

3

5

10

Paberžis

1

1

1

3

Pajiešmenė

 

2

1

3

Palėvenė

 

1

2

3

Pamiškė

   

1

1

Pamūšis

1

1

 

2

Papyvesiai

5

3

2

10

Pasvalys

33

36

35

104

Pervalkai

3

4

1

8

Petrašiškis

   

1

1

Puodžiai

 

1

 

1

Puškelis

   

1

1

Putriai

2

2

2

6

Putrelė

   

1

1

Raguviai

2

6

9

17

Rajūnai

6

2

8

16

Raubonys

1

1

1

3

Rimkūnai

1

   

1

Ruškeliai

2

   

2

Saboniai

1

   

1

Sereikiškis

1

   

1

Sindriūnai

3

3

3

9

Skėriai

2

1

1

4

Skrebotiškis

1

   

1

Smilgiai

4

   

4

Sodeliškis

1

1

 

2

Žoliškiai

1

   

1

Stačiūnai

4

1

1

6

Stasiškiai

   

1

1

Stimbiriškis

 

1

 

1

Suntautai

 

1

 

1

Šimoniai

5

6

4

15

Šlamai

1

   

1

Šunkiškiai

2

1

6

9

Talačkoniai

11

4

1

16

Telžiai

 

1

1

2

Tetervinai

7

4

4

15

Titkoniai

   

1

1

Trečioniai

 

1

1

2

Upytė

 

1

 

1

Ustukiai

2

3

7

12

Užustukiai

   

1

1

Vainekoniai

1

1

4

6

Varžos

1

   

1

Vaidžiūnai

2

3

2

7

Vytartai

3

4

 

7

Žadeikėliai

1

2

 

3

Židoniai

0

1

 

1


 1. 1701 m. gimę miestelėnai

  1702 m. gimę miestelėnai
  1. Andrius Nakvosas
  2. Barbora Martynaitė
  3. Barbora Perkopaitė
  4. Dorota Dmukovska
  5. Dorota Petrėnaitė
  6. Elizabeta Pūkytė
  7. Eufrozina Devynergytė
  8. Ieva Avižėlaitė
  9. Ieva Bagdonaitė
  10. Ieva Čivilytė
  11. Ieva Keinėnaitė
  12. Ieva Kudlėnaitė
  13. Jokubas Kuodzevičius
  14. Jonas Kudyba
  15. Jonas Povilaitis
  16. Jonas Rutkus
  17. Juozapas Blėkas
  18. Juozapas Vilkuodegis
  19. Jurgis Blažiejus
  20. Jurgis Tomaitis
  21. Katrė Bildulytė
  22. Katrė Bokštaitė
  23. Katrė Čaplinskaitė
  24. Katrė Lukošiūnaitė
  25. Katrė Perkopaitė
  26. Katrė Strukėnaitė
  27. Katrė Zaparonska
  28. Laurynas Augas
  29. Laurynas Šuturlis
  30. Ludvikas Zankevičius
  31. Magdalena Krištopėnaitė
  32. Marijona Račkovska
  33. Marijona Viberovič
  34. Mykolas Latvaitis
  35. Mykolas Šaltis
  36. Ona Bžozovska
  37. Ona Dovydaitė
  38. Ona Martinaitytė
  39. Ona Spragėnaitė
  40. Ona Zuokaitė
  41. Petras Povilonis
  42. Pranciškus Kuodzevičius
  43. Pranciškus Kazakonis
  44. Stanislovas Jakavičius
  45. Stanislovas Mikalojūnas
  46. Steponas Varželė
  1. Agota, vargšo duktė
  2. Andrius Šlamas
  3. Andrius Zacharijošius
  4. Baltrus Uparnaitis
  5. Barbora Dovydaitė
  6. Barbora, čigono duktė
  7. Elena Povilonytė
  8. Ieva Paukštėnaitė
  9. Jonas Bendzinskas
  10. Jonas Levickas
  11. Jonas Morkūnas
  12. Juozapas Kūčėnas
  13. Juozapas Morkavičius
  14. Juozapas Morkūnaitis
  15. Juozapas Starkus
  16. Juozapas Ulbikas
  17. Jurgis Karčiauskas
  18. Jurgis Šarkanėlis
  19. Jurgis Vareika
  20. Katrė Klimantaitė
  21. Katrė Makolėnaitė
  22. Kazimieras Burbulis
  23. Kazimieras Dmukauskas
  24. Kazimieras Sokolskis
  25. Kazimieras Žydela
  26. Konstancija Martusevičiūtė
  27. Konstancija Vaidilaitė
  28. Kristina Bačinskaitė
  29. Kristoforas Monkevičius
  30. Magdalena, vargšo duktė
  31. Marijona Drobaitė
  32. Marijona Kunigonytė
  33. Martynas Rutkickas
  34. Matas Kubilis
  35. Melchioras Martusevičius
  36. Mykolas Čaplinskas
  37. Mykolas Čivilis
  38. Mykolas Ruckonis
  39. Motiejus Dymna
  40. Motiejus Liaudanskas
  41. Ona Kaziemekonytė
  42. Ona Paulauskaitė
  43. Ona, padegėlio duktė
  44. Petras Dievinčiulis
  45. Petras Juozonis
  46. Sofija Bendulytė
  47. Sofija, malūnininko duktė
  48. Stanislovas Dirsė
  49. Stanislovas Karas
  50. Tamošius Dulkėnas

 

......Iš trumpų knygos pastabėlių galima susidaryti vaizdą apie socialinę gyventojų padėtį. Dominuoja paprasti žmoneliai – valdiniai, valstiečiai. Atskirais atvejais pažymėti elgetos („pauper”), visada – kilmės žodžiai „magnificus dominus” (kilnybė), „dominus” (mylista, ponas), sykį – vėliavininkas (Andrius chorązy Čapas), kartą krikštatėviu buvo pats Upytės maršalka Aleksandras Podbereskis, didžiulės Krinčino valdos savininkas. 1698 metų vasario 21 dienos įrašas rodo, kad Stanislovas Aleksandras Pučinskis jau nebe kamendorius, o Pasvalio bažnyčios klebonas. Dvyniai pažymėti žodžiu „gemellos” (lot.), o nesantuokiniai vaikai įvardinti žodžiu „illegitimithori”. Įdomi Stanislavo Bembizos pavardė, primenanti neseną tėvo ar senelio pravardę, prilipusią greičiausiai dėl tikėjimo dalykų. Pagrindinė žmonių masė yra Pasvalio parapijiečiai, retsykiais pasitaiko ir iš kitų parapijų kaimų, kaip antai, Trečionių, kur dauguma gyventojų buvo evangelikai, Raubonių, Suntautų, Ličiūnų, Krinčino, Pajiešmenės ir kt.

...pačioje knygoje daugybė klaidų ir netikslumų, kartais vikaras nesugebėdavo suprantamai užrašyti ne tik žmogaus pavardės, bet ir kaimo, iš kurio anas atvyko. Todėl ir, tarkim, Pervalkų kaimo užrašymas varijuoja nuo Pervalcis, Pelualcis, Przewłok iki Przewalcis, Przewałki ir galų gale Parwalki. O ką jau kalbėti apie išblukusias, nuplyšusias ar pradurtas perveriant knygą vietas, kurios jau amžiams palaidotos, nes nebeperskaitysi to, ko nėra.

Teturėjau norą priminti pasauliui, kad dar gyvena tokia sena senutėlė Pasvalio bažnyčios knyga, laukianti savų magistrantų ir doktorantų, sunkiai ir ilgai ją, o paskui ir kitas, vėlesnes, tyrinėsiančių, kurią pradėjo rašyti 1697 metų sausio 13 dieną kunigas Stanislovas Pučinskis ad populi et Dei Gloriam...

Algimantas Krinčius
2004.IV.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
Image

 

Image

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)