Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčia


XVIII a. pabaigoje pastatyta Polekėlės bažnyčia. Pirmoji kaimo bažnyčia buvo pastatyta dvarininkų Daujotų. Bažnyčiai Jurgis Daujotas 1791 m. dovanojo 10 tūkstančių auksinų ir 2 margus žemės. Daujotų giminei įamžinti statytojas bažnyčią pavadino savo dvaro – Daujotavos vardu. 1930 m. Polekėlėje buvo įsteigta parapija. Pirmojo Polekėlės klebono Oželio, kuris čia klebonavo 35 metus, iniciatyva bažnyčia suremontuota, apdengta skarda. 1939 m. kovo 2 d. bažnyčia sudegė, liko tik medinė varpinė, kuri išlikusi iki šiol. Pradėta statyti mūrinė bažnyčia iki II pasaulinio karo neužbaigta. Dabartinė Polekėlės Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdies bažnyčia baigta statyti 1977 m., gilaus brežnevizmo laiku. Daugiau - šaltinis.
Didžiausia padėka Polekėlės klebonui Feliksui Baliūnui už geranoriškumą ir leidimą nufotografuoti. Fotografavo ir dovanojo Ramunė Želvienė.

1860-1877 m. krikšto metrikų knyga

 

 

Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)