Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Ecclesia Romana Catholica Assumptionis Beatae Mariae Virginis Vobolnicensis


Jeronimas Valavičius 1617 m. prie Vabalninko dvaro pastatė medinę, vienabokštę bažnyčią ir jai dovanojo Mieliūnų kaimą. Be to, dvare klebonui skirta 2 valakai žemės. XVII a. turtas padidintas. 1639 m. minima parapinė mokykla, 1639 m. kovo 8 d. Lenkijos karalius ir didysis Lietuvos kunigaikštis Vladislovas Vaza Vabalninko bažnyčiai, kaip nukentėjusiai nuo švedų antplūdžio ir maro, paskyrė du valakus žemės Vabalninke, Bartkūnų sodžių (7 valakai su žmonėmis) ir 2,5 valako Geniškių. 1664 m. vasario 1 d. Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė Marija Liudvika perdavė Vabalninko bažnyčiai Skiautiškių (dab. Baibokai) 8 valakų palivarką. 1668 m. rugsėjo 17 d. Vabalninko dvaro valdytojas Jurgis Tyzenhauzas jėga bandė užgrobti Vabalninko bažnyčiai priklausantį Skiautiškių palivarką, išvijo iš jo ūkvedį Klimavičių....

1910 m. įsikūrė Lietuvių katalikių moterų draugijos skyrius, kuris 1911 m. įrengė mezgimo ir audimo dirbtuves, įsteigė mergaičių ūkio ir namų ruošos mokyklą. 1915 m. nugriauti bažnyčios bokštai, sužaloti vargonai, stogas. Po 1921 m. bažnyčia suremontuota. Varpinėje pakabinti 4 varpai. 1944 m. rugpjūčio 1 d. nuo bombų sprogimų išbyrėjo bažnyčios langai, suskilo vitražai, apdaužyti vargonai. Klebono Mato Kirlio rūpesčiu bažnyčia suremontuota. Daugiau vikipedijoje.

Visos metrikos fotografuotos bažnyčioje. Fotografavo ir dovanojo NVA lankytojas Gintaras Lansbergas. Gimimo metrikas ir dalį priešsantuokinių knygų fotografavo ir leido talpinti Biržų muziejus "Sėla". (2018-03-21)

Gimimo

     
1678-1689 m. / 1743-1761 m. / 1761-1773 m. / 1787-1797 m. / 1817-1827 m. / 1830-1835 m. / 1842-1849 m. / 1851-1856 m.

Krikšto

Pirmoji (1624-1741) knyga - seniausia XVII - XVIII a. krikšto ir santuokos metrikų knyga.
Krikštas: 1624-1625, 1629-1630, 1633-1642, 1645, 1696-1720 Santuoka: 1697-1707, 1709-1719, 1739-1741
Prasideda nuo 8 lapo. Gimimo įrašai sunumeruoti nuo 164. Atrodo, kad pirmieji įrašai iš 1624 metų. Paskutiniuose puslapiuose yra aprašas - atsisiųsti atskirai

1624-1741 m. / 1721-1742 m. / 1774-1780 m. / 1780-1787 m.

 
1797-1803 m. 1804-1817 m. 1835-1838 m. 1838-1842 m. 1842 m.
           
1848-1851 m.

 

Prieš santuokinių apklausų knygos:

pdf ir djvu failai:
1827-1829 m. / 1829-1834 / 1834-1837 m. / 1837-1842 m. / 1842-1844 m. / 1844-1846 m. / 1847-1850 m. / 1850-1854 m. / 1854-1858 m. / 1858-1861 m. / 1861-1866 (neieškoti) / 1866-1871 m. / 1871-1872 m. / 1872-1878 m. / 1878-1882 m. / 1882-1886 m. / 1886-1890 m. / 1890-1896 m. / 1890-1896 m. / 1896-1902 m. / 1902-1909 m./ 1909-1919 m.

Santuokų įrašų knygos

1623-1685 m. / 1724-1728 m. / 1742-1788 m. / 1789-1827 m. / 1827-1831 m. / 1831-1839 m. / 1832-1835 m. / 1839-1845 m. / 1845-1848 m. / 1848-1856 m. / 1856-1861 m.


Algimanto Krinčino perrašytos knygos, patalpintos Krinčino Antano Vienažindžio vardo mokyklos tinklapyje:
1624–1646 metų Vabalninko bažnyčios jungtuvių metrikų knyga /
1678–1680 metų Vabalninko bažnyčios jungtuvių metrikų knyga


Mirties

       
         
1800        
1800-1827 m.        

 

Sąrašai, inventorius

   
   

1898: 1 dalis / 2 dalis / 3 dalis

 

   
Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)