Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Gedeonas Rajeckis iki 1516 m. pastatė bažnyčią. Ji XVI a. pabaigoje atiteko evangelikams reformatams. XVII a. antrojoje pusėje sunyko. Žemaičių kaštelionienės Marijos Rachelės Gorskienės lėšomis 1742 m. pastatyta eglinių rąstų bažnyčia su 2 bokšteliais ir 2 zakristijomis. 1788 m. įkurta parapija, pradėtos rašyti metrikų knygos. Daugiau - šaltinis.


Fotografavo bažnyčioje ir dovanojo Justina Palinavičiūtė

Krikšto metrikai: 1805-1830 m.

Mirties metrikų knygos: 1789-1848 mirtys ir inventorius / mirties 1940 m.

Daugiau Čedasų metrikų, kurie fotografuoti Lietuvos valstybiniame istorijos archyve, žiūrėti teminiuose puslapiuose: Gimimo ir krikšto, Santuokų, Mirties, Mišrios knygos


Image

 

Image

 

 

Image

 

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)