Čikagos bažnyčios

Holy imaculate Lady providence
Holy Cross Parish Immaculate Conception Parish Our Lady of Vilna Parish Providence of God Church
Bartolomejus george  
St Bartholomew Parish (Waukegan) St George Parish St. Michael's Church, Old Town  

"Užtrukau keletą mėnesių, teko peržiūrėti apie 300 bažnyčių, bet galop archyve familysearch.org išrinkau Čikagos bažnyčias, kuriose krikštijo vaikus, tuokėsi ar atliko kitas apeigas lietuviai"... . Daugiau - šaltinis. Surinko ir pasidalino Nerijus Korbutas, 2019-03-16


Krikšto metrikiniai įrašai ir sąrašai

Pakrikštytų lietuvių sąrašai ir metrikiniai įrašai:

Holy Cross Parish Chicago Wood St: 1904-1910 m. / 1910-1913 m. / 1913-1916 m. / 1916-1921 m. / 1921-1925 m.
Immaculate Conception Parish Chicago 44th St: 1914-1915 m.
Our Lady of Vilna Parish Chicago: 1909-1915 m. / 1915 m. / 1915-1925 m.
Providence of God Parish Chicago 18th St: - 1900-1906 m. / 1906-1908 m. / 1908-1911 m. / 1911-1915 m. /
St Bartholomew Parish (Waukegan) 1900-1915 m. / 1916-1925 m. /
St George Parish (Chicago Lituanica Ave): 1893-1900 m. / 1900-1903 m. / 1903-1905 m. / 1905-1908 m. / 1908-1914 m. / 1914-1915 m. / 1916-1919 m. / 1919-1925 m. / 1925 m.
St Michael Parish (Chicago Wabansia Ave): 1903-1915 m. / 1903-1916 m. / 1916-1925 m.


Priėjusių prie pirmos Komunijos ir konfirmuotųjų sąrašai

Holy Cross Parish Chicago Wood St - Komunija 1917-1925 m.
Holy Cross Parish Chicago Wood St - Konfirmacija 1915 m. / 1923 m.
Our Lady of Vilna Parish Chicago - Komunija ir konfirmacija 1904-1908 m. / 1922-1925 m. / Konfirmacija 1906-1914 m.
Providence of God Parish Chicago 18th St - Konfirmacija: 1915 m.
St George Parish (Chicago Lituanica Ave) - Komunija 1915-1916 m. / 1915-1925 m. / Komunija ir konfirmacija 1915-1945 m. / Konfirmacija 1916-1923 m.
St Michael Parish (Chicago Wabansia Ave) 1923 m.

Santuokų registracijos įrašai

Immaculate Conception Parish Chicago 44th St - Susituokusių lietuvių metrikiniai įrašai: 1914-1915 m.
Holy Cross Parish Chicago Wood St - Susituokusių lietuvių 1904-1916 m. / 1917-1925 m.
Our Lady of Vilna Parish Chicago - santuokų įrašai 1909-1915 m. /1915-1925 m.
Providence of God Parish Chicago 18th St -1901-1903 m. / 1904-1915 m.
St Bartholomew Parish (Waukegan) 1900-1925 m.
St George Parish (Chicago Lituanica Ave): 1893-1905 m. / 1905-1914 m. / 1914-1925 m.
St Michael Parish (Chicago Wabansia Ave) 1903-1925 m.


Mirties metrikiniai įrašai

Holy Cross Parish Chicago Wood St - Mirusių lietuvių 1904-1913 m. / 1913-1918 m. / 1918-1925 m.
Immaculate Conception Parish Chicago 44th St - Mirusių lietuvių sąrašai 1914-1915 m.
Our Lady of Vilna Parish Chicago mirties įrašai 1909-1925 m.
St Bartholomew Parish (Waukegan) 1900-1925 m.
St George Parish (Chicago Lituanica Ave) 1893-1912 m. / 1913-1916 m. / 1913-1923 m. / 1923-1925 m.
St Michael Parish (Chicago Wabansia Ave) 1904-1925 m.


Mišrios knygos

Our Lady of Vilna Parish Chicago - Krikšto, santuokos ir mirties 1904-1908 m.
St Anthony Parish (Cicero) - Krikšto, santuokos, mirties 1910-1916 m.
St Casimir Parish (Chicago Heights) - Krikšto, santuokos, mirties 1911-1916 m.

Image

 

Image

 

 

Image

 

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)