Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

DAUGAILIŲ BAŽNYČIOS ARCHYVO 1685 – 1731 m.
METRIKINIAI ĮRAŠAI

Vytautas STRAIŽYS

straizys

 

Pirmoji Daugailių bažnyčia pradėjo veikti 1685 m., ir nuo to laiko pradėtos rašyti metrikų knygos. 1744 m. kita bažnyčia buvo pastatyta ant Daugailių piliakalnio, ji buvo Dusetų bažnyčios filija, 1766 m. sudegė, į ją trenkus žaibui. Dabartinė medinė  Šv. Antano Paduviečio bažnyčia pastatyta 1852 m., 1883 m. ji perstatyta ir padidinta.

Pirmosios dvi metrikų knygos, apimančios 1685–1731 m. laikotarpį, yra išlikusios Daugailių bažnyčios archyve, vėlyvesnio laikotarpio knygos po II pasaulinio karo buvo paimtos į valstybinį archyvą Vilniuje. Pirmą kartą apie Daugailių bažnyčios knygas sužinojau 2011 m. iš susirašinėjimo su rašytoju ir istoriku Antanu Gasperaičiu. Daugailių klebonas Petras Baltuška (1930 – 2012) parodė šias knygas mano kolegai astronomui Dr. Kazimierui Černiui, kai jis viešėjo Daugailiuose 2012 m. liepą. Man besiruošiant važiuoti į Daugailius, senasis klebonas mirė. Susitarus su naujuoju klebonu Saulium Kalvaičiu, 2012 m. lapkričio 3 d. su sūnumi Giedrium nuvykome į Daugailius ir abi knygas nufotografavome skaitmeniniu fotoaparatu. Gautas malonus klebono sutikimas patalpinti šias vertingas knygas į Virtualųjį archyvą.
Abi knygos surašytos lotyniškai. Pirmoji jų yra siauro, antroji - plataus formato. Pirmosios knygos įvade rašoma, kad čia pateikiamos Antalieptės bažnyčios ir jos filialo Daugailių bažnyčioje krikštų ir dalies santuokų metrikos, apimančios laikotarpį nuo 1685 iki 1731 m. Knygos gale lenkų kalba rašoma, kad 1685 – 1731 m. buvo 326 krikšto įrašai, o 1686 – 1777 m. buvo 486 santuokų įrašų. Lieka neaišku, kur yra  minimi santuokų įrašai tarp 1732 ir 1777 metų. Žemiau lenkų ir rusų kalbomis rašoma, kad knygoje yra 234 puslapiai ir kad ji buvo įrišta 1834 m. kovo 21 d., t.y. praėjus maždaug šimtui metų po paskutiniojo įrašo.  Matyt iki tol buvo saugomi tik palaidi sąsiuviniai ir atskiri lapai. Tai patvirtina didelė netvarka kai kuriose knygos vietose.

knyga   antspaudai

Pirmoje siaurosios knygos pusėje nuo 1 iki 139 nuotraukos yra surašyti 1685 – 1726 m. krikštai.  Čia lapai eina maždaug chronologiškai, bet tik iki 1711 m. įrašai apima daugiau ar mažiau visus mėnesius. 1712 – 1714 m. įrašuose yra dideli tarpai, o 1715 – 1719 m. įrašų nėra visai. 1720 – 1726 m. įrašai vėl apypilniai.
1720 – 1727 m. puslapių nuotraukose kartu su krikšto įrašais yra ir santuokų registracijų, bet čia yra susegti tik keli atsitiktiniai puslapiai.  Vėliau  vėl grįžtama atgal į 1686 metus, kur  surašytos  1686 – 1711 m. santuokos.
Nuo puslapio su 1706 m. įrašais iki knygos pabaigos santuokų ir krikštų įrašai rašomi kartu arba pakaitomis, tačiau labai chaotiškai, su nemažais tarpais. Kai kur keliuose lapuose iš eilės  neįrašyti metai, kai kur įrašai išblukę arba kitaip pagadinti. Tačiau ten, kur mėnesiai surašyti tvarkingai, metus galima apskaičiuoti interpoliacijos būdu. Fotografavo ir Virtualiam archyvui dovanojo Vytautas Straižys.

Pirmoji knyga - 1686 -1731 m. metrikiniai įrašai

1685 – 1726 m. krikšto įrašai

1720 – 1731 krikšto ir santuokų įrašai

228

Kai metai duodami skliaustuose, jie nėra įrašyti metrikoje, datavimas atlikta  interpoliacijos būdu.

Kai kurių puslapių numeracija gali ne visai atitikti - nuofotografuota 103 psl.

Detalesnis puslapių aprašymas

   Psl.       Metai, mėnesiai
 

Psl.       Metai, mėnesiai
 

 •    1686: Nov
 •    1685: Dec; 1686: Feb, Mar
 •    1686: Mar, May, Jun, Jul, Aug
 •    1686: Aug, Sep, Oct
 •    1686: Nov, Dec
 •    1686: Dec; 1687: Jan
 •    1687: Feb, Mar, Apr, May
 •    1687: Jun, Jul, Sep
 •    1687: Sep, Oct, Nov
 •    1687: Nov, Dec
 •    1688: Jan, Feb, Mar
 •    1688: Mar, Apr, May
 •    1688: May, Jun, Jul, Aug
 •    1688: Aug, Sep, Oct
 •    1688: Nov, Dec; 1689: Jan
 •    1689: Jan, Feb, Mar
 •    1689: Mar, Apr, May
 •    1689: May, Jun, Jul
 •    1689: Jul, Aug, Sep, Oct
 •    1689: Oct, Nov
 •    1689: Nov, Dec
 •    1690: Jan, Feb
 •    1690: Feb, Mar, Apr
 •    1690: Apr, May, Jun
 •    1690: Jun, Jul, Aug, Sep, Oct
 •    1690: Oct, Nov, Dec
 •    1690: Dec; 1691: Jan, Feb
 •    1691: Feb, Mar, Apr
 •    1691: Apr, May, Jun
 •    1691: Jun, Jul, Aug, Sep
 •    1691: Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1691: Dec; 1692: Jan, Feb
 •    1692: Feb, Mar, Apr, May
 •    1692: Jun, Jul, Aug
 •    1692: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1692: Dec; 1693: Jan, Feb
 •    1693: Feb, Mar, Apr
 •    1693: Apr, May, Jun
 •    1693: Jun, Jul, Aug, Sep
 •    1693: Oct, Nov, Dec; 1694: Jan
 •    1694: Jan, Feb, Mar
 •    1694: Mar, Apr, May, Jun
 •    1694: Jun, Jul, Sep
 •    1694: Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1694: Dec; 1695: Jan, Feb, Mar
 •    1695: May, Jun, Jul, Aug
 •    1695: Aug, Sep, Oct
 •    1695: Oct, Nov, Dec; 1696: Jan
 •    1696: Jan, Feb
 •    1696: Mar, Apr
 •    1696: Apr, May, Jun, Jul, Aug
 •    1696: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec; 1697: Jan
 •    1697: Jan, Feb, Mar
 •    1697: Apr, May, Jul, Aug, Sep
 •    1697: Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1697: Dec; 1698: Jan, Feb, Mar
 •    1698: Mar, Apr, May, Jun
 •    1698: Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
 •    1698: Nov, Dec; 1699: Jan, Feb, Mar, Apr, May
 •    1699: May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
 •    1699: Nov, Dec; 1700: Jan, Feb
 •    1700: Feb, Mar, Apr, May
 •    1700: May, Jun, Jul, Aug
 •    1700: Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1700: Dec; 1701: Jan, Feb, Mar
 •    1701: Mar, Apr, May
 •    1701: May, Jun, Jul, Aug
 •    1701: Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1701: Dec; 1702: Jan, Feb
 •    1702: Mar, Apr, Jun, Jul, Aug
 •    1702: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1702: Dec; 1703: Jan, Feb, Mar
 •    1703: Mar, Apr, May, Jun, Jul
 •    1703: Jul, Aug, Sep
 •    1703: Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1703: Dec; 1704: Jan, Feb, Mar
 •    1704: Mar, Apr
 •    1704: Apr, May, Jun, Jul
 •    1704: Jul, Aug, Sep, Oct
 •    1704: Oct, Nov, Dec
 •    1704: Dec; 1705: Jan, Feb
 •    1705: Mar, Apr, May
 •    1705: May, Jun, Jul
 •    1705: Jul, Aug, Sep
 •    1705: Oct, Nov, Dec; 1706: Jan
 •    1706: Jan, Feb
 •    1706: Feb, Mar
 •    1706: Mar, Apr, May
 •    1706: May, Jun, Jul, Aug
 •    1706: Aug, Sep
 •    1706: Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1706: Dec; 1707: Jan, Feb, Mar
 •    1707: Mar, Apr, May
 •    1707: May, Jun, Jul
 •    1707: Aug, Sep
 •    1707: Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1707: Dec; 1708: Jan, Feb, Mar
 •    1708: Mar, Apr, May, Jun, Jul
 •    Pakartotas 326-sis failas
 •    1708: Jul, Aug, Sep
 •    1708: Sep, Oct, Nov
 •    1708: Dec; 1709: Jan, Feb
 •    1709: Feb, Apr, May, Jun
 •    1709: Jun, Jul, Aug, Sep
 •    1709: Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1710: Jan, Feb, Mar, May,..., Aug
 •    1711: Apr, May, Jun, Jul, ..., Nov, Dec
 •    1711: Oct, Nov, Dec; 1712: Jan, Feb
 •    1712: Feb, Mar, Apr, May
 •    1712? Nov
 •    1713? Mar, Apr, May
 •    1713: Jun, Jul, Aug, Sep, Oct
 •    1713: Oct, Nov, Dec; 1714: Jan
 •     ......:  Nov
 •    1720: Jan, Feb, Mar, Apr
 •    1720? Apr, May, Jun, Jul
 •    1720? Jul, Aug, Sep
 •    1720? Oct, Nov, Dec
 •    1720: Dec; 1721: Jan, Feb, Mar, Apr
 •    1721? Apr, May, Jun, Jul
 •    1721? Jul, Aug, Sep, Oct
 •    1721? Oct, Nov, Dec
 •    1722: Jan, Feb, Mar
 •    1722: Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug
 •    1722: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1722: Dec; 1723: Jan, Feb, Apr, May
 •    1723: May, Jun, Aug, Sep, Oct
 •    1723: Oct, Nov, Dec; 1724: Jan, Feb
 •    1724: Feb, Mar, Apr, May
 •    1724: May, Jun, Jul, Aug
 •    1724: Sep, Oct, Nov, Dec
 •   1724: Dec; 1725: Jan, Feb, Mar
 •    Pakartotas 360-sis failas
 •    1725: Mar, Apr, May, Jun, Jul
 •    1725: Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
 •    1725: Nov, Dec;  1726  Jan, Feb, Mar
 •    1726: Mar, Apr, May, Jun, Jul
 •    1726: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
 •    1726: Dec; 1727: Jan, Feb, Mar
 •    1727: Mar (krikštai), Jan (santuokos)
 •    1722 (santuokos); 1725-1726 (santuokos)
 •    1721 (santuokos); 1723-1724 (santuokos); 1 lapas 1686  1686 ir 1720 (santuokos)
 •    1686 ir 1687: Jan, Feb (santuokos)
 •    1687: May, Aug, Nov; 1688: Jan, Feb (santuokos)
 •    (1688): May, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov (santuokos)
 •    (1688): Dec, 1689 Jan, Feb, May (santuokos)
 •    1689: Jun, Jul, Oct, Nov (santuokos)
 •    1689: Dec; 1690: Jan, Aug, Oct (santuokos)
 •    1690: Nov; 1691: Jan, Feb, Apr, May, Jul, Aug, Nov (santuokos)
 •    1691: Dec; 1692: Feb (santuokos)
 •    1692: Nov; 1693: Jan, Apr, May, Jun  (santuokos)
 •    1693: Oct, Nov; 1694: Jan, Feb, May, Jun (santuokos)
 •    1694: Jul, Aug, Sep, Oct, Nov; 1695: Feb, Mar, Apr, Aug, Sep, Oct (santuokos)
 •    1695: Oct, Nov; 1696: Jan, Feb, May, Aug, Nov  (santuokos)
 •    1697: Oct, Nov; 1698: Feb, May (santuokos)
 •    1698: Jul; 1699: Jan, Feb, Jun, Jul, Nov (krikštai ir santuokos)
 •    1700: Jan, Feb, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov; 1701: Feb (santuokos)
 •    1701: Aug, Oct, Nov; 1702: Jan, Feb, May, Jul, Oct, Nov (santuokos)
 •    1703: Jan, Feb, Apr, May, Jun, Jul; 1704: Jan (santuokos)
 •    1704: Feb, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Oct, Nov; 1705: Jan (santuokos)
 •    1705: Jun, Aug; 1706: Jan (santuokos)
 •    1706: Apr, May, Nov; 1707: Feb, May, Sep, Oct (krikštai ir santuokos)
 •    1707: Nov; 1908: Jan, Feb, May, Jul, Oct, Nov, Dec; (1709): May, Jun (santuokos)
 •    1711: Apr, May, Jun (santuokos), dešinysis psl. gali būti 1691?
 •    ...?, Nov,..., Aug (1691?) (krikštai ir santuokos)
 •    1706: Sep (krikštai, beveik neskaitoma), Jul (krikštai)
 •    1705: Dec; 1706: Jan (krikštai, sunkiai skaitoma)
 •    (1706): Jan, Feb, Mar, kitame psl. Feb, Mar (krikštai, metų nėra)
 •    (1706): Apr, May (krikštai, metų nėra)
 •    (1706): Jun, Jul, Sep, Oct (krikštai, metų nėra)
 •    (1706): nei metų, nei mėnesių, beveik neskaitomas (krikštai)
 •    (1706): Dec, metų nėra (krikštai)
 •    (1707): Jan, metų nėra (krikštai)
 •    (1707): Feb (krikštai ir santuokos, yra užrašas 1709 Apr, bet tai nesiderina su 1707 m. kitose vietose)
 •    (1707): Mar, Apr, metu nera (krikštai)
 •    1707: May, Jun (krikštai)
 •    (1707): Jul, Aug (krikštai)
 •    (1707): Aug, Sep (krikštai)
 •    (1707): Sep, Oct, Nov (krikštai)
 •    (1707): Dec; (1708): Jan (krikštai)
 •    1707 ar 1708 ? (krikštai)
 •    (1708): Jan, Feb (įsegti maži lapeliai, metų nėra, krikštai)
 •    1708: Feb (maži lapeliai, metų nėra, krikštai)
 •    (1708): Mar (maži lapeliai, metų nėra, krikštai)
 •    (1708): Mar (kairėje mažas lapelis), Apr (dešinėje didelis lapas), a) (metų nėra, krikštai)
 •    (1708): Apr, May, Jun (metų nėra, krikštai)
 •    (1708): May, Jun, Jul (apverstas užrašas, metų nėra, krikštai)
 •    (1708): Aug, Sep (metų nėra, krikštai)
 •    1708 ar 1709: Oct, Nov (krikštai)
 •    1708: Nov, Dec (krikštai)
 •    1708: Nov, Dec; 1709: Jan (krikštai ir santuokos)
 •    1708: Dec; 1709: Jan (krikštai ir santuokos)
 •    1709: Feb, Mar (krikštai ir santuokos)
 •    1709: Mar, Apr (krikštai)
 •    1709: Apr, May (krikštai)
 •    1709: Jul, Aug (krikštai)
 •    1709: Aug, Sep (krikštai)
 •    1709: Jul, Sep (krikštai ir santuokos)
 •    1708? Sep, Nov (santuokos, sunkiai skaitoma)
 •    1708? Oct, Nov (santuokos, sunkiai skaitoma)
 •    1709: Oct, Nov, Dec (krikštai)
 •    1709: Dec; 1710: Jan, Feb (krikštai)
 •    1710: Apr, May, Jun, Oct, Nov  (krikštai ir santuokos)
 •    1710: Feb; 1711: Jan (santuokos)
 •    1710: Feb (santuokos, beveik neskaitoma)
 •    1710: Feb (neskaitoma)
 •    1710: Mar, Apr, May (santuokos)
 •    1710: Jun, Jul, Aug (santuokos)
 •    1710: Aug (krikštai ir santuokos)
 •    1711: Mar (krikštai)
 •     (1711): Apr, May, Jun (krikštai)
 •     (1711): Jul, Aug, Sep, Nov (krikštai ir santuokos)
 •     1709: Mar, Jun, Jul, Jan (krikštai)
 •    ....    : Feb, Nov (krikštai ir santuokos)
 •    ....    : Jul, Sep, Nov (krikštai ir santuokos)
 •    1707: Feb, Apr, Jun, Jul; yra 1709 May (santuokos)
 •    1708: Dec, 1709 Jan, Feb (santuokos)
 •    1707: Jan, Sep, Nov (santuokos)
 •    1706 ir 1709 (chaotiški įrašai)
 •     (1711?)  (krikštai ir santuokos)
 •    1706 ir 1711 (santuokos, beveik neskaitoma)
 •    1711 ir 1713 (santuokos, beveik neskaitoma)
 •    1713-1714 (santuokos, sunkiai skaitoma)
 •    ....      (krikštai)
 •    ....      Aug, Sep, Oct (krikštai)
 •    1717: Oct, Nov, Dec  (krikštai)
 •    1718: Jan, May (krikštai)
 •    1718: Jul, Aug (kairėje krikštai); 1729-1730 (dešinėje santuokos)
 •    1726: Sep, Oct, Dec (krikštai)
 •    1726: Mar, Apr, May, Jun; yra užrašas 1724
 •    1727: Jul-Dec,  1728: Jan, May (krikštai)
 •    1728: Aug, Sep, Oct, Nov (krikštai)
 •    1728: Dec; 1729: Jan, Feb (krikštai)
 •    1729: Mar, Apr, Jun, Jul (krikštai)
 •    1729: Aug, Sep, Oct, Nov, Dec;
 •    1730: Jan, Feb, Mar (krikštai)  1730: Apr-Dec; 1731 Jan (krikštai)
 •    1731: Feb, Mar (krikštai)
 

Antroji knyga 1707-1714 m. metrikiniai įrašai

blue