Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

 

Pirmoji bažnyčia minima 1585 metais. Antrąją bažnyčią 1611 m. pastatė Dimitrijus Kurbskis. Jai skyrė 7 valakus žemės su baudžiauninkais. 1611 m. įsteigta parapinė mokykla. 1643 m. pastatyta klebonija, mokykla. 1736 m. inventoriuje minima nauja bažnyčia. Per 1794 m. sukilimą pagrobta daug bažnyčios brangenybių. 1796 m. klebonijai priklausė 3 valakai žemės prie Krinčino ir Šniukštų kaimas (12 valakų).
Klebono kanauninko Jono Jeronimo Šarkevičiaus rūpesčiu 1777–1782 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Krinčine 6 m. vikaravo poetas Antanas Vienažindys (1841–1892). Klebonas M. Požėla 1908 m. pastatė plytų mūro varpinę. Meistras Antanas Krivickas bažnyčią 1939 m. naujai išdažė. Daugiau

Algimantas Krinčius yra perrašęs senąsias bažnyčios knygas ir jas net išleidęs savilaidoje. Autorius pasidalino jomis su mumis:
Paskaityti apie Krinčino bažnyčios 1697-1703 metų Krikšto metrikų knygą.

Krinčino bažnyčios 1697-1703 metų Krikšto metrikų knyga, psl.: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
 Krikšto metrikų knygos 1848-1863 m.
    Nuo 1669 metų sausio 19 d. kunigas klebonas Stanislovas Urbonavičius ėmė rašyti metrikų knygas. Tačiau šiuo metu jos nerandamos. Likęs tik 1697-1797 metų nuorašas, saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve. Nuorašai ir originalai nuo 1797 iki 2015 metų saugomi minėtame istorijos bei Krinčino bažnyčios archyvuose.

     Kita vertus, žinant trumpą žmogaus atmnintį, galima manyti, kad krikšto ir jungtuvių metrikų knygos buvo rašomos ir prieš 1669 m.

     Kaimyninėje Vabalninko parapijoje jos pradėtos rašyti beveik nuo bažnyčios pastatymo – apie 1620 metus. Štai pavyzdys. Keletas jų publikuota Krinčino Savilaidos – jungtuvių nuo 1624 ir nuo 1678 m.

     Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygos perrašytos Algimanto Krinčiaus, (tiksliau vertimas-santrauka). Kadangi knygos raštas sunkiai įskaitomas, gali pasitaikyti netikslių perskaitymų. Pastebėję abejotinas vietas, praneškite.

     1848-1851 metų Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knyga

     1851-1857 metų Krinčino krikšto metrikų knyga.

     1857-1863 metų Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygą.

Algimanto Krinčiaus darbai, patalpinti Krinčino Antano Vienažindžio vardo mokyklos tinklapyje.
Rengiant III Krinčino bažnyčios krikšto metrikų tomą (1848–1910), to laikotarpio brošiūrose aptikta daug smulkių klaidelių, todėl jos nebeskelbiamos. III tomas laikytinas galutine redakcija. Kaip ir visi kiti A4 formato tomai.

1940–1944 metų Krinčino bažnyčios mirties metrikų knyga

Pasvalia - virtuali Pasvalio krašto informacinė sistema (Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios archyvas)

Krinčino RKB krikšto metrikų knygos: 1838–1848 m. / 1848–1851 m. / 1851–1857 m. / 1857–1863 m.
Priešsantuokinių apklausų knygos: 1844–1853 m. / 1862–1865 m. / 1872–1881 m. / 1882–1890 m. / 1890–1900 m.
Krinčino RKB mirties metrikų knygos: 1803–1827 m. / 1916–1922 m.

Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)