Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia

"1784–1818 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1820 m. Pumpėnuose gyveno 5 vienuoliai karmelitai. Jie turėjo jurisdiką miestelyje. 1820–1832 m. bažnyčioje pastatyti 3 nauji altoriai. Rusijos valdžia 1832 m. vienuolyną uždarė, vienuolyno pastatas liko parapijai. 1880 m. gegužės 25 d. pavyskupis Aleksandras Beresnevičius bažnyčią konsekravo. Iš kunigo Teodoro Strasevičiaus palikimo 1803 m. pastatyta senelių prieglauda. 1830 m. iš akmenų išmūryta varpinė, apmūrytas šventorius". Daugiau
Išorinės nuorodos į metrikų knygas

Patalpintos tinklapyje Pasvalia (Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios archyvas)

 

 

Krikšto metrikų knygos

1768–179 m. / 1797–1810 m. / 1810–1832 m. / 1827-1831 m. / 1831–1837 m. / 1837–1848 m. / 1916–1921 m.

Priešsantuokinių apklausų knygos:

1887–1893 m.

Santuokos metrikų knygos

1797–1827 / 1827–1836 / 1769–1798 / 1837–1848

Image

 

Image

 

 

Image

 

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)