Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia

baznyciaŠilalės bažnyčią 1533 m. pastatė Dvarininkas Orvydas (Orvydavičius). Įkurta parapija. Šilalės klebonas Jonas Tartila vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo propaguoti reformacines evangelikų liuteronų idėjas, todėl 1536 m. turėjo pasitraukti į Mažąją Lietuvą. Šilalės bažnyčia XVI a. pabaigoje priklausė protestantams. XVII a. pradžioje grąžinta katalikams.
Klebono prelato B. Pacevičiaus ir kanauninko Pr. Kuodžio rūpesčiu bei parapijiečių lėšomis 1905–1909 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Šaltinis

Fotografavo ir pasidalino Vladislovas Jonikas (per Sigitą Gasparavičienę) bei Ernestas Vasiliauskas

Gimimo metrikų knygos

1672 -1688 m., Balsių filija

1 2 3 4

Puslapiai: 1 Lap. -1672 m. / Lap.10v-11. - 1673 m. / Lap.18v -19. - 1674 m. / Lap.26v-27. - 1675 m. / Lap.34v-35 . - 1676 m. / Lap.40v-41. - 1677 m. / Lap.45v-46. - 1678 m. / Lap.50v-51. - 1679 m. /
Lap.56v-57. - 1680 m. / Lap.64v-65. - 1681 m. / Lap.70v-71. 1682 m. / Lap.75v-76. - 1683 m. /
Lap.79v-80. - 1684 m. / Lap.84v-85. - 1685 m. / Lap.87v-88. - 1686 m. / Lap.91v-92 . - 1687 m. /
Lap.94v-95. - 1688 m.

1683 - 1810 m.

sil1

sil2

sil3

sil4

1683-1740 m. 1695 - 1710 m. 1688-1735 m.
       
1749 1766-1 1766-1 1791-1

17492 1766-2 1766-3 1791
       

1749 - 1766 m. / 1766 - 1790 m. / 1777 - 1809 m. / 1782 - 1802 m. / 1791 -1810 m. Balsių fil.

Pastabos:

1695-1710 m. knygoje lapai  pagal  metus  įrišti  ir  sunumeruoti  ne  iš  eilės.

1695 m.  → Lap. 32,  1696 m.  → Lap. 37,  1697 m.  → Lap. 7  ir  Lap. 43v,  1698 m.  → Lap. 10,  1699 m.  → Lap. ?  1700 m.  → Lap. ?  1701 m.  → Lap. 12,  1702 m.  → Lap. ?  1703 m.  → Lap. 44,  1704 m.  → Lap. 48,  1705 m.  → Lap. 54,  1706 m.  → Lap. 14v,  1707 m.  → Lap. 18v,  1708 m.  → Lap. 23,  1709 m.  → Lap. 26v,  1710 m.  → Lap. 30.

1766 - 1790 m. knygoje lapai pagal  metus įrišti ir  sunumeruoti ne iš eilės.  1766 m. lap. 1 – 5v   1767 lap. 5v – 10   1768 lap. 10 – 17v  1769 lap. 17v – 22v  1770 lap. 22v – 29; 35; 35v.  1771 lap. 29 – 34v; 36 – 39v.  1772 lap. 41 – 50  1773 lap. 51v – 61  1774 lap. 61 – 72  1775 lap. 72v – 82  1776 lap. 82 – 92v  1777 lap. 93 – 100v  1778 lap. 101 – 109v  1779 lap. 109v – 117v  1780 lap. 117v – 127; 172v.  1781 lap. 127v – 137v; 173.  1782 lap. 138 – 147; 173.  1783 lap. 147 – 153; 173; 173v.  1784 lap. 153v – 160v; 173v – 174v.  1785 lap. 160v – 165v; 174v.  1786 lap. 165v – 172.  1787 lap. 172; 175 – 180v.  1788 lap. 181 – 184v.  1789 lap. 184v – 187v.  1790 lap. 40; 40v; 188; 188v.

Krikšto metrikiniai įrašai

Balsių 1773[1777]-1809 m. / 1782-1802 m. - Fotografavo Ernestas Vasiliauskas
Šilalės 1749-1772 m. Fotografavo Ernestas Vasiliauskas

 

Santuokų metrikų knygos

1sant 2sant 3sant 4sant
1749 - 1722 m. 1779 - 1787 1790 - 1809 1810-1819


Priešsantuokinių ir santuokų metrikų knygos

1850 -1862 m. / fragm. 1835?-1856-1877 m. / 1863 - 1871 m. / 1872 - 1877 m. / 1877 - 1885 / 1885 - 1893

Pastabos:

Šilalės  parapijos  1850-1862 m.  santuokų  užsakai

 1. Knyga  saugoma  Šilalės  bažnyčioje;
 2. Knyga  be  viršelių  ir  be  pabaigos  (nefiksuotas  lapų  skaičius),  įrišimas  visiškai  suiręs,  išlikę  atskiri  lapai  arba  įrištų  lapų  pluoštai;
 3. Rasti  lapai  ribose  tarp  lap.  003 (1850.09.07)  ir  Lap.104 (1862.01.18);
 4. Trūksta  lapų: 00 5-006;  009-012;  023-025;  029-030;  034-035; 0 60-069;  072;  094;  096-098.
  /Vl.  J./

Šilalės  parapijos  1863-1871 m.  santuokų  užsakai

 1. Rankraščių  originalai  saugomi  Šilalės  bažnyčioje;
 2. Knyga  be  viršelių  ir  be  pabaigos  (nefiksuotas  lapų  skaičius),  įrišimas  labai  suiręs, − išlikę  atskiri  lapai  arba  įrišimo  fragmentai;
 3. Rasti  lapai  ribose  tarp  012 (1863.11.04)  ir  130 (1871.11.18);
 4. Trūksta  lapų:  001-011;  014-016;  019-021;  064;  070; 070v;  082-093; 106-118.

  /Vl.  J./

1872 - 1877 m.

 1. Santuokų  užsakų  (priešsantuokinių  apklausų)  knyga  be  viršelių;
 2. Trūksta  puslapio  013.
  /Vl. J./

1749 - 1848 m. mirties metrikų knygos

1m 2m 3m 5m
1749 - 1772 m. 1773 - 1788 m. 1791 - 1810 m. 1810 - 1810 m.
1828 - 1834 m.

Knyga  be  viršelių  ir  trūksta  1; 11-57  lapų
Knygoje  išlikę  lapai: 
6m
Lap. 2 – Lap. 10v   →  1835.01.13 – 1835.10.13
Lap. 58 – Lap. 122v →  1841.04.12 – 1847.12.27
Lap.123 (1).– 132 (10) →  1847.12.27 – 1848.12.25.
Čia  atskiras  pluoštas  įrištų  lapų  su  atskira  numeracija,  tačiau  yra  aiškus  chronologinis  pagrindinės  knygos  tęsinys
1835-1848 m.


Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)