Skarulių Šv. Onos bažnyčia


Skarulių Šv. Onos bažnyčia stovi kapinėse Skaruliuose, Jonavos pietrytiniame priemiestyje,
Bajorai Vaclovas Andrejevičius, Grigorijus Andrejevičius, Motiejus Petraškevičius ir Stanislovas Bagdonavičius medinei bažnyčiai 1522 m. atidavė Lipnikų dvarą, prie kurio pastatyta Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, šventųjų Jurgio, Mikalojaus, Martyno ir Onos bažnyčia. Lipnikai XVI a. pabaigoje atiteko Skorulskiams ir jau 1592 m. vadinami Skaruliais. Skorulskiai vienos Jeruzalės bažnyčios pavyzdžiu 1620–1622 m. pastatė naują mūrinę. Senosios vietoje pastatytos mūrinės bažnyčios fundatorius buvo Andriejus Skarulskis. Paliktas tik Šv. Onos vardas. XVI a. pabaigoje, 1582–1584 m., A. Skarulskis kaip dvariškis lydėjo kunigaikštį Mikalojų Kristupą Radvilą Našlaitėlį į Šventąją Žemę. Daugiau - šaltinis
Fotografavo ir dovanojo Vladislovas Jonikas

Gimimo metrikų knygos

1688 1740 1775 1819  
1688-1710 m. 1740-1773 m. 1775-1795 m.1795-1802 m. 1819-1832 m.  

 

Krikšto metrikų knygos

1795 1819
1775-1795 m. 1803-1819 m.

Santuokos metrikų knygos

  1803      
1759-1774 m. 1775-1803 m.      
Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)