baznycia

Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo bažnyčia
Anykščių dekanatas

Bažnyčia istoristinė, kryžminio plano (27 × 17 m), su portiku, vienabokštė. Vidus 3 navų, yra 3 altoriai. Atokiau nuo bažnyčios stovi mūrinė 3 tarpsnių varpinė (pastatyta 1903 m., 25 aukščio). Šventoriuje yra senos kapinės. Jo tvora akmenų mūro.
Pirmoji bažnyčia ar koplyčia pastatyta apie 1500 m. Skiemonys 1618 m. dovanoti Videniškių reguliariesiems atgailos kanauninkams. 1677–1832 m. veikė jų vienuolynas.
Kunigo K. Bernatavičiaus rūpesčiu 1884 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia, kunigo Nikodemo Petkaus iniciatyva 1903 m. – mūrinė varpinė. 1926 m. įsteigta parapija. 1930 m. įrengti nauji 10 registrų vargonai. 1962 m. liepos 13-14 d. anksčiau bažnyčiai priklausiusiame Janonių lauke aštuoniolikmetei merginai pasirodžiusi Dievo Motina. Atgimimo metais šioje vietoje pastatyta Janonių koplyčia. Nuo to laiko Skiemonis pradėjo lankyti maldininkai. (pagal Vikipediją)


Fotografuota bažnyčioje, - dovanojo Albertas Nargėla


Krikšto metrikiniai įrašai

1 2 3 4 5
1827-1832 m. be 93 lapo 1848.09.12-
1855.06.30 m.
1855-1860 m. 1861-1867 m. 1867.10.27-1880 m.

 

Santuokų metrikiniai įrašai

1799 1827 1835
1799-1827 m. 1827-1835 m.
(antra knyga)
1827-1835 m.
  be 24 lapo

 

Mirties metrikiniai įrašai

1 1865 1905
1827-1835 1865-1885 1905-1921

 

Image

 

Image

 

 

Image

 

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)