TverųTverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia


Pirmoji medinė Tverų bažnyčia rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1589 m. XVI a. pabaigoje, kaip pažymėta Žemaičių vyskupijos bažnyčių aprašyme, darytame 1592–1597 m. Tverų bažnyčia stovėjusi tuščia, apleista, kunigo neturėjo. 1614–1616 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia (statė Tverų tėvūnas Elijas Ilgovskis ir užrašė jai donaciją). Jai 1618 m. dovanotas Alko kaimas. 1747 m. bažnyčia sudegė, buvo atstatyta.
Klebonas Juozapas Niūniava-Niūnevičius su parapijiečiais 1897 m. pastatė dabartinę medinę bažnyčią, 1907 m. – mūrinę varpinę. . Daugiau - šaltinis
Dovanojo Vladislovas Jonikas

Gimimo metrikų knygos

1735 1764 1786 perr 1808
1737-1763 m. 1764-1786 m. 1786-1801 m.
originalas
1786-1801 m. perrašyta 1801-1808 m.

 

Mišrios metrikų knygos

Priešsantuokiniai įrašai Santuokos, mirtys, sąrašai
1861 1876 1889 1735 1735
1861-1875 m. 1876-1889 m. 1889-1905 m. 1735-1766 m.
originalai
1735-1827 m.
perrašytos


Pastabos:
Knygoje 1735-1766 m. Tverų par. bažnyčios įrašų originalai:
1735-1762 m. santuokų metrikos (Lap.1–Lap.21v)
1735-1766 m. mirimų metrikos (Lap.22–Lap.47v)
1738 m. parapijiečių sąrašai (vizitacija) (Lap.48–Lap.53).
Knygos 1735-1809 m. turinys


Mirties metrikų knygos

1769 1835    
1769-1799 m. 1835-1939 m.
mirusiųjų sąrašas

   

 

Tverų RKB 1847 m. parapijiečių sąrašas (LVIA, F.605, Ap.8, B.68, L.130-162) Fotografavo Sigita Gasparavičienė, 2014 m.

Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)