Valkininkų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia

 

Seniausiai žinoma Valkininkų bažnyčios 1555 m. fundacija. 1611 m. inventoriuje minima prie turgavietės naujai pastatyta bažnyčia. 1635–1650 m. Valkininkuose pastatytas mūrinis vienuolynas su bažnyčia.

1655 m. parapinė bažnyčia sudegė, netrukus atstatyta. Vietoj 1772 m. sudegusios parapinės bažnyčios pastatyta laikina, kurią 1818 m. sausio 17 d. audra sugriovė. Pamaldos perkeltos į kapų koplyčią. Koplyčia kapinėse buvo pastatyta  19 a. pradžioje, ir greičiausiai veikė per  visą 19 a. (dokumentuose 1871 m. kunigas Tomas Sirvydas šią koplyčią dar mini). Nuo 1777 m. veikė parapinė mokykla...

...Bažnyčios šventoriuje palaidoti Valkininkų klebonai Juozas Mironas (1865-1918) ir kraštotyrininkas Pranas Bieliauskas (1883-1957). Šiuo metu parapijoje dirba klebonas  Rolandas Valskys, kuris ir leido nutotografuoti bažnyčioje saugomas metrikas. (Šaltinis)

Fotografavo ir pasidalino Agata Zarunskaitė

3 4 1 Viršelis 5
Krikšto
1701-1721 m.
Krikšto
abėcėlinis
1721- 1741 m.
Jungtuvių
abėcėlinis
1666-1681 m.
Jungtuvių
abėcėlinis
1685-1702 m.
Jungtuvių
1741-1765 m.

 


Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)