Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

 

bažnyčia   viduje   angelas
Vidiškių bažnyčia       Angelas bažnyčios archyve.
Fotografavo Gražina Lisauskienė

     Daugėliškio bažnyčios vizitacijoje 1675 m. minima Vidiškių koplyčia. Vidiškių dvaro savininkas Jonas Kaminskas 1828 m. pastatė bažnyčią, paskyrė jai 30 dešimtinių žemės, kunigui – 200 rb per metus. 1840 m. bažnyčia atnaujinta. 1902–1906 m. pastatyta dabartinė bažnyčia (pastatydino dvarininkas Jonas Kaminskis). Ją 1906 m. konsekravo vyskupas Eduardas Ropas. 1921 m. įkurta parapija. 1880–1883 m. filialistu buvęs Silvestras Gimžauskas (1845–1897) aprūpino parapijiečius anksčiau legaliai leistomis lietuviškomis maldaknygėmis. Lenkijos okupacijos metais parapijiečiai ir klebonai kentėjo nuo Vidiškių Vidiškių dvaro dvarininko Dorochovo savivalės (1934 m. jis nugriovė kleboniją) ir administracijos (1927 m. klebonas Vincas Bobinas kalintas už lietuvišką veiklą). Vilniaus kurija parapijiečių neužstojo, dažnai keitė kunigus. Nuo 1933 m. klebonavęs Zigmas Zeidys suremontavo ir apdengė bažnyčią. Daugiau - šaltinis.

 
1864-1886 m. priešsantuokinės
apklausos
  Konvertitų knyga
nuo 1926 m

Image

 

Image

 

 

Image

 

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)