Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia


Unijinės Lietuvos laikais Žemaičių Naumiestis buvo dvaras, sudėtinė Kvėdarnos seniūnijos dalis ir priklausė valdovui. 1779 m. Stanislovas Augustas Žem. Naumiestį atidavė grafui Mykolui Ronikeriui penkiasdešimčiai metų. M. Ronikeris čia pastatė katalikų bažnyčią 1790 metais. Pastatas medinis, kryžminio plano su nedideliu bokšteliu stogo kryžmoje. Penki altoriai, graži sakykla. Šaltinis.
Fotografavo ir dovanojo Vladislovas Jonikas (2018-10-17)

Santuokos metrikų knygos

 
1882-1891 m. priešsantuokiniai (rusų k.) 1917-1922 m. santuokų (vokiečių k.) Santuokos liudijimo pavyzdys  

 

Image

 

Image

 

 

Image

 

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)