Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

Iki 1522 m. bažnyčią pastatė A. Zaviša. Nuo 1565 iki 1631 m. ji priklausė evangelikams reformatams. 1720 m. buvo pastatyta naujoji bažnyčia. Nuo 1777 m. minima parapinė mokykla. Jos išlaikymui klebonas Grigaliūnas 1820 m. dovanojo turto. XVIII a. pabaigoje bažnyčioje pamokslai vieną sekmadienį sakyti lietuviškai, kitą – lenkiškai. 1851 m. pamokslai būdavo lenkiški, tik retkarčiais lietuviški. Vėliau pamaldos laikytos tik lenkų kalba.

Klebonijai 1832 m. priklausė Miknaičių ir Močėnų kaimai.

1842 m. medinė bažnyčia perstatyta ir „apsukta“ (pagrindinis frontonas orientuotas į vieškelį). 1863 m. Žeimių vikaras Domininkas Trečiokas pripažintas nepatikimu ir ištremtas į Orenburgo guberniją. Bažnyčia 1893 m. sudegė.

Inžinierius Vaclovas Michnevičius (1862–1947m. palaidotas šventoriuje) suprojektavo mūrinę bažnyčią. Klebonas Matas Miežinis su parapijiečiais 1898–1906 m. pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. Vitražus kūrė Vladislovas Pšibitnevskis. 1915 m. rugpjūčio mėn. Rusijos kareiviai susprogdino bažnyčios bokštus, sutrupino vargonus, išgabeno varpus. Po Pirmojo pasaulinio karo bažnyčia atstatyta.

Šaltinis - vikipedia
Metrikų knygas fotografavo ir dovanojo Vladislovas Jonikas

Krikšto metrikų knygos pagal metus

1 2 3 4 4 5 6
1737-1772 1773-1792 1792-1803 1804-1813 1813-1827 1827-1831 1831-1838

Krikšto įrašų knygos (djvu failai)

1737

1737 - 1743 m.
1744 - 1750 m.
1751 - 1757 m.
1757 - 1762 m.
1763 - 1769 m.
1769 - 1772 m.

 

Santuokos metrikiniai įrašai

1736 1827
1736-1827 m. 1827-1838 m.

Mirties metrikiniai įrašai

1805m 1827
1805-1827 m. 1827-1837 m.

 

Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)