Alsedziai

Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Alsėdžiai 1421–1842 m. priklausė Žemaičių vyskupams, nuo 1465 m. – jų nuolatinė rezidencija. Apie 1465 m. pastatytas vyskupo dvaras. 1842 m. vyskupo žemės suvalstybintos. Nuo 1850 m. vyskupai Alsėdžiuose negyveno, dvaro rūmus valdžia perėmė 1857 m. Pirmosios bažnyčios (iki 1475 ir 1648 m.) buvo pastatytos Alkos kalno papėdėje. Vyskupui paprašius, Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras bažnyčiai skyrė 50 valakų žemės ir 2 ežerus. Daugiau - šaltinis.
Fotografavo ir dovanojo:
Metrikų knygas, esančias bažnyčioje, - Rūta Dokšienė, talkino Vilma Kleibienė (2018 m.), metrikų knygas, esančias LVIA, - Justinas Viatkevičius (2018 m.)

Gimimo įrašai

Alsėdžių dekanato 1915 m gimimo metrikų nuorašai (F-669, A-16, B.194) Fotografavo iš mikrofilmo ir pasidalino JV  (2018-05-15)

Priešsantuokinių apklausų įrašai (bažnyčioje)

priess

1828-1831 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santuokų įrašai

Alsėdžių dekanato 1930-1931 m. santuokų (Alsėdžių, Ž. Kalvarijos, Plungės. Platelių, Šateikių, Gintališkės, Barstyčių, Notėnų) metrikų nuorašai (LVIA, F-669.A-16,B.194) Fotografavo ir pasidalino JV  (2018 m. gegužės-liepos mėn.)

Mirties įrašai

LVIA, F.669, Ap.16, 207, 210 1917    
1918 m. / 1919 m. /
1922-1929 m. / 1930-1939 m.
1917-1922 m. pdf (bažnyčioje)    

 


Parapijiečių sąrašai (bažnyčioje)

1807 1831   1852 1866    
1807 m. 1831 m.   1852 m. 1866 m. 1878 m. 1883 m.
Image
Image

 

Image

 

 

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau