Ukmergės dekanato parapijos

Balninkų Šv. vysk. Stanislovo parapija
Deltuvos Švč. Trejybės parapija
Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapija
Kurklių Šv. Jurgio parapija
Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapija
Pabaisko Švč. Trejybės parapija
Pašilės Šv. Barboros parapija
Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija
Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija
Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija
Ukmergės Švč. Trejybės parapija
Užunevėžių Švč. Mergelės Marijos parapija
Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapija
Vidiškių Švč. Trejybės parapija
Žemaitkiemio Šv. Kazimiero parapija

 

Gimimo, santuokų, mirties metrikiniai įrašai: 1846 m. / 1847 m.

Gimimo 1850 m.

Santuokų: 1841 m. / 1842 m. / 1843 m. / 1844 m. / 1848 m. / 1849 m.

(LVIA F.669, Ap.1, B.1972, 1973, 1980, 1958, 1961, 1964, 1967, 1975, 1978) Fotografavo ir pasidalino LVIA savanorė ir NVA lankytoja E.B. (2018-08-23).


Kavarsko ir Žemaitkiemio mirties įrašų knygos

Fotografavo ir pasidalino Aidas Baškys (2018-02-10).

Kadangi kopijos nėra geros kokybės, rodomos pdf failais.

1 2 3 4 5
1911 m.
LVIA F.669, Ap.10, B.170


1812 m.

LVIA F.669, Ap.10, B.173
1913 m.
LVIA F.669, Ap.10, B.176
1914 m..
LVIA F.669, Ap.10, 179


2015 m.
LVIA F.669, Ap.10, B.181


1916 m.
LVIA F.669, Ap.10 B186


BLUE