logo
 PRADŽIA   SĄRAŠAI IR INVENTORIUS  /  BAJORŲ GENEALOGIJOS  /   BAŽNYČIOS  /  ŽINYNAI   DUK 
virsus

Galimas vardų vertimas iš lotynų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą.

Žodynėlis (iš viso 403 lietuviški vardai) pastoviai tvarkomas ir papildomas. Surūšiuota pagal lietuvių kalbos kolonėlę. Įtraukti ir liaudinės formos bei mažybiniai, krikščioniški ir nekrikščioniški, bei dvikamieniai vardai, iš kurių kilusios pavardės. Seniausi vardai siekia 16 a. iš Kauno pavieto bei Žemaitijos apylinkių: Vilkijos, Veliuonos, Ariogalos, Raseinių, Viduklės, Karšuvos, Pajūrio, Šeduvos, Rietavo, Gandingos, Viešvėnų, Telšių, Biržanėnų (?), Dirvėnų, Medingėnų, Žarėnų, Patumšių, Karklėnų, Užvenčio, Beržėnų, Kražių, Kelmės, Tendžiogalos, Josvainių
Papildymai ir pataisymai pageidaujami. Jeigu pastebėsite klaidų ar netikslumų, rašykite komentaruose elektroniniu paštu
Ieškoti vardo - pasinaudokite paprasčiausia MS Word'o funkcija CTRL+F.

Lotynų Lenkų Rusų Anglų
(galėtų būti)
Lietuvių
Abraham Абрам, Авраам (kr), Aврамъ, Aврамомъ   Abraomas (kr)
Albertus, Adalbertus Albert, Adalbert Альбертъ   Albertas (Vaitiekus), Adalbertas
Adela Adelajda Аделаи́да   Adelė
Adolphina   Adolfina
Adamus Adam Адамъ (kr)   Adomas (kr)
Agneta, Agnes Agnieszka Агния, Ягнежка, Ягнешъка, Егнежка   Agnietė, Agnė
Agatha Agata Агафiя, Агата   Agota
Albrecht Альбрехт   Albrechtas (Vaitiekus)
Ałeksander, Alexander Александръ (kr), Александр, Олехъ, Олешко, Санько, Олехнo/
Александра, Олеся, Олехна
  Aleksandras/

Aleksandra (kr)

Alexius Aleksy Олексій   Aleksas
Алексей, Олексей (kr)   Aleksiejus, Aleksys (kr)
Aloisius Alojzy   Aloizas
Ambrosius Ambrozij, Ambrozy Амвро́сiй (kr), Амъброжей   Ambraziejus, Ambroziejus (kr)
Anastasius Anastazy Анастасiй, Анастасия, Анастасiя, Настасья, Настася, Настазыя, Настасъя   Anastazijus, Anastazija
Anatol Анатолий, Анатолiй   Anatolijus
Andreas, Andream Andrzej Андрей (kr), Андрейко, Ондрей, Анъдрей   Andriejus (kr), Andrius
Anelie Aniela   Anelė
Angela Angiela   Angelė
Анисiя   Anisija
Antonius Antoni Антонъ, Антон, Антоний (kr), Антонiй, Анътонъ   Antanas (kr)
  Antonina   Antonia, Antona, Antoinette Antanina, Antosė
    Антипа (kr)   Antipas (kr)
Onuphrius   Онофрей, Онуфрий (kr)   Anupras (kr)
Anselm Anzelm   Anzelmas
Apollinaris Apolinary Аполлина́риiй   Apolinaras
Apollonia, Apoloniam Apolonia Аполло́ния, Полонея, Полония   Apolonija
Архип   Archipas
  Арефа (kr), Орехва   Arefa (kr)
Arkadiusz Аркадий, Аркадiй   Arkadijus
Арсений, Арсенiй   Arsenijus
    Артемий (kr), Артемъ   Artemijus (kr)
Артём   Artiomas
Artorius   Artūras
Athanasius Афанасiй (kr), Апонасъ, Апанасъ, Опанась, Панасъ, Гапонъ   Atanazas (kr)
    Овдей (kr)   Audijus (kr)
Augustinus Augustyn Август, Августиiнъ   Augustinas
Aurelius Aureliusz   Aurelijus
    Оврынка   Aurina (nekrikšč. vardas)
  Аверкий (kr), Оверянъ   Averkijus (kr)
Bohdan Богдан, Богданъ   Bagdonas (Bogdanas)
  Bagumila   Bagumilė
Balthasarus Baltazar   Baltazaras
Bartholomeus Bartłomiej,
Bartlomiey
Балтромей, Больтромей, Бартошъ, Варфоломей (kr)   Baltramiejus (kr)
Barbara Barbara Варвара, Барбара,  Баръбара, Барбарича   Barbora
    Василиса   Bazilė
Basilius Bazyli Басилъ, Василий (kr), Василей, Василъ, Вас[ъ]ко, Васюкъ   Bazilijus (Vosylius) (kr)
    Беата, Бията   Beata
Benedicta, Benedictus Benedykt Венедикт (kr), Бенедикт, Бенедыктъ   Benedikta, Benediktas (kr), Benas
Boniface Bonifacy Бонифацiй   Bonifacijus/Bonifacas
Benigna (benignus) Беникдa   Benigna
  Бернатъ (kr)   Bernardas (kr)
Bernardus Бернат, Бернатъ   Bernotas
Bertha Berta Берта   Berta
    Блажей, Власий (kr)   Blažiejus (kr)
    Богдан (kr), Богданъ / Богданa   Bogdanas (kr) / Bogdana
Bogumiła Богумилa   Bogumila, Bogomila
Bogusław Богуславъ (kr), Богушъ   Boguslavas (kr)
Bolesław Болеслав, Болеславъ   Boleslovas (Boleslavas)
Bonaventurus   Bonaventūras
Bonifatius Bonifacy Бонифацiй, Бонифаций, Вонифатiй   Bonifacijus, Bonifacas
Борис, Борисъ. Борысъ (kr)   Borisas (s. Barysas) (kr)
Brigida Brygitta   Brigita
Bronisław Браниславъ   Bronislovas
Cecili Cecylia Ценцелия   Cecilija
Cælestina Celestyna   Celestina
Cesar Cezary   Cezaris
    Чешейко   Česlovas
Felix, Felixem Szczęsny (Feliks) Феликсъ, Феликс   Čėsna (Feliksas) 2
Купрашъ   Ciprijonas
Демьян, Дамiан   Damijonas
    Данилка   Danielė
Daniel Данила, Dаниил (kr), Данило   Danielius (kr)
Дария, Дарiя   Darija
    Дасий, Дашко, Дашъко, Дешко, Дохъ   Dasijus
Дмитръ, Дмитрий, Дмитрiй, Димитрiй (kr), Мицута   Dimitras, Demetrijus (kr)
Dionysus Dionizy Деонисiй, Деонисий (kr), Денисъ   Dionizas, Dionyzas (kr)
    Дометий (kr)   Dometijus (kr)
Dominicus Dominik Доминикъ, Дементий   Dominykas, Domas
Dorothea Dorota Дорофей (kr), Дорота, Дорошко   Dorotėja, Darata / Dorotėjas (kr)
David Давид (kr), Давидъ, Давыдъ   Dovydas (kr), Dovas (M. L.)
    Друзяна   Druziana (nekrikšč. vardas)
Eduardus, Heduardus Edward Эдуардъ, Эдвард   Eduardas
        Eisimantas
Helena Helena Елена, Олена   Elena
Lenora   Elenora, Leonora
Eleanora Lenora   Eleonora
Eliasz Илья, Илия, Ильяшъ   Elijas (s. Alijošius)
  Elizeusz Елисей (trumpiniai: Елисейка, Еля, Леся, Лисейка, Элисеито, Чейо, Сезеу, Лизеу, Сейо, Сейко)   Eliziejus
  Emilia     Emilė
 
Levvira
    Elvyra
Emilia Emilja Эмилiя Emily, Emilia Emilija
Емелиан (kr), Емельян, Омельянъ   Emiljonas (kr)
Elisa       Elzė
Elisabeth, Elisabeta Elżbieta Елизавета, Елисавета, Альжбета, Алжбета, Алъжъбета, Алжъбета, Алъжбета, Елъжбета, Елжъбета, Олжбета, Елиска   Elžbieta, Elzbieta
Desiderius   Еразм (kr), Размусъ   Erazmas (kr)
Ernest Эрнестъ   Ernestas
Эрнестина, Эрныстина   Ernestina
    Овдотъя, Овъдотя, Овдотя   Eudokija
Euphemia Eufemia Евфимий, Юхно, Юшъко, Ефимиiя   Eufemijus, Eufemija
Euphrosyne Евфросинiя   Eufrozina
Eugeniusz Евгений, Евгения, Евгенiя   Eugenijus, Eugenija
    Евмений, Евменей (kr)   Eumenijus (kr)
Eustachius Eustachy Евстафий (kr), Статко, Остафей, Остапко   Eustachijus (kr), Eustatijus
Fabianus Fabian Фабиан   Fabijonas
Faustina   Faustina, Fausta
Felicia Felicja, Feliciana Фелицiя   Felicija (Čėsna)
Felicia, Feliciana Felicja Фелицiя, Θилицея, Θилея   Felicija, Felicijona
Felicianus Felicjan Фелiцiанъ   Felicijonas
Felix, Felixem Feliks Феликсъ, Феликс   Feliksas (Čėsna)
Ferdynand   Ferdinandas
    Филимон (kr), Хилимонъ, Хилимонтъ   Filimonas (kr)
Florianus Флорентий, Флор   Floras, Florijonas
Fortunatus Fortunat Фортунатъ, Фортунат   Fortunatas
Fredericus Fryderych, Fryderyk Фридрих   Fridrichas, Pričkus (M.Ž.), Fridrikas, Frederikas

blue

Pastabos ir šaltiniai


Sutrumpinimai:

M.Ž. - mažoji Lietuva, s.- seniau

Pastabos:
1. Albertas, Adalbertas (ir, manau, Albrechtas, nes pirmieji vardai, tai lotynizuotos germaniško vardo formos) yra tapatūs Vaitiekui. Čia iš to, kad gerb. šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai ir vadinamas, bet suprantama, kad jais įvardinamas tas pats patronas. Todėl lotyniškame krikšto įraše yra Adalbertus, o gyvenime vadinamas Vaitiekumi. - V.Povilionis

2. Szczęsny yra lotyniško vardo Felix (Laimius) vertimas į lenkų kalbą. Lietuviai, neprilygdami lenkams tarimo subtilumu, iš to pasidarė Čėsną (vyrišką ir moterišką), kurie dabar išliko tik pavardėse. - - V.Povilionis

* rasta archyvimuose dokumentuose

(kr) - krikščioniškas vardas

Parengė Audronė Musteikienė. h. Pogonia, LGHD steigėja
Papildė: Elena Orlova, Česlav Malevskis, Vidimantas Kučas, Vidmantas Povilionis, Aidas Baškys, Sigita Gasparavičienė
Šaltiniai:

  • Lietuvos katalikų ir stačiatikių gimimo/santuokos/mirties metrikų knygos
  • Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a pabaigoje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.14
  • Kaip XVI a. pradžioje vadino Žemaitijos bajorus, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.16
  • Kaip Kauno pavieto bajorus vadino XVI a. viduryje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.17
  • Kokiais vardais vadino Gardino pavieto vyrus bajorus 1567 metų dokumente, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.25
  • http://giminesmedis.blogas.lt/vardai-lotynu-lenku-rusu-lietuviu-kalbomis-805.html
    Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteas, Rudnica herbo bajorė, ,„Lietuvos bajoras“ Nr.18
  • Kaip Gardino bajorus vadino XVI a. pirmoje pusėje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, "Lietuvis bajoras" Nr. 19.
  • Prienų parapijos archyvas, Kunigas Algimantas Kajackas

Vardai kalendoriuose

Kalendoriuose skelbti tautinius vardus pradėta tik nuo XX a. antrojo dešimtmečio vidurio, bet dalis jų dažnai būdavo pateikiami iškraipytų. Pirmąjį didesnį (daugiau kaip 200) senųjų lietuviškų ir prūsiškų vardų sąrašą 1933m. paskelbė ,,Gimtoji kalba“; čia vardai surinkti iš istorijos šaltinių, transponuoti į bendrinę kalbą, sukirčiuoti, prūsų vardai sulietuvinti. Nuo tol senųjų baltiškųjų vardų imta vartoti vis daugiau. Dar daugiau senųjų lietuviškų vardų paskelbta vėlesniuose rekomendaciniuose sąrašuose. Paskutiniame ,,Civilinių apeigų“ leidime (1979) jų įdėta – ir vyriškų, ir moteriškų formų – apie 2500.
Daugiau

Vardų etimologija

Senieji lietuviški vardai. XIII-XV amžiais, kaip liudija rašytiniai istorijos šaltiniai , ir iki tol, priešistoriniais laikais, visos baltų gentys ( lietuviai, latviai, prūsai, jotvingiai, kuršiai , žiemgaliai, sėniai), kaip ir kitos indoeuropiečių tautos, turėjovienanarį įvardijimą – žmonės vadinosi vien vardais.

Tie baltų vardai darybos būdai ir net žodžių, iš kurių jie buvo pasidaromi, reikšmėsmis panašūs į kitų indoeuropiečių ( slavų, germanų, keltų, ilyrų, graikų, hetitų, senovės indų, senovės iranėnų) vardus..
Daugiau

Image

Metrikai

Katalikų bažnyčios parapijoje pildyta knyga su įrašais apie gimimo, krikšto, santuokos ar mirties liudijimus. Europoje, siekiant neleisti sudaryti neteisėtas giminystės santuokas, viduramžiais pradėta epizodiškai vesti asmenų krikšto sąrašus. Įrašų metrikų knygose tvarką 1563 m. nustatė Visuotinis Tridento susirinkimas.

Pagal
Image

Liudijimai

Jau XVI a. kai kuriose valstybėse pradėti rašyti ir mirties liudijimai. Įrašuose buvo nurodoma: asmens gimimo, krikšto, santuokos ar mirties data, vardas, pavardė, gimimo vieta, santuokos liudijimuose – susituokiančių asmenų civilinis statusas, jų amžius ir parašai, taip pat ir liudytojų parašai, mirties liudijimuose – mirusiojo amžius ir palaidojimo data bei
vieta.

daugiau
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau

Vardų žinynas