logo
 PRADŽIA //  SĄRAŠAI IR INVENTORIUS  //  BAJORŲ GENEALOGIJOS  /   BAŽNYČIOS  //  ŽINYNAI //  DUK //
virsus

Galimas vardų vertimas iš lotynų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą.

Žodynėlis (iš viso 403 lietuviški vardai) pastoviai tvarkomas ir papildomas. Surūšiuota pagal lietuvių kalbos kolonėlę. Įtraukti ir liaudinės formos bei mažybiniai, krikščioniški ir nekrikščioniški, bei dvikamieniai vardai, iš kurių kilusios pavardės. Seniausi vardai siekia 16 a. iš Kauno pavieto bei Žemaitijos apylinkių: Vilkijos, Veliuonos, Ariogalos, Raseinių, Viduklės, Karšuvos, Pajūrio, Šeduvos, Rietavo, Gandingos, Viešvėnų, Telšių, Biržanėnų (?), Dirvėnų, Medingėnų, Žarėnų, Patumšių, Karklėnų, Užvenčio, Beržėnų, Kražių, Kelmės, Tendžiogalos, Josvainių
Papildymai ir pataisymai pageidaujami. Jeigu pastebėsite klaidų ar netikslumų, rašykite komentaruose elektroniniu paštu
Ieškoti vardo - pasinaudokite paprasčiausia MS Word'o funkcija CTRL+F.

Lotynų Lenkų Rusų Anglų (galėtų būti) Lietuvių
Gabrielus, Gabriel Gabriel,
Hawrylo

Гаврила, Гавриил (kr), Гаврiилб Кгабриялъ, Гав[ъ]рило   Gabrielius (kr)
Gaudentus       Gaudencija, Gaudentas, Gaudenta, Gaudė
Georgius Jerzy, Jurek Георгий   Georgijus
Герасимъ (kr), Гарасимъ   Gerasimas (kr)
Herman Герман   Germanas
Jaromil Ермолай   Geronilis
Giertruda Gertruda Гертруда, Кгендрудa, Кгедрутa, . Кгендрутa   Gertrūda
Gervasius Gerwazy Гервасиiй   Gervazijus
Hilary Гилярiй   Giliarijus, Hiliarijus, Ilarijonas
Глафира   Glafira
    Глеб, Глебъ (kr)   Glebas (kr)
Гликерия, Гликерiя   Glikerija
Гордей   Gordiejus
Gotard   Gotardas
Griselda   Grasilda
Gratia Grasija   Grasiutė
Grzegorz Григорий (kr), Григорей, Григоръ, Гриняшъ, Гринфшъ, Гринъ, Гридя, Грицъко, Гришко, Гринь, Гришкомъ, Кгресь, Кгрыкъ   Grigalius (kr), Grigas
Gregorius Grzegorz Григорий, Григорiй   Grigas
Gustaw Густав   Gustavas
Halina Галина, Гелена, Галена, Елена, Алена, Галжка, Галшка, Гальжка   Galina, Halina
Henrietta Henrieta   Henrieta
    Герман, Германъ   Hermanas
    Яцко (kr), Яцъко, Яцута   Hiacintas (kr) (Jacintas)
Hilarius   Гиларий   Hilaras, Hiliaras
Honorata       Honorata, Honė
Heva, Ewa Ewa Эва, Ева, Евка   Ieva
Ignatius Ignacy Игнатий (kr), Игнатiй, Игнатъ   Ignotas, Ignacijus (kr), Ignas
Igor Игорь   Igoris
Илларiон, Гилярий   Ilarijonas, Laris
Innocentius Инокентiй   Inocentas
    Ипатий, Пацъко, Паценко, Пацута   Ipatijus
Hippolytus Hipolit Ипполiтъ, Ипполит   Ipolitas
Irene Irena Ирина   Irena
Ireneus Ireneusz Ириней   Irenijus
Izabella Изабелла   Izabelė
Izaak Исаакъ   Izaokas (Izokas)
Isidorus Izydor Исидор, Исидоръ (kr),Сидоръ   Izidorius (kr)
Hedviga Jadwiga Едьвига, Ядвига,  Едъвига, Едвига, Ядъвига   Jadvyga
Hyacinthus Jacek Гиацинт   Jackus
Эраст   Jarastas, Garastas
Jarosz Ярославъ, Ярослав (kr)   Jaroslavas (kr), Jaras, Jarašius
Охремъ, Ефрем (kr)   Jefremas (kr)
Егор   Jegoras
Елеазар, Елизар   Jelizaras
Ермолай (kr)   Jermala, Jermalavičius (dabar tik pavardė)
    Ерх[ъ]мола, Ярома (kr)   Jermolajus (kr)
Jeronimus, Hieronymus Hieronim Иеронiмъ, Иероним   Jeronimas
Евдоким, Евдокия, Евдокiя   Jevdokimas, Jevdokija
Евфросиния, Евфросинiя   Jevrosinija
Johanna Яся   Joana
  Иоанникий (kr), Онихимъ, Оникей, Ониско   Joanikijus (kr)
Joachim Иоаким, Ефимъ, Ефим   Jokimas
Joachim Иоаким, Iоаким   Jokimas, Joakimas
Jacobus Jakub, Jakob Яковъ (kr), Яков, Иаковъ,Якубъ, Якути   Jokūbas (kr), Jakas
Joannis, Joannes, Johannes Jan, Janusz Иванъ, Иван, Иоанн (kr), Янь, Ян[ъ]ко, Янута, Янушъ, Яско, Ясько, Ивашъ, Ивашъко, Иванецъ, Ивахно   Jonas (kr)
Josephina Josephine Jozefina
    Иуда   Judas
Juliana/Julia Julia, Juliana Юлiя, Ульяна, Ульянiя   Julijona, Julija, Julė
Julianus, Julius Julian, Juliusz Елюс, Елюсъ, Юлиян, Юлиянъ, Юльян, Иулmiан   Julijus, Julius, Julijonas
Josephus Józef, Josef Иосиф, Iосiфъ, Осип, Есипъ, Еско, Юшъко   Juozapas, Juozas
  Josefata Jозефата   Juozapota
Georgius Jerzy, Jurago, Juraga, Juraho Юръи, Юрко, Юрий (kr), Юрiй, Юхно, Юшъко, Георгий, Юръи   Jurgis (kr), Juras, Jurijus
Justina Justyna, Justina Юстина   Justina
Justinus Justyn Иустин, Iустин, Устинъ, Юшъко   Justinas, Justas
Josepha Józefa Юзефа, Иозефа   Juzefa (Jozefa)
Caietanus Kajetan   Kajetonas
Каленикъ, Каллиникъ (kr)   Kalinikas (kr)
Харитон   Karitonas
Carolina Karolina   Karolina
Carolus Karol Карлъ, Карл   Karolis
Карп, Карпъ (kr)   Karpas (kr)
    Каска   Kaska (nekrikšč. vardas)
Casper Kasper Касперъ, Каспер, Каспоръ (kr)   Kasparas (kr), Gasparas
Casimirus Kazimierz,
Kazimiesz
Казимиръ   Kazimieras, Kazys
Cyprian Cyprian Кипрiанъ (kr), Купрашъ   Kiprijonas (kr), Kipras
Cyrillus Кирилл (kr), Кирило   Kirilas (kr)
Klara Клара   Klara
Claudia Клавдия, Клавдiя   Klaudija
Clementius Klemens Клемент, Клементъ, Климентiй   Klemensas
Klementyna   Klementina
    Климъ, Климент (kr), Климашъ   Klimantas (kr)
Clotilda Klotylda   Klotilda
Kondrat Кондрат (kr), Конъдратъ   Kondratas (kr)
Konrad Konrad Кондратъ   Konradas
Constantia Konstancja Констанция, Констанцiя   Konstancija
Constans, Constantine Konstantyn Константинъ (kr), Костюкъ   Konstantinas (kr), Konstantas, Kostas
Cornelius Korneliusz Корнилiй, Корнилий (kr), Корнило   Kornelijus (kr)
Кузма, Кузьма, Косма, Косьма (kr)   Kosmas, Kuzmas (kr)
  Kalix     Kalikstas, Kalistas
Catharina,
Katherina
Katarzyna Екатерина, Катерина, Катерына, Катарына, Кахна, Кахъна   Kotryna, Katrė
Christina Krystyna Кристина, Христина, Крыштына, Крыстына, Крыстина, Хрстинa   Kristina
    Крищонъ (kr)   Kristijonas (kr)
Xtopherus (Chritophorus) Krzysztof Кристофоръ (kr), Христоф, Криш[ъ]тофъ   Kristoforas, Kristupas (kr) (s. Krisas)
Chrisostomum Chrizostom     Krizostomas, Krizas?
Xawier   Ksaveras
Ксения, Ксенiя   Ksenija
  Ксенофонт (kr)   Ksenofontas (kr)
Kunegundy   Kunegunda, Kunigunda


blue

Pastabos ir šaltiniai


Sutrumpinimai: M.Ž. - mažoji Lietuva, s.- seniau

Pastabos:
1. Albertas, Adalbertas (ir, manau, Albrechtas, nes pirmieji vardai, tai lotynizuotos germaniško vardo formos) yra tapatūs Vaitiekui. Čia iš to, kad gerb. šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai ir vadinamas, bet suprantama, kad jais įvardinamas tas pats patronas. Todėl lotyniškame krikšto įraše yra Adalbertus, o gyvenime vadinamas Vaitiekumi. - V.Povilionis

2.> Szczęsny yra lotyniško vardo Felix (Laimius) vertimas į lenkų kalbą. Lietuviai, neprilygdami lenkams tarimo subtilumu, iš to pasidarė Čėsną (vyrišką ir moterišką), kurie dabar išliko tik pavardėse. - - V.Povilionis

* rasta archyvimuose dokumentuose

(kr) - krikščioniškas vardas

Parengė Audronė Musteikienė. h. Pogonia, LGHD steigėja
Papildė: Elena Orlova, Česlav Malevskis, Vidimantas Kučas, Vidmantas Povilionis, Aidas Baškys, Sigita Gasparavičienė
Šaltiniai:

  • Lietuvos katalikų ir stačiatikių gimimo/santuokos/mirties metrikų knygos
  • Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a pabaigoje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.14
  • Kaip XVI a. pradžioje vadino Žemaitijos bajorus, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.16
  • Kaip Kauno pavieto bajorus vadino XVI a. viduryje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.17
  • Kokiais vardais vadino Gardino pavieto vyrus bajorus 1567 metų dokumente, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.25
  • http://giminesmedis.blogas.lt/vardai-lotynu-lenku-rusu-lietuviu-kalbomis-805.html
    Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteas, Rudnica herbo bajorė, ,„Lietuvos bajoras“ Nr.18
  • Kaip Gardino bajorus vadino XVI a. pirmoje pusėje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, "Lietuvis bajoras" Nr. 19.
  • Prienų parapijos archyvas, Kunigas Algimantas Kajackas

Lietuvių vardai

Iki Lietuvos krikšto XIV a. pabaigoje, lietuviams būdingi tautiniai vardai, vėliau populiarėjo ir nuo XVII a. įsivyravo krikščioniški hebrajų, graikų, lotynų, germanų, slavų kilmės vardai. Nuo XX a. lietuvių vardai labai įvairūs...

Anksčiau renkant naujagimiui vardą paisyta įdomių tradicijų. Pavyzdžiui, atsitiktinio pirmojo praeivio prašyta pasakyti savo vardą ir būtent juo buvo pavadinimas mažylis – esą taip vardą jam parenka pats likimas...

 

Kam leidžia LKK ?

PAVARDĖ rodo priklausomybę giminei. Ištekėjusi moteris praranda savo giminę ir prisiriša prie vyro giminės .Todėl tekėdamos keičia savo pavardę – kartu ir gyvenimą .

Pavardes kai kurie žmonės sulietuvina, sutrumpina ar net pasirenka vyro su vyriška galūne . Tuomet tos moterys įgyja bevardę giminę .

 

Image

Metrikai

Lietuvoje iki 1940 m. metrikus tvarkė ir saugojo Bažnyčia pagal 1927 m. pasirašytą konkordatą su Vatikanu.

Pagal
Image

Civiliniai aktai

Pirmieji valstybiniai civilinės būklės aktai – santuokos – pradėti registruoti XVI a. pabaigoje Nyderlanduose.

daugiau
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau

Vardai

Kai kada žmogus turi du vardus. Bažnyčia nekrikštydavo tautiniais vardais. Taip neretai būna, jei tėvai pageidauja jų religinės bendruomenės nepripažįstamo vardo (pavyzdžiui, Laima Marija, Audrius Jonas ir pan). Neretai ir oficialiuose dokumentuose įrašomi abu vardai.

Apie vardus rusiškai