Mišrios knygos

Senosiose (17-18 a.) knygose metrikiniai įrašai dažniausiai būdavo rašomi vienoje knygoje, neatskiriant jų pagal rūšis. Todėl šiame puslapyje ir bus išvardintos tokios knygos. Patalpinta fotografuotų knygų- 120

Paremti tinklapio išlaikymą


Gimimo, krikšto, santuokos ir mirties metrikų knygos

 • Alsėdžių RKB 1854-1855 m. gim., sant. ir mirt. / 1856 m. gim., sant. ir mirt. / 1857-1858 m. gim., sant. ir mirt. / 1941 m. santuokų ir mirusiųjų (LVIA. F.2000, Ap.1, B.90) Fotografavo (nepilna ) ir NVA dovanojo J.V. (2018 -1919)
 • Birštono RKB (Kaišiadorių dekanatas) krikštai, santuokos ir mirtys 1820 m. / 1826 m. / 1827 m. Fotografavo ir pasidalino Irma Randakevičienė (2019-02-04)
 • Brunavos RKB (buv. lietuviškas Brunaviškis, dabar - Latvijos teritorija): 1860 m.(mf) / 1864 m.(mf) / 1868 m. Fotografavo Justinas Janickas, dovanojo Kotryna Žukauskaitė (2020-03-20)
 • Darsūniškio RKB (Kaišiadorių dekanatas) krikštai, santuokos, mirtys 1820 m. / 1826 m. / 1827 m. Fotografavo iš mikrofilmų ir pasidalino Irma Randakevičienė (2019-02-04)
 • Daugailių RKB 1707-1714 m. / 1720 – 1731 m. krikšto ir santuokų įrašai Fotografavo ir dovanojo Vytautas Straižys (2018)
 • Daugpilio ir apylinkių 1700-1799 m. krikštai, santuokos, mirtys: Knygos struktūra - paaiškinimai / I dalis ir 2 dalis. Pasidalino Andrius Meržvinskas (2022-05-30)
 • Daugų RKB 1701-1797 m. gimimo, mirties, santuokos metrikiniai įrašai - djvu, papildomai pirmieji tos pačios knygos 1-7 psl. susiliejusiu tekstu pdf formatu. Fotografavo ir pasidalino LVIA savanoris Justinas Janickas (2018-10-30)
 • Griškabūdžio RGB gimimo, santuokos ir mirties metrikai: 1858 m. Dovanojo Erika Voverė (2023-08-08)
 • Igliaukos gimimo, santuokų, mirties: 1851 m. Fotografavo Justinas Janickas, dovanojo Kęstutis Sabas (2019-12-04)
 • Ilguvos gimimo, santuokos ir mirties metrikai 1854 m. Fotografavo Justinas Janickas, dovanojo Kęstutis Sabas (2019-12-04)
 • Jiezno RKB krikšto, santuokos, mirties knyga: 1797 m. (F.604, Ap.11, Sv.25-26) / 1801 m. / 1826 m. / 1827 m. Fotografavo ir pasidalino Irma Randakevičienė (2019-02-04)
 • Jiezno RKB krikšto ir santuokų metrikų knygos: 1819 m. / 1820 m. / 1842 m. / 1843 m. / 1844 m. / 1845 m. (LVIA F.669, Ap.1, B.2244, 2245, 2247, 2249) Fotografavo ir pasidalino Irma Randakevičienė (2019-04-06)
 • Jiezno, Birštono, Darsūniškio, Kalvių, Kauno, Nemajūnų, Rumšiškių, Stakliškių krikštų, santuokų ir mirčių metrikų knygos: 1821 m. / 1822 m. / 1823 m. / 1824 m. / 1825 m. (LVIA F.669, Ap.1, B.519 / LVIA F.669, Ap.1, B.537, 549) Fotografavo ir pasidalino Irma Randakevičienė (2019-02-04)
  Jiezno RKB (Kaišiadorių dekanatas) santuokų ir mirties metrikų knygos: 1938 m. / 1939 m. / 1940 (LVIA F.1676, Ap.1, B.8,36,46) Fotografavo ir pasidalino Irma Randakevičienė (2019-02-04)
 • Kaišiadorių dekanatas - krikšto, santuokos, mirties metrikų knyga 1798 m. (Birštono santuokos, Darsūniškio krikštai, santuokos mirtys, Jiezno krikštai, santuokos, mirtys, Birštono krikštai, Stakliškių, Kalvių,Nemajūnų, Punios krikštai, santuokos, mirtys) Fotografavo ir pasidalino Irma Randakevičienė (2019-02-04)
 • Kalvių RKB krikšto, santuokų ir mirčių knyga, 1816 m. Fotografavo ir dovanojo Irma Randakevičienė (2019-04-30)
 • Kalvių, Nemajūnų, Birštono, Jiezno, Darsūniškio, Punios krikštai, santuokos ir mirtys, - 1819 m. Fotografavo ir pasidalino Irma Randakevičienė (2019-02-04)
 • Karkažiškių RKB 1877 -1905 m. krikšto ir santuokų metrikų knygų įrašai. Surinko Rimantė Ingelevičiūtė.
 • Kauno dekanato krikšto, santuokų ir mirčių metrikai 1826 m. / 1827 m. Fotografavo ir dovanojo Irma Randakevičienė (2019-05-03)
 • Kazitiškio RKB gimimo, santuokų ir mirties metrikų knygos: 1821-1918 m. (išorinė nuoroda). Pasidalino Gintautas Šuminas 2019-12-19
 • Kernavės RKB metrikų knygos bažnyčioje: 1743-1761 m. gimimo / 1758-1761 m. santuokos. Fotografavo ir dovanojo Vladislovas Jonikas (2018-09-22)
 • Kirdeikių RKB santuokų ir mirties metrikų knygos: 1925-1936 m. ir tas pats (djvu failai): 1925-1936 m. I dalis, II dalis/ (LVIA F.1765, Ap.1, S.vt.2) Fotografavo Justinas Janickas, pasidalino Gintautas Šuminas (2019-11-05)
 • Linkmenų RKB krikšto 1708-1740 m., santuokų 1716-1739 m. metrikiniai įrašai (bažnyčioje). Fotografavo ir dovanojo Gražina Lisauskienė (2018-08-24)
  Linkmenų RKB santuokų: 1760-1795 m. ir laidotuvių 1760-1790 m. / 1937-1940 m. santuokų.(bažnyčioje) Fotografavo ir dovanojo Gražina Lisauskienė (2018-08-24)
 • Liolių RKB 1828–1939 m. gimimo, 1900–1939 m. mirties metrikų bei Žalpių RKB 1828–1829 m. gimimo metrikų rodyklės. Fotografavo ir dovanojo Jurgis Šaulys (2020-04-16)
 • Nemajūnų RKB krikšto, santuokų ir mirčių metrikai: 1819 m. / 1820 m. / 1826 m. / 1827 m. Fotografavo ir dovanojo Irma Randakevičienė (2019-05-03)
 • Nevarėnų RKB 1914 gimimo, santuokų, 1930-1931 m. santuokų (Alsėdžių dekanatas: Alsėdžių, Ž. Kalvarijos, Plungės. Platelių, Šateikių, Gintališkės, Barstyčių, Notėnų) metrikų nuorašai (F-669.A-16,B-191,194) Fotografavo iš mikrofilmo ir pasidalino JV  (2018-05-15)
 • Onuškio RKB gimimo, santuokų, mirties 1697-1797 m. (apversti) [ LVIA F.604, Ap.11, B.32] /
  1802-1818 m. [ LVIA F.604, Ap.10, B.190] / Fotografavo ir pasidalino LVIA savanoris Justinas Janickas (2018-2019)
 • Plutiškių RKB gimimo, santuokų, mirties 1897 m. Fotografavo Justinas janickas, dovanojo Kęstutis Sabas (2019-12-21)
 • Punios RKB krikšto, santuokų ir mirčių metrikai 1821 m. / 1826 m. Fotografavo ir dovanojo Irma Randakevičienė (2019-05-04)
 • Rumšiškių RKB (Kaišiadorių dekanatas) krikšto, santuokos, mirties metrikų knyga 1819 m. / 1826 m. / 1827 m. Fotografavo ir dovanojo Irma Randakevičienė (2019-05-04)
 • Salako RKB krikšto 1714-1722-1759, 1764-1779 m. ir jungtuvių 1737-1738 m., 1735 m. 1757 m., (LVIA F.1878, Ap.1, B.1) Fotografavo ir pasidalino Šarūnas Subatavičius (2018-05-06)
  Salako RKB (1941-1942 m.) jungtuvių ir mirusiųjų metrikų nuorašai. (LVIA-Zarasų biblioteka), 2020-07-29
 • Sintautų RKB gimimo, santuokos ir mirties metrikai 1881 m. Dovanojo Erika Voverė (2023-04-04)
 • Stakliškių RKB gimimo, krikšto, santuokų, mirties knygos: 1819 m. / 1820 m. / 1826 m. / 1827 m. / 1842 m. / 1843 m. / 1844 m. / 1845 m. / Fotografavo ir dovanojo Irma Randakevičienė (2019-02-09)
 • Suosto RKBgimimo, santuokų, mirties metrikų knygos: 1862 m.(mf) / 1863 m.(mf) / 1864 m.(mf) Fotografavo Justinas Janickas, dovanojo Kotryna Žukauskaitė (2020-03-20)
 • Šunskų RKB gimimo, santuokų, mirties 1852 m.. Fotografavo Justinas janickas, dovanojo Kęstutis Sabas (2019-12-21)
 • Tverečiaus RKB gimimo metrikai (google diske anglų kalba) 1755-1915, santuokų 1838-1921, mirties 1834-1919
 • Tverų RKB įrašų perrašyta knyga 1735-1827 m. [santuokų, mirties metrikos, parapijiečių sąrašai (vizitacija)] Dovanojo (per Sigitą Gasparavičienę) Vladislovas Jonikas (2018-10-09)
 • Ukmergės dekanato gimimo, santuokų, mirties metrikiniai įrašai: 1841 m. / 1842 m. / 1843 m. / 1844 m. / 1846 m. / 1847 m. / 1848 m. / 1849 m. (LVIA F.669, Ap.1, B.1972, 1973, 1958, 1961, 1964, 1967, 1975, 1978) Fotografavo ir pasidalino LVIA savanorė ir NVA lankytoja E.B. (2018-08-23)
  1876-1877 - (išorinė nuoroda, 2020-04-21)
 • Valkininkų gimimo ir santuokų metrikai (1685 - 1720 m. Trakų pavieto, Olkieniki, Wolkieniki, Alkiniki, rus. Олькеники.). Pasidalino Edvinas Adukonis (2023-01-01).
 • Žemalės RKB mirimų ir užsakų registracijos knyga - nuoroda. 1828-01-11 – 1882-01-31 © Mažeikių muziejus
 • Žiežmarių RKB gimimo, mirties, santuokos 1737-1796 m. metrikų knyga (LVIA F.604, Ap.11, B.32). Fotografavo ir pasidalino LVIA savanoris Justinas Janickas (2018-10-30)
 • Žvingių ir Sartininkų gimimai ir santuokos1892 - 1894 Fotografavo iš mikrofilmų ir pasidalino Arūnas Aranda Lešinskas (2019-10-17)
 • Žvingių, Sartininkų ir kt.1833-34 gimimo metrikų įrašai / 1828 m. santuokos metrikų įrašai (išorinė nuoroda, 2020-04-23)

 

Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas

 • Mišri knyga - krikštai, santuokos, mirtys, 1700-1748 m. / I ir II dalys (NIAB archyvas F1781-AP26-B1191 pasidalino Andrius Meržvinskas (2019 m.):

  Dubna krikštas 1748-1769 [IMG_4177 - IMG_4419];
  Dubna santuokos 1747-1768 [IMG_4420 - IMGG_4436];
  Laukesa krikštas 1700-1740 [IMG_4437 - IMG_4525];
  Laukesa santuokos 1700-1740 [IMG_4526 - IMG_4540];
  Daugpilis (kita bažnyčia) krikštas 1700-1765 [IMG_4541 - IMG_4642];
  Dubna santuokos 1704-1755 [IMG_4644 - IMG_4668];
  Daugpilis krikštas 1700-1791 [IMG_4669 - IMG_5586];
  Daugpilis krikštas 1791-1798 [IMG_5587 - IMG_5608];
  Daugpilis santuokos 1700-1797 [IMG_5609 - IMG_5700];
  Daugpilis mirtys 1743-1797 [IMG_5701 - IMG_5715];
  Zurovicensi Filia (Magiliovo gub) 1720-1790 [IMG_5717 - IMG_5835].

Čikagos bažnyčių lietuvių mišrios metrikų (krikšto, santuokų, mirties) 3 knygos - 1904-1916 m. Surinko ir pasidalino Nerijus Korbutas, 2019-03-16

Image

Kaip pradėti

 1. Archyve pradėti nuo gimimo metrikų, svarbiausias įrašas - tėvo pavardė
 2. Informacijos galima rasti ir kapuose - užrašai ant kapų paminklų
 3. Informacijos galima ieškoti ir internete

 

Daugiau
Image

Kiek randame informacijos

19 a. antroje pusėje metrikinių įrašų knygose rusų kalba buvo surašoma daug giminės istorijai svarbios informacijos.

Daugiau
Image

Paslaugos

Surinkus visus savo giminės genealoginius duomenis galima užsakyti genealoginį medį arba schemą. Rašyti

PavyzdŽiai
blue