Dažniausiai užduodami klausimai

Renkame iš jūsų paklausimų ir atsakome. Paklausti

Image
Klausimai
 
Atsakymai
Kas yra Ключ? Žagarės reviziniuose sąrašuose, pvz., Valiunskij kliuč Šiaulių ekonomija, kurią valdė grafas Zubovas, dėl patogumo padalinta į dalis: Gruzdžių dvaro, Žagarės dvaro, dar turėtų būti Joniškio. Tos dalys dar suskaidytos į raktus, kurių pavadinimu imami kaimai, gal jie buvo tų raktų centrai, o gal taip pasirinkta. Kai kurių kaimų gal jau ir nebėra. Pvz., Žagarės reviziniam sąraše yra Žagarė, paskui Petraičių raktas, Kalvių raktas, Satkūnų raktas, Valiunskių raktas, Žadeikų raktas.
Raktas (kliuč) yra admin suskirstymo vienetas, taip ir vadinasi.

Ką reiškia GD ir MD?

JP prieš pavardę

GD (Gnerosus Dominus) - kilmingas ponas, paprasčiau - bajorų luomo.
MD (Magnus Dominus) kilmingas, užimantis kokias nors pareigas bajoras.
Jasnyj pan - kilmingas

Ką reiškia D.V ? Lotyniška santrumpa D. V. (Deo volente) ʻDievo valiaʼ
Ką reiškia LL tai naudotas sutrumpinimas "krikštatėviai".
Ass antroji krikštatėvių pora
copulatorum jungtuvės
matrimonium santuoka
Kodėl negaliu rasti gimimo įrašų, o krikšto įrašai yra Krikšto data laikyta lyg ir svarbesnė negu gimimo.

Galimas daiktas dël to ir bažnyčių krikšto knygose ilgą laiką buvo nurodomos tik vaikų krikšto datos. Gimimo data šalia krikšto imta nurodinëti tik nuo XVIII a. antros pusės. Dėl didelio mirtingumo kūdikiai dažniausiai būdavo krikštijami  kitą dieną po jų gimimo, o XIX a. pradžioje jau būta atvejų ir neretų, kad kûdikis krikštijamas tą pačią gimimo dieną. Ši tradicija buvo atėjusi iš gilių Vakarų Europos viduramžių. 

Legitimis Conjugibus gimęs teisėtoje santuokoje
Ką reiškia metrikose parašyti trys kryžiukai +++ ? Illegitimi tori - gimė neteisėtoje santuokoje, vietoj tėvo vardo ir pavardės trys kryžiukai

Kaip versti

 Iš rusų kalbos  Į lietuvių kalbą
Батрак Dirbantis valstietis pono naudai arba kumetis
Bлагородний kilmingas, bajoras
Bobili (Бобыль) Vargetos, bedarbiai, be amato. Rusiškas vertimas: Бедный, безземельный, бездомный, одинокий крестьянин. Живет бобылем.
Кулак Turtingas valstietis
Ординарщик buvo vadinami tie ūkininkai, kurie dirbdavo žemę iš pusės (pusę uždirbtų pinigų ar derliaus dalindavosi su tikruoju ūkio savininku)
Однодворец Bežemis bajoras virtęs valstiečiu. Tai luomas užimantis tarpinę padėtį tarp valstiečių ir dvarininkų. Žemės jie galėjo turėti ir dažniausiai turėdavo. Odnodvorcų luomas panaikintas 1866 m.
Солдатка Kareivienė - nei baudžiauninkė, nei valstietė
Pobiletinyj soldat jei atsargos kareivis nusenęs, ne visada kviečiamas į zborus.
Помещик Dvarininkas
Причащена св. Тайнств Priėmė Šv. Komuniją
Zabiliettnyj soldat (Rasta 1890 m. dokumente) tai atsargos kareivis, kurį gali bet kada  gali pašaukti karo ar extra atveju.
   

 

Iš lotynų kalbos Į lietuvių kalbą
natum (gimusį) berniuką,
natam (gimusią) mergaitę
Gabrielem (ir natum) Gabrielius
Gabrielam (ir natum) Gabrielė

 

Kai kurie sutinkami terminai lotynų kalba pagal Janinos Leonavičienės-Paplauskaitės vertimą:

• A.A.S - Anno aetatis suae (jo/jos amžiaus metais)
• A.M.D.G. - Ad maiorem Dei gloriam (Į didesnę (Didesnei) Dievo garbę)
• Aet. - Aetas/Aetatis (Amžius / amžiaus)
• An. - Annus (Metai – vnsk.)
• Ann. - Anni (Metai – daug.)
• Ben. - Bendictus (Palaimintas)
• Ch. - Confirmati (Patvirtinta)
• Civit. - Civitas (Miestas)
• Coione. - Communione (Komunija)
• Dnus - Dominus (Lord/Sir/Mr.-Viešpatie / Pone / Pone)
• DS - Deus (Dievas)
• dspm - Decessit sine prole malus (Mirė be vyriškų palikuonių)
• dspl - Decessit sine prole legitima (Mirė be teisėtų palikuonių)
• dsp - Decessit sine prole (Mirė be palikuonių)
• dsps - Decessit sine prole superstita (Mirė be išgyvenusių palikuonių)
• Et Seq. - Et sequens (Ir taip toliau)
• Et seqq. - Et Sequentian (Ir taip toliau (daig.))
• Et ux. - Et uxor (Ir žmona)
• HI - Hic iacet (Čia slypi – kartais rašoma HJ (for Hic jacet)
• Ign. - Ignotus (Nežinomas)
• Infraptum - Infrascriptum (Parašyta apačioje)
• J. - Matrimonius Juncti (Susijungus santuokoje)
• Litma - Legitima (Teisėtai)
• msp - Mortuus sine prole (Mirė be palikuonių)
• Na - Natus/nata (Gimė)
• Ob. - Obiit (Mirė)
• Omn. - Omnes (Visi)
• P - Prima Vice Communicates (Pirmoji Komunija)
• Pact. - Pactum (Susitarimas, sutartis)
• Pr - Pater (Tėvas)
• Q - Quondam (Velionis)
• Q.E. - Quod est ('Kuris yra')
• S. - Sine (Be)
• SP/SS - Susceptores (Rėmėjai, krikštatėviai)
• V - Vide (Matyti)
• Vid. - Vidua (Našlys/našlė)
• Viz. - Videlicet (Būtent)

 Iš lenkų kalbos   Į lietuvių kalbą
folwarek palivarkas
Hrabia (iki ~1840), vėliau kniaz grafas, kunigaikštis
Kutnica, kutnik
žmogus be žemės, gyvenantis ir dirbantis kam nors. Gali būti kampininkas, samdinys
slavetny miestietis, laisvas zmogus, kartais gali reikšti bajoras
urodzony bajoras, kilmingas
velmožny kilmingas (bajoras užėmęs kokias nors pareigas ar turėjęs urėdą, dvarų savininkas)
wychowaniec auklėtinis. augintinis
Raidžių įvairovė Lenkiškų raidžių rašymo pavyzdžiai

Kaip suprasti metrikose tokias mirties priežastis:

"od wvrzodu", "od puchliny" od wvrzodu - nuo opos, auglio, od puchliny - nuo vandenliges
"ot dyareji ", ot ispugu" ot dyareji - nuo viduriavimo, ot ispugu - nuo išgasčio
"od sw.Walentego" od sw.Walentego - nuo epilepsijos
"od kolek", "od pologu" od kolek - dieglių, od polog - mirusi gimdant

мизерере

мизерере - taip galėjo būti vadinama melancholija. Dabar tikriausiai, tai būtų įvardinta, kaip depresija
kas per liga, - mirė nuo kruvinosios ?

"умер от антонова огня"

 

 

 

 

 

Mirė nuo Šv.Antano ugnies.
Paaiškinimas: „šv. Antano ugnis“ – žmonėms dėl nesuprantamų priežasčių prasidėdavo pykinimas, skausmai, traukuliai, haliucinacijos, agresija, vėliau imdavo gangrenuoti galūnės ir ištikdavo mirtis. Viduramžiais tai aiškinta velnio apsėdimu, prakeiksmu ar kitokiomis nelabųjų išdaigomis, tačiau pasirodo, kad nelaimingieji apsinuodydavo... duona. Rugiuose besiveisiantis nuodingas grybas skalsė, patekdavo į juodą duoną, kuria misdavo vargšai, ir tokiu būdu sukeldavo vadinamąjį ergotizmą – apsinuodijimą skalsėmis. Beje, šio viduramžiais žmones nuodijusio skalsių alkaloido ergolino yra ir moderniuose narkotikuose, tokiuose kaip LSD.


  Kaip verčiami vardai iš rusų, lenkų ir lotynų kalbų į lietuvių kalbą:

Vardų vertimų lotynų, lenkų, rusų -lietuvių kalbomis ieškokite mūsų sukurtame Vardų žodyne.
Žodynas nuolatos papildomas, taisomas, plečiamas. Galite prisidėti ir Jūs suradę, ko mes neturime ir parašydami mums.


Galūnių lietuvinimas ir lenkinimas

Viktorija Daugirdaitė (pasvarstymai) Lenkiškos galūnės "-ówna" ir "-owna" - tai mergautinė pavardė, "-owa" - ištekėjusios pavardė. Galūnės su "-ska" - nėra skritumo, tai gali būti mergautinė ir ištekėjusios moters pavardė.
Noriu paminėti kitą atvejį, kai lietuviškos vietovardžių kilmės pavardės buvo lenkinamos, tai prie jų buvo pridedama lenkiška galūnė "-ki" - vyrams, ir "-ka" - moterims. Dabar, kai tos pavardės atgal atlietuvinamos, tai kažkodėl paliekama vyriškose pavardėse lenkiška galūnė ir tik pridedama "-s". Nors tose iš Lietuvos vietovardžių kilusiose pavardėse galūnė turi būti "-as". Kaip pvz. Siesickis - turi būti Siesickas, Kavenskis - turi būti Kavenskas ir t.t. Taisyklė labai paprasta, susijusi su istorine geografija: jeigu pavardės kilmė iš etninės lenkiškosios teritorijos, tada lietuviškame variante palikite galūnę "-is". Jeigu pavardė kilusi iš lietuviško vietovardžio, baltiško toponimo, tada vyr. pavardės galūnė turi būti "-as".

Image

METRIKAI

Metrikiniai įrašai bus nuolatos kaupiami ir įdedami tik sutikus dovanotojams.
Image

Kiek randame informacijos

19 a. antroje pusėje metrikinių įrašų knygose rusų kalba buvo surašoma daug giminės istorijai svarbios informacijos.
Reikia juos mokėti perskaityti ir išversti

Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau