Kiek informacijos galime rasti

19 a. antroje pusėje metrikinių įrašų knygose rusų kalba buvo surašoma daug giminės istorijai svarbios informacijos, o buvo rašoma ir lenkų, ir lotynų kalbomis.

Image

 

Galėjo būti užrašoma: akto data (gimimo, krikšto, santuokos, konfirmacijos, laidojimo), įvykio data (gimimo, vestuvių užsakų, mirties), vardai ir pavardės (tėvų, krikštatėvių, liudininkų) iš kur jie kilę, kur paskutiniu metu gyveno, gali būti patikslinimai - ryte ar vakare gimė, nuo ko mirė, kokie vaikai liko mirus tėvui ar motinai, gyvas ar našlys sutuoktinis, galima sužinoti kilmingi jie ar ne, santuokinis ar pavainikis gimė, pareigybes, luomus ir t.t.

Bažnytinėse surašymų knygose -  kito pobūdžio įrašai; kaimai, vienkiemiai, juose gyvenę žmonės, jų apytikslis amžius, raštingumas, socialinė padėtis. Šiose knygose dar mažiau tikslumų, bet galima kita įdomi informacija.  Neturint kitų dokumentų, surašymai gali padėti surinkti giminaičius, bei apytiksles įvykių datas. Daugiau informacijos buvo surašoma į bažnytines knygas nuo 1830 m.  (nurodomi ir giminystės ryšiai).

Kartais žmonės labai nori rasti savo protėvius buvusiais bajorais ir  neaptikus bajorystės, jaučiasi labai nusivylę, bet, kaip sako LGHD Heraldikos komisijos pirmininkas Aidas Baškys: "kiekvienas žmogus, žinantis savo protėvius, jau yra kilmingas“.

Jei giminaičiai nebuvo bajorai, tai geriausiu atveju surinksite informaciją nuo 1700 metų. Bajorai,  būdami laisvi žmonės,  galėjo keliauti ir keisti gyvenamą vietą.

Nuo 1826m. bajorai, nepateikę įrodymų apie kilmę, buvo perrašyti į valstiečių arba miestiečių (pasirinktinai) luomą. Jeigu knygų įrašai po šios datos, tuomet galima dar žiūrėti miestiečių ir valstiečių įrašus. Atsargiai peskaityti visus įrašus iki lemiamos datos, nes gali būti, kad kilmingo luomo gentainiai dėl įvairių priežasčių negalėję patvirtinti savo bajorystės statuso, tapo miestiečiais.

Nuo 1858m. bajoras, nepatvirtinęs kilmės, bet turintis žemės, vadinosi  vienkiemininku. Tokių įrašų: “мещане“; “однодворцы” atsiradimas 19 amžiuje, gali apsunkinti darbą su rankraščiais. Rusų kalba įrašytas terminas dar nereiškia, kad visi kiti gentainiai taip bus paženklinti. Belieka sekti pavardę ir vietovardį, bei stebėti kilmės ženklus.

Baudžiauninkai gyveno pakankamai sėsliai. Mirimai ir gimimai buvo fiksuojami parapijų knygose pagal gyvenamą vietą, o santuoka – pagal jaunosios gyvenamą vietą. Registracija vyko tik bažnyčiose, o valstybės įstaigose pradėta tik po 1920 m.

O jeigu įrašas padarytas nuotakos pusėje (parapijoje), tai vyrui esant iš kitos parapijos, jo duomenų gali ir nebūti. Tik jeigu jie abu iš tos pačios parapijos, tuomet aprašyti abu. Naujų duomenų, reikalingų genealogijai nebus, bet detalių daugiau; pvz. kur gimė ir kur paskutiniu metu prieš santuoką gyveno, kokio tikėjimo abu, kada buvo skelbti užsakai bažnyčioje, gali būti dar kokių smulkmenų.
Tai aktualu tuomet, jeigu neišlikę santuokų dokumentai, bent apklausos surasti yra gerai.

Kartais būna sunkiau atsekti tikruosius vietovių pavadinimus, nes jie, rašyti lenkiškai, verčiant į rusų kalbą iškraipyti, pavyzdžiui Zakamionka – Antakmenė, Ažušilė – Užušilė – Zaborci, Petravas – Petriškė

Panašiai su pavardžių rašymu. Iki 1710 m. mūsų krašte sutinkamos beveik tik lietuviškos pavardės. Po maro, kada išliko tik penktadalis vietinių gyventojų, žmonės į šias vietas plūstelėjo iš Lenkijos ir Baltarusijos. 1860–1865 m. geležinkelio statyboje dalyvavo daug užsieniečių. Gal nuo 1812 m. karo ar geležinkelio statybos atsirado prancūziškos pavardės Voldemaras, Hugo, Ševalje. Jos yra ir dabar.

Po 1920 m. atvyko daug lenkų valdininkų. Daugiausia jų įsikūrė Ignalinoje. Na, o po 1939 m. atsirado daug rusiškų pavardžių, taip pat atvyko lietuviai valdininkai iš kitų Lietuvos vietų.

Patalpintas A.Musteikienės sudarytas Vardų žodynas. pabandykite juo pasinaudoti, jei norite suprasti vertimus iš lotynų, lenkų, rusų į lietuvių kalbą. Padėti gali ir straipsnis Asmenvardžių rašymas senuose dokumentuose.
Galbūt bus įdomu paskaityti I8-19a. krikšto vardų įvairovė
 

Gali būti netikslios datos, nes ir raštininkai ne visi buvo raštingi.

Ieškoti giminių galima ir užsieniniame internete:
https://www.familysearch.org/
Всероссийское генеалогическое древо

Image

Kaip pradėti

  1. Archyve pradėti nuo gimimo metrikų, svarbiausias įrašas - tėvo pavardė
  2. Informacijos galima rasti ir kapuose - užrašai ant kapų paminklų
  3. Informacijos galima ieškoti ir internete

 

Daugiau
Image

Kiek randame informacijos

19 a. antroje pusėje metrikinių įrašų knygose rusų kalba buvo surašoma daug giminės istorijai svarbios informacijos.

Daugiau
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau