Prienų parapijos vietovės lenkiškai ir lietuviškai

Išvardyta virš 150 vietovių

Adstulpi - Adstulpiai
Alksniakiemie - Alksniakiemis
Antoniszki - Antoniškiai
Baltromorgi - Baltramargiai
Banioniszki - Banioniškiai
Baragini - Baraginė
Barsukieie - Barsukynė
Baszkininki - Bačkininkai
Blindziskupscie - Blindžiakupstis
Bograni - Bagrėnai
Buchta - Buchta
Budawienie - Budavienė
Budwiecic - Būdviečiai
Cichabuda - Cichabūda
Czepeliszki - Čepeliškiai
Czudiszki - Čiudiškiai
Degymi - Degimai
Dobrawola - Dobravolė
Dombrovva - Dambrava
Dumiszki - Dumiškiai
Gargzwinic - Garšvelė
Giniuni - Giniunai
Giraytiezki - Giraitiškiai
Grazybuda - Gražibūda
Grygaliuniszki - Grigaliuniškiai
Grygaluni - Grigaliūnai
Gryszkamorgi - Gryškamargiai
Halozna - Halozna
Iabotna - Jabotnė
Ianowka - Janauka
Iesiotraki - Jestrakiai
Ingowangi - Ingavangiai
Ioderayscie - Juodraistis
Iszlauza Iurzdyka - Išlaužo Jurzdika
Iszmany - Išmanai
Iuraytiszki - Juraitškiai
Iurzdyka - Jurzdyka
Izdagielis - Iždagilis
Kaymini - Kaimynai
Klewokalnie - Klevokalniai
Klokiszki - Klokiškiai
Klonawa - Klonava
Kloniszki - Kloniškiai
Kowalki - Kalveliai
Kubelcziszki - Kubelziškiai
Kuriesiszki - Kuriesiškiai
Kusielewsczyzna - Kusielevsčizna
Kwiesiszki - Kviesiškiai
Lapupie - Lapuppiai
Lcczkiszki - Lečkiškiai
Leikiszki - Leikiškiai
Leskowa - Leskava
Liepaloti - Liepalotai
Linmargi - Linmargiai
Lipowabuda - Liepabūdė
Macziuliszki - Mačiuliškiai
Maldabudzie - Maldabūdė
Medwiszki - Medvišiai
Meszkinie - Meškinė
Michalina - Michalina
Micszkabudzic - Mieškabūdžiai
Mictaiszkampie - Mietaiškampiai
Mielayczkamye - Mielaičkaimiai
Mielayczupic - Mielaičupiai
Mieldazuszki - Mieldažiškiai
Mlieczkapicwie - Miečkapieviai
Moczuni - Mačiūna
Mogiszki - Mogiškiai
Naravvkielie - Naravkėliai
Narawy - Naravai
Nowahuta - Naujoji Uta
Nowosady - Naujasodis
Obszruti - Obšrutai
Osiukta - Osiukta
Ossa - Osa
Oszminta - Ašminta

Paciuni - Pociūnai
Pagarszvie - Pagaršvai
Pajuodupie - Pajuodupiai
Pakampiszki - Pakampiškiai
Pakumprys - Pakumprys
Palauksztys - Palaukštys
Papiernia - Popierinė
Pierdziszki - Pierdiškiai
Pierktaviene - Pierktavieniai
Plutiszki - Plutiškė
Pobaliszki - Pabališkiai
Pocziudiszki - Pačiudiškiai
Podapali - Padapaliai
Poderaystie - Poderaistis
Podkomorze - Padkamarė
Podobra - Padobrė
Podpasi - Padpasiai
Pograyži - Pagraužtai
Poiesie - Pajiesiai
Poiodupe - Pajuodupė
Pokiemiszki - Pakiemiškiai
Pokumpre - Pakumprys
Pomieylaszupe - Pamcilašupė
Pomorgi - Pamargiai Poossa - Paosa
Poszlavvanti - Pašlavantai
Potilwiszki - Patilviškiai
Potilwiszki - Patilviškiai
Powicrznie - Paviržniai
Powiczekni - Poviežekniai
Pozwygic - Pažviegtai
Požarstuwa - Pažarstuva
Prienawroki - Prienavtokai
Prieny - Prienai
Prudowienic - Prudovieniai
Pudziszki - Pudziškiai
Purwininki - Purvininkai
Qpuszata - Apušotas
Raudonupie - Raudonupiai
Ryngatowa - Ryngatava
Rogowka Tarpupska - Ragauka Tarpupska
Ruda - Ruda
Rudziszki - Rudziškiai
Rutkiszki - Rutkiškiai
Sargine - Sarginė
Skiersabole - Skersabalis
Skirptyszki - Skirpstiškiai
Skuigie - Skuigė
Soderayscie - Soderaisčiai
Sprindyszki - Sprindiškiai
Starahuta - Senoji Uta
Styzelie - Styzelė
Strielcy - Strielčiai
Stroga - Stroga
Szaltiniszki - Šaltiniškiai
Szaltupie - Šaltupiai
Szawliszki - Šiauliškiai
Szykaitiszki - Šikaitiškiai
Szylawoti - Šilavotai
Szynkowiszki - Šinkoviškiai
Sziupic - Suzrupiai
Tarpupie - Tarpupiai
Tobariszki - Tabariškiai
Trakynie - Trakynė
Usienie - Užsieniai
Uzbale - Užbalė
Walegiszki - Valegiškiai
Wamakiele - Varnakielė
Wargaikiemie - Vargakicmis
Warty - Vartai
Wasylewzczyzna - Vasilcvščynė
Wazatkiemie - Važatkiemis
Winuntowo - Vinuntavas
Zarstuva - Žarstuva
Zascianek - Zascianekas
Zaslona - Zaslona
Zytowiszki - Žytoviškiai
Zywawoda - Zyvavoda
Žemaitkiemyje - Žemaitkiemis
Žiegždriai - Žiegždriai

       
Image

Image
Image
*Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)
**DEIVIDAS MIKŠTAS 1844m. Kruopių RKB parapijiečių sąrašas
1. "Pasižvalgymai po Vilnių"
blue