Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

             
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas, rajonas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
Vadakliai >Panevėžys >Panevėžio Rimkevičius Juozas >1919-1939  
>Vadaktai >Panevėžys >Panevėžio >Liudkevičius Aleksandras, Bžozovskis Stanislavas >1919-1939  
Vadgiriai Raseiniai Raseinių Dovojna-Silvestravičius Andrius ir Ona 1919-1939  
Vaduvos*** Kupiškio raj.   Urbonas Vadauskas Petržkevičius 1457  
  Kristupas Vadauskas Petržkevičius, s. Kazimieras 19 a.  
Vaickuniškių dv*. Onuškio   Bronius ir Mykolas Kšivablockiai iki 1940 m.  
Vaidatoniai Kėdainių   Laurynas Radavičius 1667 Kražių valsčiaus bajorų sąrašuose (paveldėjo iš tėvo Mikalojaus)***
Vaidzbūniškiai Vilkaviškis Vilkaviškio Duneckienė Liudvika 1919-1939  
Vaiguva Kelmė Šiaulių Babianskis Aleksandras 1919-1939  
Vaiguva Vaiguva Šiaulių Šiukšta Vladislovas 1919-1939  
Vainežeris, Justinavo dv. Lazdijų raj. Alytaus Masalskiai, Ablamavičiai, Murauskai   tarpukariu išparceliuotas
Vaiškūnai Jonava Ukmergės Okuličius Konstantinas 1919-1939  
Vaišnoriškės Utenos   Valentas Tarkovskis Marcinkevičius*** 1725 padovanojo sūnui dvarą
Vaitkai   Telšių Abromavičius 1919-1939  
Vaitkuškis Ukmergės raj. Vilniaus Švitrigailos pilis    
      Skorulskiai 16 a. pastatė rūmus
      Mykolas Kosakovskis (1733-1798)    
      Juozapas Dominykas (1771-1840), Mykolo s. 18 a. pab.  
      Stanislovas Feliksas Kosakovskis (1795-1872) 1856-1862 vedė Aleksandrą de Laval, atnaujino Skorulskių statytą rezidenciją, ordinacijos įkūrėjas
      Stanislovas Kazimieras, S.F. sūnus   1890 m. įkūrė fotostudiją
  Ukmergė Ukmergės Kosakauskas Jonas 1919-1939  
      naciai įrengė getą II pas. karo metais  
Vajevadiškiai Pagiriai Ukmergės O'Rouke Stefanija 1919-1939  
Valadkaičiai Baisogala Kėdainių Jagminienė Zofija ir Vaclovas,
Čepas Antanas,
Pientka Stanislovas
1919-1939  
Valatkaičiai   Kėdainių Bortkevičius 1919-1939  
Valavičiai     Franišienė Elžbieta 1919-1939  
Valdeniai   Vilkaviškio Godliauskas 1919-1939  
Valerava     Choloda Jonas 1919-1939  
Valmoniškiai Panevėžio   Antanas ir Ona (Žydlerytė) Čiškevičiai 1842-04-23 gimė sūnus Edvardas ***
Valmontavičiai Pociūnėliai Panevėžio Montvila Jonas 1919-1939  
Vambutiškės*** Viešvėnų vals.   Jurgis Vambutas 1686 paveldėjo iš tėvo Merkelio
  Marijona Vaitkevičiūtė 1692-05-28 paveldėjo pagal testamentą
  Mykolas, Ignotas, Juozas Vambutai*** 18 a. pr. valdė (turėjo valstiečių)
Vandžiogal Vandžiogala Kauno Viliamavičius Povilas 1919-1939  
Vandžiogala Dotnuva Kėdainių Goscevičienė Ona 1919-1939  
Vandžiogala Baisogala Kėdainių Blažas Nikodemas 1919-1939  
Varykalnė Babtai Kauno Martusevičius Jonas 1919-1939  
Varkalė Luša Mažeikių Daubaras Vincentas 1919-1939  
Varnalaukis Eržvilkas Tauragės Gedgaudas Otonas 1919-1939  
Varputėnai Šiaulių raj. Šiaulių   1590 minimas Beržėnų valsčiuje, kuriam tada priklausė
      Jelenskiai 18 a.  
      Burbos nuo 1860 m.  
      Mečislovas Burba 19 a. II p. statyti dvaro rūmai
      Marija Griškevičienė 1925 atiteko
  Šaukėnai Šiaulių Hryncevičiūtė Marija 1919-1939  
      Antanas Griškevičius 1999 atvažiavęs iš JAV atkūrė nuosavybės teises, nuo 2006 m. čia gyvena
Vasiliškiai baisogala Kėdainių Nagrodzkis Juozapas 1919-1939  
Vašuokėnai Anykščių Utenos   1593 minima
      Komarai 19 a. pasistatė rūmus
      B. Brazdys 20 a. pr. nusipirko, užleido rūmus seminarijai
      Kauno kunigų seminarija 1914  
      Leokadija Brazdienė, Antanas Brazdys   atgavo, gyvena užsienyje
Veisiejai Lazdijų raj. Alytaus Mykolas Juozapas Masalskis 18 a.  
      Oginskiai, Žynievai (Žinevičiai) po 1768  
Veiveriškiai   Kauno Sokolovskis Leonas 1919-1939  
Veliapolis Vadokliai, (Vadaktai?) Panevėžio Mikulicz- Radecki 19 a.  
      Mikuličienė Helena (Helena Mikulicz-Radecka) 1919-1939  
Veliuona Jurbarko raj. Tauragės Vytautas 1412 pastatė pilį
        1501 gavo Magdeburgo teises
      Radvilos    
      Chodkevičiai    
      Ostrogiškiai    
      Bžostovskiai    
      Sluckai    
      Poniatovskiai   Rusijos caras panaikino jų teises valdyti
      Zaleskiai, Mykolas Zaleskis apie 100 metų valdė, pastatė rūmus
      Zenonas Zaleskis   sukaupė daug vertingų paveikslų
      Mykolas Zaleskis 1852 gimė, tapo Tebų (Graikija) arkivyskupu, popiežiaus apaštaliniu nuncijumi
      Pralinskiai    
      Vakseliai, švedai 1909 nusipirko dvarą
      mokykla sovietiniais metais  
      Olga Vakselytė, Kraštotyros muziejus (2008)  
Vembriai Ukmergė Ukmergės Ley Juozas 1919-1939  
Vepriai Ukmergės raj. Vilniaus   1384 pilis, kurią puloė Vutautas, sudaręs sąjungą su kryžiuočiais
      Kęsgailos 1542, o gal 14 a. pab.  
      Oginskiai    
      Šemetos   vedybų keliu
      Tyzenhauzai, Antanas Tyzenhauzas   vedybų keliu, pardavė
      Dominykas Kosakovskis iš Vaitkuškio 1808  
      Aleksandras Brover de Saint-Clair   vedė Pelagėją Kosakovskytę
      Ksaveras ir Ona Podbereskiai 1855 gavo iš Aleksandro
      Adomas Pliateris iš Švėkšnos 19 a. pab. iki 1923 m. perpirko, 1923 m. nacionalizuotas pagal žemės reformą, paliko malūną, spirito varyklą ir trobesius miestelyj
      Plater Broel Marijonas
(1873-1951)
  pardavė ir išsikėlė į lenkiją.
      Žemės ūkio mokykla 1924 ir sovietmečiu  
  Vepriai Ukmergės Kochanauskas Steponas 1919-1939  
Verkiai Vilniaus miestas Vilniaus Vilniaus vyskupai 1387 Jogaila paskyrė šią vietovę Vilniaus vyskupams, jie pastatė medinį dvarą
      Konstantinas Bžostovskis   pastatė mūrinius rūmus
      Ignotas Masalskis 1779 perėmė Verkius, pradėjo statyti prašmatnius rūmus
      Helena Apolonoja, brolio duktė ir jos antrasis vyras Vincentas Potockis po 1794 m.  
      Stanislovas Jasenskis   atiteko nebaigta statyti rezidencija
      Liudvikas Adolfas Vitgenšteinas 1830 ( o gal 1939) nupirko. Buvo vedęs Stefaniją Radvilaitę, po jos mirties Verkiuose apsigyveno su antra žmona Leonida Bariatinska, perstatė sunykusius rūmus (1842-1844)
      Peteris Vitgenšteinas, Prūsijos feldmaršalas   paveldėjo iš tėvo
      Peterio Vitgenšteino sesuo 1887 1901 pardavė
      mokymo įstaigos 1949-1959  
      Zoologjos ir parazitologijos institutas 1960  
      Mokslininkų rūmai nuo 1976 m.  
Verenėjos dv.* Aukštadvario   Zofija Tarasevičienė iki 1940 m. konfiskuotas
Verbyliškės Prienų   Julius Chodykinas*** iki 1940 m. paveldėjo ir valdė
Veselai Ukmergė Ukmergės Charmanskis Henrikas ir Juzefa 1919-1939  
Vėžaičiai Klaipėdos raj. Klaipėdos Temrukas Šimkevičius 1567 gavo kaip karaliaus Zigmanto Vazos dovaną už narsą kovose
      Kazimieras Volmeris 1755, 1784 valdė, pastatė Šv. Kazimiero bažnyčią
      Leonardas, Edvardas Volmeriai 20 a. pr  
Vėžaičiai >Kretinga Kretingos Volteris Vaclovas 1919-1939  
Viazynis   Gudija Jurgis Radvila 1528-1530 atnešė pirmoji žmona barbora Kiškaitė
Vidiškės Ignalinos raj. Utenos N. Ragoža 18 a. užveistas parkas
      Liudvikas Pliateris 1807  
      Jonas Kaminskis 19 a. pirko iš gr. Marijos Pliaterienės
      Ignotas Kaminskis    
      Jonas Kaminskis 1900 1912-13 pardavė
      Aristardas Pimenovas 1912-1913 paliko seseriai Elenai
      Elena Dorochova   gavo testamentu, po teismų nuvertė kleboniją, žemę padovanojo parapijai
      naujas savininkas iš Vilniaus (2008)  
Viduklė Raseiniai Raseinių Pžeciševskienė Celina 1919-1939  
Viešvėnai   Telšių Marijona Vaitkevičiūtė*** 1692-05-28 paveldėjo pagal testamentą iš vyro Jurgio Vambuto
Juozas Vambutas, s. Jokūbo 1734-04-24 paveldėjo pagal dėdės Vincento testamentą***
Mykolas, Ignotas, Juozas Vambutai*** 1757-04-24 valdė (turėjo valstiečių) ir pardavė Juozui, s.Jokūbo dalį dvaro
Viežlaukis Tauragė Tauragės Slavinkis Vaclovas 1919-1939  
Vileika Baisogala Kėdainių narkevičius Petras 1919-1939  
Viktorinė Vilkaviškis Vilkaviškio Purvinskis Juozas 1919-1939  
Viktoriškiai Panevėžys Panevėžio Puzynia Konstantinas 1919-1939  
Viliukai Siesikai Ukmergės Tiškevičius Jonas 1919-1939  
Vilkabalė Vilkaviškis Vilkaviškio Zbžezinskis Jonas 1919-1939  
Vilkaičiai Papilė Šiaulių Kotavičius Jonas 1844
1919-1939
(bajoras)
Vilkėnas, (2 km nuo Švėkšnos) žiūr. Švėkšną Šilutės raj. Klaipėdos Pranciškus Pliateris, Jurgio s. 1820 Padalyta Švėkšnos valda keturiems sūnums, 1843 m. pastatė vandens malūną 9dabat, 2008 m. restoranas ir viešbutis)
      Aleksandras Pliateris, Pranciškaus s.   pastatė rūmus, užveisė parką
      Šilutės hidraulinių pavarų gamykla po 1980 įsteigė poilsio bazę
Vilkyškiai Pagėgių sav. Tauragės vokiečiai 1422-1919 dvaras minimas nuo 1628 m.
      Dresleriai 19 a. pab. - 20 a. pr.  
      seniūnija buv. dvare    
      Vilkyškių pieninė   dvaras nuo seno garsėjo pienu ir žirgais
Vilkupis Kybartai Ukmergės Legnickis Kazimieras 1919-1939  
Vilukai (Viliukai) Siesikai Ukmergės Bielskis Bronislovas, Mieškauskas Feliksas
Tiškevičius Jonas
1919-1939  
Vimbariai   Kauno Vimboras Vladislovas 1919-1939  
Vinkšnupiai Vilkaviškio raj. Marijampolės Tuhan Baranauskai, totoriai iki 1914 manoma, kad buvo padovanoti totorių karo vadui Temis Tuhanui Bejui, kuris talkino Žalgirio mūšyje. Vienas iš įpėdinių vedė baranuskaitę
      Gavrilkevičiai tarpukariu pasistatė raudonų plytų dvaro rūmus
Vinkšupis Vilkaviškis Vilkaviškio Volskienė Stanislava 1919-1939  
Virmėnai ****   Te;šių Tadas Dargevičius 1803-03-04 pirko iš Petro ir Joanos Tevelovičių
        1825-06-27 gairas
Viršiliškė Eržvilkas Tauragės Daujotas Kornelijus 1919-1939  
Vismontai     Jasienskis Tadeušas, Daujotavičius 1919-1939  
Vismontai   Šiauliai Bialozoras 1919-1939  
Vištytis Vilkaviškio   Lietuvos brastos Jagminai*** 18 a. pab. -19 a. pr.  
Vižūnėlė Utena Utenos Arcibaševa 1919-1939  
Vynupis Panevėžys Panevėžio Naruševičius Adolfas 1919-1939  
Vyžuonėlės (Blagodat) ** Utena Utenos Kunigas Druckis-Liubeckis 1789 Valdė
P.Praniauskas   Valdė palivarką
Edvardas Čapskis 1863 atsitiktinai suimtas, nuteistas mirti. Išgelbėjo Vladimiras Veriovkinas, - už tai jam užrašytas Vyžuonėlių dvaras.

Vladimiras Veriovkinas, Elizaveta Dragan-Veriovkina

 

 

1879 - 1896

 

 

Įkurtas, atkirtus nuo Vyžuonų dv. gr. Edvardo Čapskio žemės. Užrašyta Vladimirui Veriovkinui, kuris išgelbėjo Čapskį nuo pasmerkimo mirti už atsitiktinį suėmimą.
V. Veriovkias pakeitė pavadinimą į Blagodat (liet. - Palaima). Mariana - dailininkė.

 

  1893 Lankėsi pakviestas Peterburgo dailės akademijos prof. Ilja Repinas (mokė marianą)
Piotr Veriovkin (gyveno sesuo Mariana Veriovkina) 1904-1940 Paveldėjo Vladimiro sūnus Piotras. Buvo Vilniaus ir Kauno gubernatoriumi.

Vyžuonos

 

Utenos

 

 

Jurgis Radvila


1528-1530

 


Vladikiškės arba Stasiūnų dv. Kaišiadorių raj. Kauno Romeriai 17-20 a.  
Vladislavas   Trakų Vladislavas Mykolas Jurgis Odyniecas,
Aleksandra Odinčienė

1850

iki 1940 m.

 
Vladiškiai Kaišiadorys Kaišiadorių Romeris Bronislovas 1919-1939  
Vlokiai Linkuva Šiaulių Daugelavičius Zigmuntas 1919-1939  
Volynė Ukmergė Ukmergės Bistramas Vladislovas 1919-1939  
Volmontaičiai Pociūnėliai Radviliškio Paškovičiai Mykolas ir Česlovas 1919-1939  
Vosiancai   Vilkaviškio Vosianecas Albinas 1919-1939  
Vronikovo dvarelis     Jurgis Radvila 1528-1530  
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl

*Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)

** Birutė Nenėnienė "Menotyrininkė Laima Laučkaitė-Surgailienė į Vyžuonėles sugrąžino Marianą Veriovkiną". Indraja, Utenos kraštiečių kultūrinis žurnalas, 2016 m. Nr.3
*** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018
**** žurnalas "Lietuvos bajoras" ' Nr 28 psl. 71

blue