Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
           
Gačėnai Gačėnai Utenos Rozen Petras 1919-1939  
Gačionys Rokiškio Panevėžio Jonas Rosenas 1870 pasistatė namą pagal savo projektą
      Rosenai 1894 perstatytas
      Antanas Rosenas 2001 gražintas , gyvena Lenkijoje, restauravo
Gaidamonys Umergės pav.   Gaidamavičiai**** iki XIX a. pab. Valdė 300 metų
Gailaičiai Ukmergė Ukmergės  Čarnockienė Halina  1919-1939  
Gailiūnai Raseiniai Raseinių Paškevičius Marijonas 1919-1939  
Gaižiūnėliai Šėta-Kėdainiai Kėdainių Ivanauskas Vincentas 1919-1939  
Gakūnai Subačiaus vals. Panevėžio Stasys, Bronius, Akejas, Antanas Stacevičiai**** 20 a. pr. valdė
Gardai Seda Mažeikių Bilevičius Antanas 1919-1939  
Gardelė Šiauliai Šiaulių Radavičius Stanislovas 1919-1939  
Gardžiogala Kelmė Šiaulių Pžyjalgovskis Leonas 1919-1939  
Gasčiūnai   Kėdainių Goscevičius Mykolas 1919-1939  
Gastynė Šiauliai Šiaulių Kognovickienė Zofija 1919-1939  
Gaunos Tauragiai Tauragės Ravilavičius Tadeušas 1919-1939  
Gecevičiai   Utenos Gecevičius 1919-1939  
Gedeliai Stulgiai Tauragės Ženkevičius Vytautas 1919-1939  
Gedvilaičiai Pašiaušė Šiaulių Kazakevičius Zigmuntas 1919-1939  
Geišė  Raseiniai   Petras Senko Gedigaudas 1457 m. įsteigė pirmąją katalikų bažnyčią
  Danielius ir Kazimieras Margevičiai**** 1691-12-02 pardavė dvarą Juozapui, Andriui ir Kazimierui Dobkevičiams
  Danielius ir žmona Skaudvilaitė Margevičiai**** 1692-01-18 perdavė likusią dvaro dalį sūnui Jonui ir jo žmonai (Konstancijai Voitkevičiūtei)
  Jonas su žmona (Vaitkevičiūte) Margevičiai**** 1696-03-02 sudarytas ir 1700-01-16 patvirtintas pardavimas atgal tėvams
Gelgaudiškė Šakiai Kauno Šemeta Tadušas ir Mečislovas 1919-1939  
Gelgaudiškis (Gelgudiškiai) Šakių raj. Marijampolės kunig. Aleksandras iki 1507 padovanojo Jonui Sapiegai
      Jonas Sapiega, raštininkas nuo 1507  
      Masalskiai nuo 1585  
      Dembinskiai    
      Oziemblovskiai    
      Gelgaudai    
      Čartoriskiai po 1795 pardavė
      Gustavas Keidelis ? pastatė rūmus, įrengė parką
      Teodoras Keidelis (vok. baronas  Teodor Keudell) nuo 1795 1892 m. pardavė
      Komarai 1892 pirko
    (Raseinių) Komaras M. 1919-1939  
      Kauno kurija 1920 dvaras išparceliuotas: JAV lietuvių bendruomenės vienuolės šaritės padovanojo kauno kurijai
      Našlaičių prieglauda iki 1966  
      Mokykla iki 1979 m. gaisro  
      Panemunių regioninio parko dalis ~ 2008 ~  
Gelučiai Kelmė Šiaulių Janavičius Martynas 1919-1939  
Gerdžiugala Kelmė Šiaulių Kelpša Vladislovas 1919-1939  
Gergždelė Kuršėnai Šiaulių Korabavičius Ratautas,
Olbergas Bonifacas, Šackienė Irena
1919-1939  
Geruliai Telšiai Telšių Budrikis Basilius 1919-1939  
Gervėčiai   Vilniaus Andrius Klevščinskas, s.Antanas, Aloyzas, d.Sofija**** 20 a.pr.  
Giedkančiai   Tauragės Juozas Irenijus Galkauskas**** 1898 gimė
Vladislovas Antanas ir Olga Luiza Ema Konstancija (von Berg) Galkauskai**** 1908-1911 mokė vaikus, 1911 m. pardavė ūkį ir nusipirko Netiesų dv,
Giliogiris   Telšių Marijonas ir Eugenija (Bichnevičiūtė) Kaveckai**** 1923-1941 Pulcherijos Gintilaitės sūnus nusipirko, 1941 ištremtas į Sibirą
Gilvyčiai Šiauliai Šiaulių Gidrojnis (Giedrojn) Jonas 1919-1939  
Gimietynė Panevėžys Panevėžio Vaitkevičius Jonas 1919-1939  
Gineitiškių (Gineipiškių) dv.   Trakų

Vladislavas Mykolas Jurgis Odyniecas

Bodanas Vladislovas Odyniecas

1850

1897

 

pagal testamentą

Ginkūnai   Šiaulių Erazmas Antanas Gaidamavičius ***
Fledžinskis
iki I pas. karo

1919-1939
 
Girdiškė Panevėžys Panevėžio Rimkevičius Antanas 1919-1939  
Girkainiai   Rokiškio Komarovskis Juozas 1919-1939  
Girlaukis   >Šiaulių Vambutai**** 1832-11-24 priklausė (teismo dok. nurodyta)
Gyvoliai Viekšniai Mažeikių Rudavičius Kazimieras 1919-1939  
Glaušiai Kėdainiai Kėdainių Gintautas Andrius 1919-1939  
Glitiškės Vilniaus raj. Vilniaus Jelenskiai 1756 iki 1940  
      Kazimieras Jelenskis 1860 statė rūmus
Goriškės   Šiaulių Jurgis Vambutas 1686 paveldėjo**** iš tėvo Merkelio
Grablaukis (Groblaukis)   Šiaulių Vambutai**** 1832-11-24 priklausė (teismo dok. nurodyta)
    Gintila Felicijonas 1919-1939  
Graveniškės   Mažeikių Mokžyckienė Marija 1919-1939  
Gravieniškis Luša Mažeikių Račas Albertas 1919-1939  
Gražankos   Utenos Ušackas teofilis 1919-1939  
Gražiūnai   Šiaulių Jasienskis Zigmantas 1919-1939  
Gražus pajūris Kvėdarna Tauragės Gobiatto Vanda 1919-1939  
Griaužė Krakiai Kėdainių Kelpša K. 1919-1939  
Grinkiškis Radviliškio raj. Šiaulių Laveikiai 1454 minimas istoriniuose šaltiniuose
      Griškiai    
      Kristupas Bialozaras 17 a. pr. pastatė bažnyčią
      Bialozoraitė tarpukariu ištekėjusi už vietinės policijos nuovados viršininko
    Kėdainių Bialozoras 1919-1939 kažkurio dv. savininko buvo įsūnytas
      kolūkio kontora, biblioteka po 1945 m.  
Gruzdžiai Šiaulių raj Šiaulių Šiaulių ekonomija unijinės Lietuvos laikais 1623 m. paminėti metraščiuose
      Platonas Zubovas 1793 gavo iš Jekaterinos II
      Gruzdžių giminės atstovas 17 a. buvo paskirtas valdytoju
      Zubovai iki 1858 m.  
        nuo 1817 m. vyko didelės statybos, 1819 m. - karvidė, 1820 m. - arklidės (1903 m. rekonstruotos), vandens bokštas
      Aleksandras ir Georgijus Naryškinai*** 1858 - 1914 nupirko, iki 1914 m. 1924 m.Georgijus testamentu paliko žmonai ir dukrai Anai
      Veterinarijos ligoninė nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu 1922 m. valstybės nusavinta.
      Žemės ūkio mokykla 1923  
      Aukštesnioji gyvulininkystės mokykla 1928 -1938 1834 m. atkeltas žirgynas iš Plungės
      Žemės ūkio technikumas sovietmečiu  
      Regina ir Vytautas Mataičiai, tautodailininkai   įsirengė dirbtuvę buv. pieninėje
Gružiai   Šiaulių Rahden Edvardas 1919-1939  
Gudagojis
(brus. Гудагай, rus. Гудогай)
Gudija, Gardino sr.   Kowzanai**** 16-19 a.  
Gudeliai Rietavo vals.   Adomas ir Rozalija Lenkauskai**** 1850-08-07 nusipirko dvarą, paveldėjo sūnėnai
Juozapas Viktoras Lenkauskas**** 1912-11-20 nusipirko iš Alberto Jono Gintilos, Valerijono Dobužinskio ir Dominyko Vaitkevičiaus
Gudiškis Gačėnai Utenos Salmonavičius Stanislovas 1919-1939  
Gudžiai Vabalninkas Panevėžio Ciemnolonskis Liudvikas  1919-1939  
Gudžiūnai Kėdainių   Derbutai**** ~1550  
Gujėnai Gudžiūnai Kėdainių Kontautas Mečislovas 1919-1939  
Gulbinėnai Pasvalio raj. Panevėžio Kazys Ladiga, Lietuvos kariuomenės generolas (1893-1941) nuo ~ 1927 iki 1940 m.  
      mokykla sovietiniais metais  
Gumčiai Pagiriai Ukmergės Gintautas Henrikas 1919-1939  
Guragiai Kelmė Šiaulių Janavičius Stanislovas 1919-1939  
Gurbai   Šiaulių pav. Jonas Pancežinskis 1681-06-01 pagal kar. Jono III Sobiesko priv.****

Guriai **
(Sakalaičiai - Sokolycie)

Svistapolė

 

Vilniaus

 

 

 

16 a.

 

19 a

minimas istoriniuose šaltiniuose

 

 

Gutkiai   Vilkaviškio Baldamas Karolis 1919-1939  
Guzelė Vilkaviškis Vilkaviškio La Bruyere Lukvikas 1919-1939  
Hermaniškiai Kaunas Kauno Zaleskis Vytautas 1919-1939  
Holonety Panevėžys Panevėžio Gluškauskas Leonardas 1919-1939  
Hreičiai Seda Mažeikių Hricevičius Liubomiras 1919-1939  
Ilgižiai Kėdainių Chlevinskis 1919-1939  
Ilguva Šakių raj. Ukmergės / Marijampolės / Kauno   1583 vadinosi Panykiai
      Viktoras Talko Grincevičius Igauskas, Veliuonos klebonas 1758 - 19 a. pab. nusipirko
      Jonas Grincevičius, kar. Stanislovo Augusto dvaro šambelionas 17 a. pab. pastatė rūmus, 1814 m. finansavo Įv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statybą
      Emilis Mlynarskis, Varšuvos filharmonijos direktorius
Mlynarskienė Ona, Hricevičius Liudvikas, Talko-Hryncevičius

19 a. pab.
1919-1939

vedė Oną Grincevičiūtę
Ilguva   Vilkaviškio Talko Hryncevičius 1919-1939  
Ilzenbergas   Rokiškio vok. inžinierius, žmona Ilzė 19 a. II p. įkūrė, pavadino žmonos vardu
      Dymša 1919-1939  
      Panevžio "Ekranas" nuo 20a. 7-jo dešimtmečio neblogai prižiūrimas
      privati nuosavybė ~2008  
Indūra     Jurgis Radvila 1528-1530 gauta nuo 1522 m.
Išlinai Nemakščiai Raseinių Gidrojnis (Giedrojn) Lucyna 1919-1939  
Išoriai Babtai Kauno Vimboras Kazimieras 1919-1939  
Izabelinas Kybartai Vilkaviškio Havrilkevičius Bronislovas 1919-1939  
Jaciūnai Alytus Alytaus Karčevskis Romualdas 1919-1939  
Jaciūnai Švenčionių ?   Kowzanai**** 16-19 a.  
Jačiūnai Šėta-Kėdainiai Kėdainių Kurgautas Antanas 1919-1939  
Jagelava   Kauno Jagelavičius Klemensas 1919-1939  
Jagminiškiai Pašiaušė Šiaulių Bortkevičius K. 1919-1939  
Jakiškiai Joniškio Šiaulių   1578 minimas
      Koškolis, vokietis 19 a. pab. - 20 a. pr. pasisitatė sodybą, 1898 m. - ponų namas
      Meta, Koškolio  g.   valdė po mirties, per II pas. karą sudegė
      sandėlys sovietmečiu ponų name
      Meilė Zaleckienė 2005 įsigijo, restauravo
Jakšišės Ukmergė Ukmergės Grynhofas (Grynhof) Stanislovas 1919-1939  
Jakubava Kavarskas Ukmergės Bžozovskis Henrikas ir Jadvyga 1919-1939  
Jakubava Kretinga Kretingos Parčevskis Vincentas 1919-1939  
Janidžiai   Utenos Ušackas Jonas 1919-1939  
Janiškiai Šėta-Kėdainiai Kėdainių Gintautas Vytautas 1919-1939  
Jankaičiai Laukuvos apskr.   Jurgis Benediktas Laurinavičius,****
s.Vincentas
1871 po santuokos su bajoraite Viktorija Stungevičiūte įsigijo, paveldėjo Vincentas
Jankovicų   (Trakų) Malinauskai*   knygoje "Trakų krašto dvarai ir palivarkai" dv. priskirta Odyniecui
Janopolis Alytus Alytaus Šiškienė Marija 1919-1939  
Janopolis   Panevėžio Reicevičius Robertas 1919-1939  
Jantmalkė Kelmė Šiaulių Janavičius Marijonas 1919-1939  
Janulaičiai Šiauliai Šiaulių Zubovas Dimitrijus 1919-1939  
Jasiuliškis Taujėnai Ukmergės Stomma Viktoras 1919-1939  
Jasnagūra     Jonas Ivanovičius (Raseinių teismo raštininkas), Adomas Dirma XVII a.  
Jasūdai Pageležė Ukmergės Ejmontas Petras 1919-1939  
Jašiūnai Šalčininkų raj. Vilniaus   1402 minima gyvenvietė
      Radvilos 15-18 a. nusigyveno ir pardavė
      Ignacas Balinskis 1811 pirko
      Mykolas Balinskis 1820 vedė Sofiją Sniadeckytę, jos iniciatyva pradėta  ansamblio statyba
        1824-1828 pastatyti rūmai, užveistas parka,  tapo Vilniaus kultūros centru
Jauniškė     Zbignevas-Jurgis, Venclovas Pševlockis    
Jaušučiai Varniai Telšių Holšanskis leonas 1919-1939  
Jieznas Prienų raj. Kauno Pacas 1633 įsigijo
      Steponas Pacas, LDK pakancleris prieš1640 m. perdavė katalikams pirmąją bažnyčią (1611 m.pastatė evangelikai) reformatai
      Kristupas Pacas, Stepono vaikaitis   perstatė bažnyčią
      Kazimieras Pacas ~ 1670 pašventino bažnyčią
      Antanas Mykolas Pacas ir žmona Teresė 1747  pastatė rūmus, rekonstravo bažnyčią baroko stiliumi
      Liudvikas Mykolas Pacas (Antano Mykolo vaikaitis) 1807 užstatė už skolas
      broliai Bernardinas ir Jonas Penčkovskiai 1807 1837 m. sudegė
      Jokūbas Karpis 18 a.II p. -19 a. pr. 1763 m. sudegė.  18 a.II p. -19 a. pr. atstatė rūmus.
      valstybė? 1981 restauravo
Jociai Tauragė Tauragės Mohl (von der Mohl) Jonas 1919-1939  
Jociūnai Žeimiai Kėdainių Petraševičius Kazimieras 1919-1939  
Jočionių (Juciūnų)     Vladislovas Ginvila Kulvietis**** 17 a.  
Jodiškiai   Ukmergės Ruščisas Gadeonas 1919-1939  
Jogminiškė Šilalės   Jagminai**** 1604 gavo iš tėvo
Johanopolis Tytuvėnai Raseinių Gruževskis Boleslovas 1919-1939  
Johanova   Tauragės Klimačevskis Juozas 1919-1939  
Jokūbaičiai   Vilkaviškio Kasperavičius 1919-1939  
Jomantai       1763 gaisras sunaikino dv. rūmus
  Panevėžio Kačkauskienė 1919-1939  
Jomančių-Šakelių dv.     Jonas Paulius Gintila 1851-09-26 mirė****
Jonelaičiai Papilė Šiaulių Nizenbergas S. 1919-1939  
Jonaičiai Anykščiai Ukmergės Mykolas Maciejauskas 1919-1939  
Jonaitiškiai Radviliškis Šiaulių Oertelis Jonas 1919-1939  
Joniškėlis Pasvalio Panevėžio Karpiai (del Carpo - iš Italijos) 16 a. iki 1940 galbūt atvyko į Lietuvą su Žygimanto Senojo žmona Bona Sforca (malūnininkas del Carpio)
      Ignacas Karpis 1808 Pastatė mokyklą (1808), ligoninę (1810), prie bažnyčios įrengė elgetų namus. Testamentu atleido nuo baudžiavos 16 tūkst baudžaunininkų, paliko fondą mokyklai ir ligoninei išlaikyti.
  Joniškėlis Biržų Karpis Benediktas (1734-1805) 1919-1939  
      Marija Karpienė, Benedikto žmona 1941 išsikėlė į Vokietiją
Joniškėlis Joniškis Biržų

Jurgis Radvila

Banevičius Juozas

1528-1530

1919-1939

 
Jotaičiai Ramygala Panevėžio Michnevičius Marijonas 1919-1939  
Jotainiai Krekenava Panevėžio Zaviša Kazimieras 1919-1939  
Jotautai Čekiškė Kauno Šolkovskis Jonas 1919-1939  
Jovaišiai Šėta Kėdainių Kielavskis Stanislovas 1919-1939  
Judiškiai Kelmė Šiaulių Jatautas Juozas 1919-1939  
Judrėnai Kvėdarna Tauragės Bucevičius Steponas 1919-1939  
Jukainiai Viduklė Raseinių Jančevskis Kazimieras 1919-1939  
Jukneliškis Šeštakava Alytaus Ramatauskas Kazimieras 1919-1939  
Jundeliškės, Ustronės dv. Birštono sav. Kauno Eperješas, vengrų bajoras 16 a.  
      Semaškos nuo 18 a II pusės  
      Apolinaras,  Stanislovas  Moravskiai 18 a. pab. - 1940 vedė Mariją Semaškaitę
Juodkaimis Naujamiestis Panevėžio Butrimas Bohdanas  1919-1939  
Justinavas žiūrėti Vainežeris
Juškaičiai Vilkai Kauno Skirgaila Jonas 1919-1939  
Juškaičiai Skaudvilė Tauragės Nabatovienė Marija 1919-1939  
Juodakiai   Ukmergės Švoinickis Karolis 1919-1939  
Juodėnai   Biržų Sutkevičius Kazimieras 1919-1939  
Juokaičiai Kaunas Kauno Vankevičienė Regina 1919-1939  
Juozapava   Kėdainių Dzikas Kazimieras 1919-1939  
Jupolis Linkuva Šiaulių Bulovas (Buelow) 1919-1939  
Jurbarkas Jurbarko raj. Tauragės   1259 kryžiuočiai pasistatė  Georgenburgo pilį ant  Bišpiliuko (Kalnėnai), ir lietuviai pasistatė ant kito piliakalnio
        15 a. kovos su kryžiuočiais, - jie paliko pilį, pradėjo kurtis Jurbarkas
      LDK valdovų žmonos: karalienė Bona, Žygimanto Senojo žmona 16 - 18 a. joms priklausė
      Ona Habsburgietė, Zigmanto vazos žmona, Vladislovo Vazos žmonos: Cecilija Renata ir Liudvika marija.   valdė
      Radvilos 18 a. pr. iki 1795 m. karalius Augustas II-sis pavedė valdyti
      Platonas Zubovas   Dovanojo Jekaterina II-ji
      kunigaikščiai Vasilčikovai - Segiejus ir jo sūnus Ilarionas 1846 iki 1914 m. caras dovanojo, pasistatė rūmus
      viename iš dvaro fligelių - krašto muziejus, cerkvėje parodų ir koncertų salė buv. dvaro raštinės pastate - skulptoriaus Vinci Grybo memorialinsi  muziejus (2008)  
Jurdaičiai Akmenės raj. Šiaulių   20 a. pr. dvaras
      Vladislovas Komaras (1885-1941) tarpukariu  
      psichoneurologinis pansionatas  (2008)  
Jurgaičiai   Kėdainių Baranauskas Antanas 1919-1939  
Jurgiškis Vilniaus   Steponas ir Stanislva (Staurilaitė) Karalkevičiai 1912 nusipirko****
Jurkaičiai Kražiai Šiaulių Šliogeris Vaclovas 1919-1939  
Justinava Raseiniai Raseinių Pilsudkis Boleslovas 1919-1939  
Juškėnai   Panevėžio Korabavičius 1919-1939  
Juškiškė Skaudvilė Tauragės Taborskis Valdislovas 1919-1939  
Juzefava Kaunas Kauno Godliauskas Kazimieras 1919-1939  
Juzefava Vilkaviškis Vilkaviškio Tiška Juozas 1919-1939  
Jūžintai
žiūrėti Tarnavą
    Jurgis Radvila 1528-1530  
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl.

* Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)
blue

** "Pasižvalgymai po Vilnių"
*** Žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr.1
**** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018