Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
           
Tadzinas Vilkaviškis Vilkaviškio La Bruyere Court 1919-1939  
Tarnava (Jūžintų dvarvietė) Rokiškio raj. Panevėžio kunig. Astikai, Grigorijus Astikas, Trakų kaštelionas 16 a.
susidėjo su Maskva (1576-1586), karalius Steponas Batoras konfiskavo Jūžintų dvarą
      Zigmantas Vaza 1600 dovanojo Minsko vaivadai
      Gedeonas Rajeckas, Minsko vaivada nuo 1600  
      Mykolas Veisenhofas (1715-1789), Livonijos raštininkas ir pakamarys 1760 vedė Teresę Rajecakitę
      Pranciškus Veisenhofas, Mykolo s. (1781-1855), Ukmergės bajorų maršalka   perkėlė dvarą prie Rašų ežero
      keturios Veisenhofų kartos, paskutinieji broliai Valdemaras ir Juozapas Veisenhofai po ~1858 po Pranciškaus Veisenhofo mirties gyveno
      J.Vėbra 1923 įsigijo
      J. Vėgelis, Lietuvos kariuomenės pulkininkas   nusipirko, bandė suteikti naują Rašų Ūpagal ežerą) pavadinimą
      kolūkis po 1945  
      ? 2006 privatizuota
Tamulėnai Krekenava Panevėžio Rajcevičius Petras 1919-1939  
Tarokai Siesikai Ukmergės Šimkauskas Povilas 1919-1939  
Taruškos Panevėžio   Skokauskai** beveik visą 19 a. gyveno
Taučiūnai   Kėdainių Derbutai** ~1550  
Tauginaičiai**   Panevėžio Tauginaičiai 1667 rasti bajorų šauktinių sąraše
Simonas Tauginas 1717-08-24 pirko, o 1726 dvaro žemes išplėtė, nusipirko Užpurvių palivarką
Kazimieras Tauginas su sūnumi Juozapu 1787-10-20 pirko Bartkūnų palivarką, o 18 a. pab. Ritikius
Taujėnėliai Šėta Kėdainių Sklodovskis Stanislovas 1919-1939  
Taujėnai Ukmergės raj. Vilniaus Nonhartai 16 a. minimi kaip dvaras ir kaimas
      Masalskiai    
      Epeješai    
      Radvilos    
      gr. Benediktas Morikonis 18 a. pab. 1785 m. vedė Mariją Radvilaitę, pastatė rūmus,
      Karolis ir Konstantinas Radvilos iš Nesvyžiaus iki 1940 kai mirė B. Morikonis
      trys broliai Stackevičiai su šeimomis (2008) privatizuotas, dvaras nuomojamas įvairioms iškilmėms
Taujėnai   Ukmergės Radvila Konstantinas Karolis 1919-1939  
Taurynė Panevėžys Panevėžio Jablonskis Juozapas 1919-1939  
Teofanava Kaunas Kauno Sokolovskis Vladislovas 1919-1939  
Terespolė Kybartai Ukmergės Legnickis Fricas 1919-1939  
Terespolis (Dotnuvos dv. palivarkas), Terespolė Gudžiūnai/ 2008 - Kėdainių raj. Kėdainių / 2008 -Kauno  Chrapovickis Antanas, Rusteiko Valerijus 1919-1939 1909 pastatė rūmus
Tirkšlėnai   Panevėžio Inčiūra 1919-1939  
Tiškevičių rūmai Palanga Klaipėdos Stanislovas Kęsgaila Janavičius, žemaičių seniūnas 1511 padovanojo Žygimantas Senasis
      Žygimantas Senasis 1527  
      I. Masalskis, vyskupas 1773-1775  
      gr.Potockis    
      Zubovai    
      K. Niesiolovskis, rusų generolas 1801  
      gr. Mykolas Tiškevičius 1824 pastatė tiltą į jūrą
      Juozapas Tiškevičius, Mykolo vaikaitis    
      Feliksas Tiškevičius, Juozapo s.   pastatė rūmus, išgražino Palangą
      Stanislovas ir Alfredas Tiškevičiai, Felikso s. iki 1940  
Titvidiškiai (Titvydiškiai) Šaukėnai Šiaulių Doveiko Emilija, Ugianskis A. 1919-1939  
Tytuvėnai Tytuvėnai Raseinių Romeris Eugenijus 1919-1939  
Toliušiai** Ukmergės pav.   Tadas Mackevičius 1793 pirko iš bajorų Geldovskių, Tado sūnus pardavė
      Juozapas Mackevičius (Tado s.) 1808 pardavė broliui Mykolui mackevičius
Towianki     Domejko 1919-1939  
Trakiškė Valžuva Panevėžio Aramavičius Mykolas 1919-1939  
Trakai Panevėžys Panevėžio Pietraška Vaclovas 1919-1939  
Trakų Vokė Vilniaus miestas Vilniaus Atikiezas Bezgimovičius (Biezgimowicz). 1375 paminėtas Vokės vardas
1696-1697 totoriai, apgyvendinti Didžiojo Vytauto laikais
      Abrahimas Zavadskis 16 a.  
      Povilas Sapiega   nupirko
      Dombrovskiai   pardavė
      Jonas Tiškevičius (1831-1892), Vilniaus bajorų maršalka 1850 pirko, pasisiatė rūmus, 1890 užveisė parką
      Jonas Tiškevičius (1867-1903), Jono s. ir Elžbieta Krasinska    
      Jonas Mykolas Tiškevičius (1896-1939)   parėmė sulaukęs pilnametystės, žuvo lėktuvo katastrofoje
      Žemdirbystės institutas sovietiniais metais  
      Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga nuo 2002 panaudos sutartimi
        2013 rūmai perėjo į savivaldybės balansą
Trankiniai Baisogala Kėdainių Maržantavičienė Marija 1919-1939  
Traupiai Taujėnai Ukmergės Kušnerevičius Jonas 1919-1939  
Treigiai Šilalės raj., Laukuva   Kazimiera Laurinavičiūtė 1934 ištekėjo už Juozapo Knystauto ir įkūrė dvarą**
Trepai Batakiai Tauragės Savickienė Bronislava 1919-1939  
Trepai Skaudvilė Tauragės Šešmencevienė Liudvika 1919-1939  
Troniškiai   Utenos Zablockis Jaroslavas 1919-1939  
Tronkinė Baisogala Kėdainių Nekrašius Juozas 1919-1939  
Tryškiai Telšių raj. Telšių   1537 minimi dvaras ir miestelis
      Andrius valavičius, Žemaičių teisėjas, LDK vėliavininkas 17 a. savo lėšomis pradėjo statyti bažnyčios ir vienuolyno ansamblį
      Kristupas Pacas 17 a. II p.  
      Mykolas Oginskis 18 a. pab. (~1799)  
      Petkevičius 19 a. vid.  
      Viktoras Platelis 1892  
      kolūkio kontora, butai sovietiniais metais  
Troškūnai Panevėžys Panevėžio Montvila Stanislovas, Sakne Augustas 1919-1939  
Trumpėnai Gargždai Kretingos Bergas Jonas  1919-1939  
Trupiai   Panevėžio Daumantas-Siesickis Juozas 1919-1939  
Truskavos dv. (žiūr. Pavermenys)          
Tučiai Viekšniai Mažeikių Sisojevas Vladimiras 1919-1939  
Tučėnai Kėdainiai Kėdainių Vendžiagolskis Marijonas 1919-1939  
Tugailia Vepriai Ukmergės Srebeika Adolfas 1919-1939  
Tuskulėnai Vilniaus miestas Vilniaus Vilniaus pilių ūkio centras 17 a. buvo pastatai, vietovė vadinta Derevnictva
        1753 statiniai matomi Fiurstenhofo žemėlapyje
      vienuoliai Laterano kanauninkai 18 a. Derevnictva suskilo. Kanauninkus įkurdino Mykolas Kazimieras Pacas. Kita atskilusi dalis pavadinta Tuskulėnais.
      Rusijos iždo priklausomybėje 1795  
      Aleksandra Rimskis Korsakovas 1812-1831 užmiesčio vila - vieni šaltiniai
      Elžbieta Ragovska 1825-1830 kiti šaltiniai
      A.Losevas, žandarų korpuso pulkininkas 1869  
      Julija Safranovič 1886 nusipirko
      Olga Melentjeva iki 1940 nusipirko
      KGB ir kitų saugumo tarnybų vadovai 1944  
      vaikų darželis, sportinės organizacijos sovietmečiu  
        (2008) restauruojamas
Tverijoniškės     Antanas Rašimas, Kotryna Rašimaitė 1940  
Ubiškių dv. (Gubiškių) * Aukštadvario Trakų

Vladislavas Mykolas Jurgis Odyniecas

Marija Odynčaitė Kučiauskienė

Zofija Kučiauskaitė Malinauskienė

1850

1908

iki 1940 m.

 
Uciecha   Alytaus Jaksa (Jaxa)-Dembickis 1919-1939  
Ukrinai Seda Mažeikių Vitkevičienė Juzefa 1919-1939  
Unia Vilkaviškis Vilkaviškio Holušinienė (Holuszyna) Kamilė 1919-1939  
Uoginiai (Ogince) Kupiškio   Kazimieras Pribušauskas su Ona Jackevičiūte 1795-03-05 nusipirko iš Paškevičių. 1799-01-14 testamentu paliko sūnums Vincentui ir Matui**
  Fortūnatas Gaidamavičius** 1882 perleido sūnui Steponui
Upynė   Telšių Gruževskienė Vanda 1919-1939  
Upytė II Panevėžys Panevėžio Bistramas Karolis,  Bistramienė Juozapa ir Tadeušas 1919-1939  
Urniežė Dotnuva Kelmės Legavičius Juozas 1919-1939  
Urniežiai Dotnuva Kėdainių Urniežienė Helena 1919-1939  
Usodukšniai Panevėžys Panevėžio Bortkevičius Antanas 1919-1939  
Ustronė žiūrėti Jundeliškės
Utena   Utenos Balcevičius 1919-1939  
Užežeris Seda Mažeikių Gadonienė Marija ir Romualdas 1919-1939  
Užgiriai prie povandenės Telšių Andrius, bendediktas, Tomas, Romualdas, Juozapas, Marcelijus ir Ignas Radavičiai 1835-01-23 susirinkimo dokumente**
Užgiris   Šiaulių Jančūras 1919-1939  
Užgiris Kelmė Šiaulių Janavičienė Gabrielė ir Kazimieras 1919-1939  
Užgiris Varniai Telšių Vaitkevičius Juozas 1919-1939  
Užlaukiai   Tauragės Bilevičius Juozas 1919-1939  
Užpaliai Utenos raj. Utenos   1373 pilį puolė kryžiuočiai
      Astikai 15 a.  
      Stanislovas Radvila 1522 išsinuomavo, ž sutartis su Žygimantu Senuoju
      Pranciškus Sapiega 18 a. pab. nupirko
      Eustachijus Sapiega   paveldėjo
      mokykla, įstaigos tarpukariu  
Užraistis Ukmergė Ukmergės Kačinskis Kazimieras 1919-1939  
Užubalis Panevėžys Panevėžio Busynskis Steponas 1919-1939  
Užugiris Ukmergės raj. Vilniaus buvusi A.Smetonos valda 1874-1944 buvęs Taujėnų dvaro palivarkas, gavo 60-mečio proga
        1937 pasistatė rūmus
      tuberkuliozės, vėliau narkologijos ligoninė sovietmečiu  
        (2008) tvarkomi, pritaikomi muziejui
Užuguostis* Aukštadvario   Antanas ir Marė Hopenai, Jasdauskai iki 1940 m.  
Užumedžiai Raseiniai Raseinių

Adomas, sūnus Stanislovas, vaikaitis Andrius, provaikaitis Leonas Bazarai**

1600-1800

valdė apie 200 metų.
1794 m. Leonas pardavė

Sirtautas Stanislovas 1919-1939  
Užumiškis Vandžiogala Kauno Ancuta Kazimieras 1919-1939  
Užutrakis Trakų raj. Vilniaus Juozapas Tiškevičius 19 apab. - 20 a. pr. Vladislovo Tiškevičiaus brolis
      Andrius Tiškevičius    
      poilsio namai, sanatorija, turizmo bazė po 1945 m.  
Užvarmė Užventė Šiaulių Bobrovskis Adolfas 1919-1939  
Užventė Užventė Šiaulių Babianskis, Smilgevičius Jonas 1919-1939  
Užventis Kelmės raj. Šiaulių   15 a. žinomas
      Žygimantas Senasis 1527 perėmė savo žinion
      Pranciškus Druckis-Liubeckis (1778-1846), Gardino kunigaikštis 1820 Karalius Kazimieras šiai giminei  suteikė žemių Pinsko apylinkės
      Druckiai 1825 atstatė katalikų bažnyčią
      Anupras ir Stanislava Pečkauskai [Marijos (Lazdynų Pelėda) tėvai] 1887-1898 nuomojo
      J.Smilgevičius 1910 įsigijo dvarą, pavertė klestinčiu ūkiu, pastatė malūną, plytinę. lentpjūvę, spirito varyklą, elektrinę.
      muziejus (2008)  
      Kazimiera Gorskytė ?  
      Milda ir Alvydas Knyzeliai 2002 įsigyjo, restauravo
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl.

*Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20) ;
** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018 blue