Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas, rajonas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
           
Labgiris   Raseinių  Chruščiovas  1919-1939  
Labūnava Kėdainių raj. Kauno Derbutai*****
Kauno pavietas
~1550
1596
 
    Mikalojus Zabiela 16 a. pab.  
      Salamonas Zabiela, Mikalojaus s.    
      Mikalojus Zabiela, Salamono s.    
      Henrikas ir sūnus Karolis Zabielos   pastatė puošnius rūmus
      Budbergas Edvardas 1919-1939  
Lagių-Rinkšelių dv.     Mykolas Stašinskis    
Laibiškis   Ukmergės Kievličius Vytautas 1919-1939  
Lališkės Batakiai Tauragės Kybartas Stanislovas 1919-1939  
Lančiūnava Kėdainių raj. Kauno Piotras Kognovickis (italas)   gavo dovanų iš karaliaus Žygimanto Augusto
      Kazimieras Kognovickis   vedė kaimynų Volovičaitę ir sujungė dvi valdas, pastatė rūmus
      Stanislovas Kognovickis iki 1928 persikėlė į Vilnių
      Zofija Zabieiienė, Stanislovo d. iki 1940  
      Sarah Lynn Hospodar, JAV pilietė 2008  kada nusipirko, neaišku ?
Lankelė Raseiniai Raseinių Kiersnauskai Aleksandras ir Jonas 1919-1939  
Lankupėnai Vilkaviškis Vilkaviškio Fuchsas (Fuchs) Edvardas 1919-1939  
Lapiai   Kauno Stefanavičius Česlovas 1919-1939  
Lapiai Ukmergė Ukmergės Sokolovskis Marijonas 1919-1939  
Lapkasiai Šiaulių raj. Šiaulių S. Bagdonavičius 19 a. - 20 a. pr.  
  Kuršėnai Šiaulių Dovojna-Silvestravičius Liudvikas 1919-1939  
Lassy  Linkuva Šiaulių Feldman M. 1919-1939  
Latvediškis Krukiai Šiaulių Ribbe Teodoras 1919-1939  
Lauciškė     Babenskiai    
Laukdumis Kelmė Raseinių Rogovskis Konstantinas 1919-1939  
Laukdvariai Upytės pav.   Kazimieras ir Ona (Kazlauskaitė) Jagminai 18 a. paveldėjo, 1768 mirė*****
Laukžemė Kretingos raj. Klaipėdos Sapiegos 17 a.  
      Karolis Mirbachas, baronas 1752 pastatė bažnyčią, 1850 perstatyta
      Konstantinas Olšauskas su Ipolitu Stonkumi 1913 nusipirko
Laumėnai   Ukmergės Kievličius Mečislovas 1919-1939  
Laužginė   Telšių Abromavičius 1919-1939  
Lečiūnai Kėdainiai Kėdainių Kognovickis Stanislovas 1919-1939  
Legaitiškai / Legotiškė***** Nemakščiai Raseinių Juozas Blinstrubas***** 1768  
Janikauskienė Irena 1919-1939  
Leipalingis Druskininkų sav. Alytaus D.Lietuvos kunigaikštis Aleksandras 1503 įsteigė
      Jonas Sapiega, Vitebsko vaivada 1508 padovanojo kunig. Aleksandras
      Sapiegų paveldėtojai iki 1742 valdė
      Masalskiai 1742-1792 valdė
      Antanas Kruševskis iki 1820 pastatė rūmus, bažnyčią
      Kruševskiai iki 1875 valdė
      Aleksandras de Rourke   grafas Aleksandras de Rourke vedė Teofilę Kruševskytę
      Košicai   Monte Karlo kazino pralošė
      Balinskis, Peterburgo pirklys 19 a. pab. pirko, išgražino parką
      Dorn Dornilovičius I -jo pas. karo išvakarėse nusipirko
Lelaičiai Mažeikiai Mažeikių Švedė Vladimiras 1919-1939  
Leliūnai Utenos raj. Utenos Pamarnackiai 17 a.  
      Arcimavičiai    
      kolūkis po 1945 m.  
      privatizuoti (2008)  
Lenčinava Kėdainiai Kėdainių Račkauskas Eugenijus 1919-1939  
Lentvaris (Litovariškių, Landvaro) Trakų raj. Vilniaus   16 a. minimas
      Sapiegos 17 a.  
      Dombrovskiai 18 a.  
      Grincevičiai    
      Šachnovai    
      Izdebskiai    
      Juozapas Tiškevičius (1855-1865) 1850 pastatė rūmus
      Vladislovas Tiškevičius 1899 perstatė
      Kilimų audimo fabrikas po 1945  
Ledokupė Panevėžys Panevėžio Misevičius Antanas 1919-1939  
Leonardava Panevėžys Panevėžio Kazakauskienė Helena 1919-1939  
Leonava Šiluva   Pranas Teišerskis 1940  
Leoniškė Krekenava Panevėžio Šteinas Mykolas 1919-1939  
Leoniškės**** Vilniaus   Leonas Krilavičius 16 a. I p. turėjo dvarelį

Marina Krylovič (našlė)

 

1533

 

pardavė Vilniaus m. magistratui. 1536-09-16 Žygimanto Senojo privilegija patvirtintos dvaro ribos, leista statyti malūną
Jonas Borutis 19 a. pab. išsinuomavo žemes, pastatė olytinę ir čerpių gamyklą
sodininkystės ir daržininkystės mokykla prieš I pas. karą prijungtos Tuputiškių žemės
Belmonto žirgynas nuo 1951 m.  
Leoniškis Panevėžys Panevėžio Selensovienė Marija 1919-1939  
Lezmanovo dvarelis     Jurgis Radvila 1528-1530  
Leoniškiai Lūšė Mažeikių Birsenek Kristupas 1919-1939  
Leonpolis Ukmergės Vilniaus Daumantai-Siesickiai 16 a.  
      Mykolas Antanas Radvila   vedė Marcijaną Daumantaitę-Sisickaitę, Radvilos motina pastatė pilaitę, kuri ir pavadinta Leonpoliu
        po 1812 susprogdintą pilaitę atstatė, išstovėjo iki 1914 m.
      Tiškevičiai iš Raudondvario prie kauno 1836 pirko
     

Taida Radvilaitė

Radvilienė Taida

1912

1919-1939

atpirko dvarelį, bet po I pas. karo pardavė
      Deveniai tarpukariu įkūrė pavyzd. ūkį, pieninę, spirito varyklą
      Dalia Vevenytė Bobelienė 2005 atgavo teises ir pardavė
Lesnictwo Vilkaviškis Vilkaviškio Filipovskis Marijonas 1919-1939  
Levėnai   Panevėžio Kazakauskienė Felicija 1919-1939  
Ležikiai Žagarė Šiaulių Vyšomirskis Stanislovas 1919-1939  
Lėbartų dv.**   Klaipėdos Hugo Šojus 1873 pirko iš varžytynių
Lėliai Krakės Raseinių Milvydas Romanas 1919-1939  
Liaudiškiai Šėta Kėdainių Stanislovas Macianskis 1919-1939  
Liberiškis   Šiaulių Karpis 1919-1939  
Lieponys*   (prie Valkininkų) Jogaila (prie dvaro) 14 a. minimas kryžiuočių. 1387 m. kar. Jogaila dovanojo broliui Skirgailai.
    Jokūbas Kuncevičius 1516 - Žygimantas Senasis atidavė už 400 kapų grašių
    Kristupas Chaleckis, seniūnas, LDK ginklininkas 17 a. pab. karaliaus rezidencija, pirtis, kanalizacija, kalvė, baudžiauninkų kalėjimas, ginklų kalykla
Linkaičiai Radviliškis Šiaulių Karpis 1919-1939  
Linkaičiai Krekenava Panevėžio Zaviša Povilas 1919-1939  
Linkuva Pakruojis Šiaulių Karpis 1919-1939  
Liškiava     Anastasija Slucka, Jurgis Sluckis 1516 - 1546... gavo privilegiją iš Žygimanto Senojo, - jai buvo dovanotas dvaras***
Litviniškės Kaišiadorių   Jonas Aloyzas Petras***** 1789-07-07 paveldėjo
Liudovikas Kretinga Kretingos Vyšomirskis Edvardas 1919-1939  
Lomiai Tauragė Tauragės Šulcas Eugenijus 1919-1939  
Lioliai Kelmė Raseinių Ivanavičius Vaitiekus 1919-1939  
Liplūnai Josvainiai Kėdainių Cristovskis 1919-1939  
Liubartava   Ukmergės Makarskis 1919-1939  
Liudvikava Balbieriškis Marijampolės Traibsolt Česlovas 1919-1939  
Liukonys Širvintų raj. Vilniaus Kosakovskiai 18 a. II p. -20 a. pr.  
      Simonas Kosakovskis 1779 pirko
      Juozapas Kosakovskis (1772-1842), Simono sūnėnas   1859  m. dv. sudegė
      Lumbis 1917 nupirko, per žemės reformą išparceliuotas
Lyduvėnai     Radziminskiai XVII a. rėmė reformacinį sąjūdį
Lokainiai Pageležė Ukmergės Panasevičius Jonas 1919-1939  
Lokėnai Siesikai Ukmergės Simonas Bartolomiejus Ratautas***** 1551-03-13 paveldėjo,paliko savo palikuonims
Antanas ir Petras Ratautai***** 1787-01-20
1794-01-17
paveldėjo
pardavė
Banasevičius Jonas 1919-1939  
Lokėnai Pandelys Ukmergės Šimkevičius Adomas 1919-1939  
Lomiai Tauragės raj. Tauragės E. Šulcas 19 a. pradėjo statyti
      H. Šulcas   tęsė statybą, po Žemės reformos išdalytas savanoriams
Lubičiai Krekenava Panevėžio Sobolevskis Stanislovas 1919-1939  
Ludiniai   Ppanevėžio Meištavičius Simonas 1919-1939  
Lukiniai Siesikai Ukmergės Konča Pranciškus 1919-1939  
Lulių prie Padubysio dvarelis prie Akstinų)   Mykolas Konstantinas Torakas, Barbora Jaciničaitė Doviatienė, Jonas Lulevičius, Petras Doviata 1692, 1711  
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl.

* pagal J. Vanago knygą "Primirštas Antakalnis", 2015, psl. 142
** Silvija Peleckienė "Tarnauti žmonių labui", žurnalas "Lietuvos bajoras" Nr.20

*** Vytautas Volungevičius "Pilies šešėlyje", 2015, psl 330
**** "Pasižvalgymai po Vilnių"
***** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018 blue