logo

Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas
rajonas
Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
           
Dabikinė Akmenės raj. Šiaulių   1554-1571 matomas inventoriaus sąraše
      Daukantai, Jonas Vambutas3 1660 1660 m., sudegus Jokūbo Daukanto namams ir turtui, jo nepilnamečiai vaikai Jonas ir Simonas Kazimieras už skolas užstatė Dabikinės dvarą Jonui Vambutui.
        1791 pastatytas ponų namas
      Vladimiras Zubovas (1862-1933) ~1890  
      Vladimiras Zubovas, Vladimiro s. 1910 gavo dovanų iš tėvo, vedė Oną Jakubauskaitę
      Vladimiras Zubovas (1909-2007)   vedė M.K.Čiurlionio dukrą Danutę Čiurlionytę
      vaikų prieglauda po 1933 m. įsteigė vyriausybė
      vaikų namai po 1945 m.  
    Mažeikių Butkevičius Boleslovas, Zubovienė Ona 1919-1939  
Dabraulėnai buvęs tarp Švenčionių ir Smurgainių   Adomas ir Aleksandra (Tyzenhauzaitė) Giunteriai 2 1818 nusipirko ir rekonstravo
Dagilynė   Biržų Ropp Otto 1919-1939  
Dakūdava     Jurgis Radvila 1528-1530 atnešė pirmoji žmona Barbora Kiškaitė
Daniliškė Panevėžys Panevėžio Voinilavičius Vladislovas 1919-1939  
Daniūnai   Biržų Hanusevičius 1919-1939  
Dapkiškės Alytaus r. Alytaus Konarskiai nuo 18 a. pab.  
      Simonas Konarskis 1808 gimė
      Česnavičius,  sūnus 1920-1921  
Dapšėnai   Panevėžio Januševičienė Sabina
Pereščiakas Ipolitas
1919-1939  
Dapšiai Seda Mažeikių Kenstavičius Silvestras, Stanevičius Steponas 1919-1939  
Dargaičiai (Darginčiai)   Trakų vaivadija Petras, Steponas, Mikalojus Dargevičiai 17 a.

Steponas 1697-11-03 testamentas.

 

Jonas Dargevičius, s. Kazimiero su broliais 1772-12-13 Pardavė Smolensko rotmistrui Jokimui Dargevičiui.
Daškoniai Kėdainių   Kazimieras Kantautas 17 a. paveldėjo iš tėvo Stanislovo3, vėliau anūkai Adomas ir Pranas
Daubaraičiai Krekenava Panevėžio Herman Adolfas, Mongirdas Antanas 1919-1939  
Daudžgiriai Biržų raj. Panevėžio Bistromai 18 a.  
      Aleksandra Bistromas, Rusijos kariuomenės poručikas 1829 pralošė darą ir nusišovė
      Vilhelmas ir Lidija Ropai, baronai 1845  
      Frydrichas Ropas, sūnus 1924 m. 1927 m. dv. žemės išparceliuotos, žemės pavadintos Pagirių kaimu.
      Vaikų namai po 1945 m.  
Daugėlaičiai Radviliškis Šiaulių Reichardt Oskaras 1919-1939  
Daugėliai Kuršėnai Šiaulių Gruževskienė Elžbieta, Cigleris J. 1919-1939  
Daugeliškiai   Kauno Bukovskis Stanislovas 1919-1939  
Daugirdava Ariogala Raseinių Daugirdas Jonas, Daugirdienė Melanija 1919-1939  
Daugirdiškės (Gerkiškiai) Elektrėnų sav. Vilniaus Jonas Zaviša 16 a. manoma, kad įkurtas dvaras
      Razmus Daugirdas ~1545 vedė našlę Zavišienę, dv. pavadintas Daugirdiškėmis
      Romeriai (Edvardas Jonas) 1733-1763 statė rūmus, bet nebaigė, 1837 vedė Sofiją Bialozoraitę, buvo ištremtas, rūmai liko nebaigti, nors grįžo
      gr. Juozapas Tiškevičius 1865 gavo nebaigtus rūmus, kuriuose įrengė spirito varyklą
        1924 per žemės reformą dvaras išparceliuotas
Daugžgiriai   Kauno Sosnovskis Jonas 1919-1939  
Daujotava Dvarininkai Šiaulių Daujotas Jurgis 1919-1939  
Daukšiagirė Kėdainių raj. Kauno   19 a. pab.  
Daukšiai Kėdainiai Kėdainių Strebeika Stanislovas 1919-1939  
Daumantai Dotnuva Kėdainių Minkevičius Jonas 1919-1939  
Daunagola Panevėžys Panevėžio Eidrigevičius Kazimieras 1919-1939  
Daustartai Kelmė Šiaulių Liutikas Vladimiras 1919-1939  
Dautarai Mažeikių raj. Telšių Otto fon Bokas 1896 pagal inventoriaus sąrašą: rūmai ir 8 pastatai
      Borisas fon Bokas, vok. leitenantas 1910 paveldėjo iš mirusio brolio Otto Boko (dv. vadinosi Viktoriške), vedė Piotro Stolypino vyr. dukrą Mariją
      Nasvyčiai 1933 nusipirko iš Bokų, kurie išvyko į užsienį
      mokykla po 1945  
      Vytas, Algis ir Undinė Nasvyčiai 1999 atgavo teises
      Gražina Juknevičienė, architektė 2005 nusipirko, restauravo
Dębow Šatai Ukmergės Čarnockienė Helena  1919-1939  
Degenė  Telšiai Telšių Fabricijus Eugenijus 1919-1939  
Degučiai   Šiaulių Godliauskas Kazimieras 1919-1939  
Degučiai Lukniki Telšių Godliauskas Kazimieras 1919-1939  
Deguliai Papilė Šiaulių Navlickis Edvardas 1919-1939  
Deltuva Deltuva Ukmergės Zvicevičius Adomas 1919-1939  
Demno Kėdainiai Kėdainių Gedgaudas Stanislovas 1919-1939  
Desiukiškiai Anykščių   Steponas Karalkevičius 1910 vedė Stanislovą Staurilaitę, vėlau dv. sudegė3
Didieji Grūžiai (Kalneliškio k.) Pasvalio raj. Panevėžio Povilas Puzimas 19 a. pab. buvo įsikūręs keramikos dirbtuvę (1880-1888)
Didieji Kurkliai Anykščiai Ukmergės Bistramas Kazimieras 1919-1939  
Didysis Pamūšis Linkuva Šiaulių Staškevičius Mykolas 1919-1939  
Didmedžiai   Ukmergės Charmanskis Alfredas  1919-1939  
Didvydžiai Vilkaviškis Vilkaviškio Muravskis J., Siveckis Adomas 1919-1939  
Diktariškiai Radviliškio raj. Šiaulių Šemetos   valdė
      Tadas Šemeta 19 a. pastatė rūmus
      Juozas Šemeta 1863 ištremtas, dvaras nusavintas
Dirgaičiai Baisogala Kėdainių Daukša Liudvikas 1919-1939  
Dirkšleliai Telšiai Telšių Potulickienė M. 1919-1939  
Dirvėnai Tauragės   Martynas Pikelis3 16 a. paveldėjo ir pagal 1639-02-06 testamentą suteikė teisę valdyti palikuonims
Dirvonai   Telšių Gruževskienė Vanda 1919-1939  
Dyvin Polesė Baltarusija Lietuvos brastos Jagminai3 18 a. pab. -19 a. pr.  
Dmitravas (Tarvydai) Kretingos raj. Klaipėdos Tarvydai    
      Dimitrijus Zubovas 19 a. -  iki 1914  
      priverčiamojo darbo įstaiga kaliniams 1936 valdžia įsteigė
Dobra Wola Panevėžys Panevėžio Bohuševičius Antanas 1919-1939  
Dobravola Kaunas Kauno Dambravičius Adomas 1919-1939  
Dobrovolė prie Raseinių   Vladislovas Bazaras 1875-10-293 gimė. krikštytas Raseiniuose
Dobrušiškiai Žeimiai Kėdainių Michnevičius M. 1919-1939  
Dobulė Panevėžys Panevėžio Koženiauskas Vilhelmas 1919-1939  
Dobušiai Kavarskas Ukmergės Soroka Bohdanas 1919-1939  
Domėnai Seda Mažeikių Baranauskas Leopoldas, Bilevičius Vaclovas 1919-1939  
Dorkūnai Kuršėnai Šiaulių Hiksa Jonas Vladimiras 1919-1939  
Dotnuva, žiūr. Akademija ir Terespolis Dotnuva Kėdainių Lancuskis Tadeuszas, Butkevičius Dominykas 1919-1939  
Dovidiškis Linkuva Šiaulių Jatniakas Albertas 1919-1939  
Dovydaičiai   Ukmergės Stankūnavičius Kazimieras 1919-1939  
Dovojnava   Raseinių Dovojna-Silvestravičius 1919-1939  
Drobiškės 4 Žeimiai, Jonavos r. Kauno Svolkėnai po 1640  
Boleslovas Svolkenis

Svolkėnai (Svolkeniai)
1863 m. sukilėlis
iki 1941
 
Drabiškė Šėta Kėdainių Svolkienienė Marija 1919-1939  
Draudžikiai     Abromavičius 1919-1939  
Druviškė Kelmė Raseinių Mikševičius Stanislovas 1919-1939  
Dubingiai Molėtų raj. Utenos

 

Jurgis Radvila

1334

1528-1530

minimi kryžiuočių
      Radvilos 1412-1413 Vytautas Didysis pastatė naują pilį vietoje kryžiuočių apgriautos ir padovanojo Radviloms
      Radvilos 16 a.  
      Mikalojus Radvila Rudasis (1512-1584)   statė bažnyčią
      Mikalojus Radvila Juodasis  (1515-1565), Rudojo pusbrolis  
      gr. Tiškevičiai 1808 gavo už skolas
Dulkių laukas Šilalės raj.   Simonas (1734-1812) su Agota Rimkevičiūte Jagminai3   įsigyjo
Duogiai-Leščiai3 Zarasų   Daugaitis Jotautavičius 1601-09-01 pardavė sklypą Stanislovui Leščinskui
  Kazimieras Leščinskas 1702-05-26 testamentu paliko sūnums: Mataušui, Merkeliui ir Tadui
      Mataušas Leščinskas 1789-02-18 dalį dvaro pardavė Jonui Daugėlai
Duseikiai Telšiai Telšių Bociarskis Ignotas 1919-1939  
Dūkštas (Dūkšteliai) Ignalinos raj. Utenos Giedraičiai, Stabrauskai 16 a. minimas
      Rudaminai ,Tadas Rudaminas 1573 iki 1813 nupirko, pradėjo statyti rūmus
      Justina Baganskienė, Tado sesuo    
      Vincentas Baganskas, Justinos sūnus, Zarasų apskr. bajorų maršalka ~1813 baigė statyti rūmus
      Tomas Zanas 19 a.pr. iki 1945 m. vasarodavo dail. prof. Jonas Rystemas, čia mirė ir palaidotas 1835 m.
      Žemesnioji žemės ūkio mokykla 1939-1944  
      privati valda (2008)  
Dūmitriai   Telšių Urbanavičius Boleslovas 1939-1944  
Dvarališkis     Parčevskis Kazimieras 1919-1939  
Dvarčionys (Dvarčėnai) 1     Savininkas valstietis Udrevičius, matininkas Fiodoras Doskalčiukas 1888 darbininkų gyvenvietė, buvę dvarelis nugriautas sovietmečiu.
Dziesiukiškiai   Utenos Montvila Stanislovas 1919-1939  
Džiaugėnai Šilelė Tauragės Šimavičius Mečislovas 1919-1939  
Džiuginėnai Telšių raj. Telšių Liudvikas Bartolomėjus Gorskis (1749-1815),  žemaičių rotmistras 1791  
      Aleksandras Gorskis, sūnus   19 a. pr, rekonstruotas ponų namas
      Zigmantas Kazimieras Gorskis 19 a. vid.  
      Severinas Fabijonas Perkovskis   vedė Vandą Teresę Gorskytę
      Severino vaikai: Juzefas, Tadas ir Jadvyga Elžbieta iki 1940 paskutiniai dvaro valdytojai
      muziejus (2008) 2002 nauja ekspozicija (po gaisro)
Džiuginėnai Telšiai Telšių Juozas ir Tadeušas Perkovskisai 1919-1939  
Eglėsiai I Papeleniai Šiaulių Bučakas Emanuelis 1919-1939  
Eiriniškiai   Panevėžio Kopustinskis Tadeušas 1919-1939  
Eišiškės Tauragė Tauragės Trojanovskis Adomas 1919-1939  
Eustachava Kybartai Vilkaviškio Budzinskis Viktoras 1919-1939  
Frankava Rumšiai  Kauno Gurskienė Celina 1919-1939  
Frediškė Ramygala Panevėžio Zinkovičius Juozas 1919-1939  
 
  black
Image

Image
Image

Išnašos šiame puslapyje

1. "Pasižvalgymai po Vilnių"
2. Gabrielė Giunterytė Puzinienė "Vilniuje ir Lietuvos dvaruose"
3. "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018 blue

4. Marius GLINSKAS "Ant Kraštotyrininko stalo - senkaimių ištalos", Jonavos žinios ?