Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas, rajonas Apskritis Savininkas Laikotarpis Ką padarė
           
Mackaičiai Batakiai Tauragės Juškevičius Petras 1919-1939  
Maciūnai Dotnuva Kėdainių Vaškevičius Jonas 1919-1939  
Mačiūnai Krakė Raseinių Dulevičius Vladislovas 1919-1939  
Maijanava Panevėžys Panevėžio Kognovickis Romanas 1919-1939  
Maišiagala Vilniaus raj. Vilniaus Sapiegos 17 a.  
      Tyzenhauzai    
      Eperjeišai    
      Ignotas Masalskis    
      Onufrijus Houvaltas 1806-1812 nupirko 1805, pastatė rūmus
Maišiagalėlė (Maišiagalka) ****

 

 

Vilniaus raj.   Mikalojus Čėsna 1633 dovanojo tėvoninį Satkevičių dvarą savo sūnums:Jurgiui, Samueliui Jonui, Jokūbui.
Jurgis Čėsna, Mikalojaus s. 1674 Iš Mikalojaus Svolkenio pirko Bogušių dvarą, esantį Maišiagalėlės lauke.
Samuelis Jonas Čėsna, Mikalojaus s. 1693 tėvoninį Ručiūnų (Rudžionių) dvarą palikos savo sūnums: Samueliui, Andriui ir Jonui, o sau - Maišiagalką

Samuelis Čėsna, Samuelio s.

1730 paveldėtą tėvoninį Ručiūnų (Rudžionių) dvarą užstatė Lenkijos kariuomenės poručikui Juozui Gineikai (Ginejko)
Dominikas Čaprockis 1763 pirko
Makava   Tauragės Grajauskas St. 1919-1939  
Makniūnai Alytus Alytaus Mujželis Karolis 1919-1939  
Maldeniai Tryškiai Šiaulių Radvilavičius Stanislovas 1919-1939  
Maldžiūnai Radviliškio raj. Šiaulių fon Ropai (von Ropp) 19 a. įkurtas dvaras ir parkas
Mankiškė Karšuvos pav., Šilalės   Kazimieras ir Ona (Kazlauskaitė) Jagminai 18 a. paveldėjo, 1768 mirė****
Mantartiškiai Akmenės   Bronislava Kušleikaitė 1898 ištekėjo už Leono Baškio, gyveno*****
Marciniškiai   Kėdainių Kosakauskas Simonas 1919-1939  
Marciniškis Žeimiai Kėdainių Gotovskis M. 1919-1939  
Margininkai Raseiniai Kauno Povilas Galkauskas 1601-10-26 Dovanojimo raštas nuo Jono Karolio Chodkevičiaus
Mariampolis Jonava Ukmergės Kočanas Petras 1919-1939  
Marywill   Kėdainių Despot-Zenavičius 1919-1939  
Maryvilis Jonava Kauno Zenavičius Tadeušas 1919-1939  
Markava Ukmergė Ukmergės Šarkanskienė Leiba 1919-1939  
Markuciškis Kaunas Kauno Okuličienė Karolina 1919-1939  
Markuciškis   Kėdainių Okuličius (Okulicz) Konstantinas 1919-1939  
Markučiai
(kartu su Sakalaičiais pirmą kartą paminėti istoriniuose šaltiniuose 1712 m.) ***

Vilniaus miestas

 

 

 

Vilniaus

 

 

 

Aleksandras Jogailaitis

 

 

 

(1492-1506)

 

 

 

valdė, padovanojo savo žmonai Elenai - Maskvos didž.kun. žmonai Ivano III dukrai

 

 

 

      Elena, Ivano III- dukra   likusi našle pavedė tvarkyti Unkovskiui
      Kiškos - Ona Radvilienė-Kiškienė 1540 pirko, 16-17 a. perstatė
      Aleksandras Chodkevičius 17 a. pardavė
      Juozapas Eismuntas, Vilniaus iždininkas 1809 ar 1810 pirko, pervardino Svistapole
      Ignas Godlevkis, daktaras 1838 pardavė, išvyko iš Vilniaus
      Aleksejus Melnikovas, geležinkelių tiesimo inž. 1867 atvyko į Vilnių tiesti geležinkelio Peterburgas-Vilnius, statė naujus rūmus, įkūrė parką
      Varvara Melnikova, Grigorijus Puškinas 1875 iki 1935 Vasilijus Moškovas vedė Varvarą Melnikovą, kuri gavo dvarą kraičiui. Varvara išsiskyrė, ištekėjo už Aleksandro Puškino sūnaus Grigorijaus
        1899 atsikėlė su Puškinu į Vilnių iš Michailovskoje, likusi našlė, tvarkėsi pati, pardavinėko žemes, dvarą paliko Vilniaus rusų draugijai
      Vilniaus rusų draugija 1935 1914 m. prijungti prie Vilniaus
Mataišiai Čekiškė Kauno Kobelinskis Juozas 1919-1939  
Matkaičiai Radviliškis Šiaulių Milvydienė Karolina 1919-1939  
Mažaičiai Papilė Šiaulių Vizgirda Mečislovas 1919-1939  
Mažieji Grūžiai***** Pasvalio (Upytės pav.)   Tomkevičiai 16-18 a. valdė: Dulebonis, Pakumečius, Kubelius, Draudelius
Mažieji Vadaktai Panevėžys Panevėžio Zaviša Antanas 1919-1939  
Medekšai Raseinių   Kliučinskai***** 17 a.  
Medemrodė Akmenės   Erazmas Antanas Gaidamavičius**** iki I pas. karo  
Medingėnai   Telšių apskr.***** Antanas Vambutas***** 1765-09-30 gyveno, rastas kariškių sąraše
Dementijus, Vincentas, Jurgis, Jokūbas, Antano s.***** iki 1794 paveldėjo iš tėvo, 1794-04-22 pardavė dalį dvaro Viškauskams
Zigmas Burba***** ~1921 įsigijo dvarą ir ūkininkavo
Mediniškiai   Panevėžio Drovanauskas 1919-1939  
Mediškiai Raseiniai Raseinių Jucevičius 1919-1939  
Megėnai Gudžiūnai Kėdainių Račkauskas Antanas 1919-1939  
Meižiai Saunorių sen.   Dominykas Pancežinskis ir sūnūs: Adomas, Valerijonas, Aleksandras, Liudvikas 1744 pagal Lenkijos kar. Augusto III-jo privilegiją*****
Antanas (Adomo s.) Pancežinskis iki 1863 m. po sukilimo ištremtas į Sibirą *****
Gomolickiai***** ? Mūzos Rubackytės protėviai
Pašiaušė Šiaulių Talutis ST 1919-1939  
Memenčiai*****     Juozas Tauginas 1819-03-13 iki 19 a. vid. Simonas Tauginas fundavo Memenčių koplyčią
Memenčuvka Panevėžys Panevėžio Antanaitis Juozas 1919-1939  
Mergalaukis (Margałowka)1 Simno Alytaus   1559 Minimas kaimas ir dvaras
Mergiškių dv.* Aukštadvario   Irena Sakalauskienė iki 1940 m.  
Merčiai Vilkaviškis Vilkaviškio Baranauskas Juozas 1919-1939  
Merkinė (Paulava Šalčininkų raj. Vilniaus Radvilos    
      Sluškos    
      Potockiai    
      Duninai    
      Sanguškos    
      Ipolitas Korsakas    
      Povilas Ksaveras Bžostovskis (1739-1827), kunigas iš Vitebsko 1767 nusipirkęs pavadino savo vardu Paulava (Pawłow), pastatė rūmus, paskelbė Paulavos respubliką, kuri gyvavo 25 metus,  išsikeitė su Frederiku Mošinskiu
      Frederikas Mošinskis 1794 atšaukė Paulavos reformą, grąžino baudžiavą
      Kobilinskiai 19-20 a. atstatinėjo rūmus, kuri sugriauti per II pasaulinį karą
      Vagneriai
Meškelė Viekšniai Mažeikių Kondratavičius Vytautas 1919-1939  
Meškiai Tryškiai   Andrius Jonas su žmona Felicija Regina (Špakauskaite) Pacevičiai po 1851 m. gyveno*****
Meškos Tryškiai Šiaulių Skausgirdas Petras 1919-1939  
Meškuičiai   Šiaulių Jurgis Kušleika***** 1864-12-04 raštu prašė išduoti bajorystės pažymėjimą
Meštautai Dotnuva Kėdainių Sirjatavičius Boleslovas 1919-1939  
Miciškiai Upytės pav.   Jonas Piotrowskis 1804-03-22 valdė*****
Michališkė Panevėžys Panevėžio Šiukšta Jonas 1919-1939  
Mielagėnai **

 

 

Ignalinos

 

Fabijonas Roličius-Kochanskis

Livonijos taurininkai Justina ir Kazimieras Petras Kublickai

1656

1736

 
Miežiškiai Panevėžio   Skokauskai***** beveik visą 19 a. gyveno
Mikališkiai   Ukmergės Paškevičius Kazimieras 1919-1939  
Mikančiai Panevėžys Panevėžio Adomavičius Tomas 1919-1939  
Mikališkiai Molėtų raj.   Jurgis Radvila 1528-1530 motininė valda
Mikytai Apušėnai2 Šakių Marijampolės Kazimieras Dargevičius 1718 Nusipirko 1719-12-10, paliko sūnums Jonui, Petrui, Jurgiui ir Mykolui.
Mikoliškiai Kretinga Kretingos Broniušas Juozas ir Paulina 1919-1939  
Mikšėnai   Ašmenos apskr. Valentas Tarkovskis Marcinkevičius***** 1725 padovanojo sūnui dvarą
Milakniai Nemakščiai Raseinių Sviechovskis Edvardas 1919-1939  
Milašiškės Vadokliai Panevėžio Maleckis Vladislovas 1919-1939  
Milvydai   Kėdainių Goštautas, Ivaškevičius Kazimieras 1919-1939  
Milvydai Kuršėnai Šiaulių Grabauskienė K., Janavičius 1919-1939  
Milžinai Gargždai Kretingos Vomerienė Marija 1919-1939  
Mimotai Žeimiai Kėdainių Svolkienas Andrius 1919-1939  
Mineikiai Kuršėnai Šiaulių Bielskis Ignas 1919-1939  
Miniškė Ukmergė Ukmergės Prošynskis Adolfas 1919-1939  
Mirciniškiai Žeimiai Kėdainių Kosakauskas Jaroslavas 1919-1939  
Mirkliškės Smurgainių raj. Gardino sritis Jurgis Radvila 1528-1530  
Mitainiškiai Šėta Kėdainių Montvila Vladislovas 1919-1939  
Mitriūnai Krekenava Panevėžio Savickis Boleslovas 1919-1939  
Mituva     Civinskis Bohdanas  1919-1939  
Mižučiai Pašiaušė Šiaulių Janavičius G. 1919-1939  
Mlodzianova Gudžiūnai Kėdainių Olsujevienė M. 1919-1939  
Močėnai Kėdainių   Kazimieras Kantautas 17 a. paveldėjo iš tėvo Stanislovo*****
Monkiškiai Baisogala Kėdainių Milenis Aleksandras 1919-1939  
Monkiškis Baisogala Kėdainių Saunorius Jonas 1919-1939  
Montvidava Krakės Kėdainių Strauchmanas Adolfas 1919-1939  
Morkūnai Kėdainiai Kėdainių Klopatovskis Vaitiekus 1919-1939  
Mūrai Šiaulėnai Šiaulių Landsbergis Eugenijus 1919-1939  
Mūrinis Dvaras Linkuva Šiaulių Daugelavičius Jonas 1919-1939  
Mūro strėvininkai Kaišiadorių raj. Kauno Oginskiai 1600 įsigijo
      Bagdonas Oginskis 17 a. pastatė rūmus
      Gabrielius Oginskis 19 a. pr. pastatė audyklą, kuri po 1863 m. sukilimo konfiskuota
        1936 įsteigti invalidų namai
Musnikai   Ukmergės Biernikas 1919-1939  
Mūsų Dvaras   Šiaulių Karpis 1919-1939  
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl.

* Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)
** http://mielagenai.blogspot.lt
blue

*** "Pasižvalgymai po Vilnių"
**** Žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr.1
***** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018
1. Papildė Martynas Teleiša, 2020-06-20
2. Pagal bajorų Dargevičių giminės genealoginius tyrimus (S.Gasparavičienė)