Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas, rajonas Apskritis Savininkas Laikotarpis Ką padarė
           
Kačianiškis Siesikai Ukmergės Jurkevičius Vincentas 1919-1939  
Kačiūniškės Kauno raj. Kauno J.Meškauskas, kanauninkas 1929 įkurdino vienuoles benediktines, jos užvaisė sodą, patatė dvarelį
Kadagiai Akmenė Šiaulių Zaikauskienė Stanislava 1919-1939  
Kaigaliai Žeimiai Kėdainių Sologubas Teodoras 1919-1939  
Kairėnai Vilniaus miestas Vilniaus Jarmalos 1545 minimi (Žygimanto Senojo privilegija, 1586 m. Stepono batoro dekretas)*
      Isaikovskiai,

1596-1689 dvaro įkūrėjai, minimi ir kt. dv. valdytojai:Kiškos,Tarlovskiai, Kirkorai, Kryšpitcai, Piontkovskiai)*
      Šteteris (ar Šreters)   pirko
      Kazimieras Jonas Sapiega ir jo palikuonys 1692 iki 1764 pirko
      Lopacinskiai nuo 1764 (106 metus) rekonstravo rūmus, perplanavo parką, veikė popieriaus fabrikas
      Juozapas ir Dorota Lopacinskiai iš Marikonių 19 a. rodomi teatro spektakliai
      Ignotas Lopacinskis   neteko dvaro dėl dalyvavimo sukilime
     

gr. Juozapas Tiškevičius


gr. Antanas Tiškevičius*

1870


1867

nupirko, uždarė popieriaus fabriką, veikė vinių gamyklėlė

gavo iš tėvo Juozapo

      Stolypinai 1899 1914 m. sugriauti
      psichoneurologinė ligoninė 1933-1974 įkurta
      Vilniaus universiteto Botanikos sodas 1974 perduota, dabar Vilniaus mieste
Kairiai Nemakščiai Raseinių Sviechovskis Juozas 1919-1939  
Kairiškiai   Raseinių Sviechovskis Marijonas 1919-1939  
Kairiškiai Tryškiai Šiaulių Sirutavičius Juozas 1919-1939  
Kaišiadorys Kaišiadorys Kaišiadorių Strumyla Kazimieras 1919-1939  
Kalnaberžė Kėdainių raj. Kauno Radvilos 17 a.  
      Eduardas Čapskis nuo 17 a. II pusės suimtas po 1863 m. sukilimo
      Košelevas, generolas   Peterburge pralošė dvarą
      A. Stolypinas, generolas 1882 pastatė rūmus
      Piotras Stolypinas   išrinktas Kauno bajorų vadu
      Arkadijus Stolypinas, Piotro s.   po 1918 m. dvaras išparceliuotas
      Kazys Binkis, rašytojas 1923 nusipirko dalį
      Valstybė 1925 Įsteigta Nepilnamečių nusikaltėlių kolonija
      vaikų namai 1949-1950  
Kalnėnai Telšiai Telšių

Vambutai *****

Kočanovskis-Ostoja Valdimieras

1885

1919-1939

 
Kalniškiai Plungės raj. Telšių Aleksandras Plechavičius iki 1940 ištremtas
      Alin Vegel Plechavičiūtė   atkūrė nuosavybę, paveldėtą iš tėvo, įrengė Minijos  žirgyną, atstatė dvarą iš pamatų
Kalniškiai Pašilėnai Šiaulių Beresnevičienė Stefanija 1919-1939  
Kamariškiai Zarasų raj. Utenos Richteris    
      Nikolajus Richteris iki 1940 m. emigravo į Vokietiją
      tarybinis ūkis po 1945 m.  
Kampai (Tucevičiai) Merkinės vals.   Kazimieras Ginvilas Kulvietis****** 1723  
Vikentijus Žutautas 1817-03-05 nupirko iš dvar. Urniažo be valstiečių******
Kaneriškiai Širvintos Ukmergės Misevičius Henrikas 1919-1939  
Karapolio Aukštadvario   Petras Degutis** iki 1940  
Karsakiškis Panevėžys Panevėžio Ordyniecienė Marija 1919-1939  
Kareivinių dv.** Onuškio   Vladas kareiva iki 1940  
Karklyn Vilkaviškis Vilkaviškio Ejdels Maksas 1919-1939  
Karolinė   Panevėžio Bistramas 1919-1939  
Karoliškė   Telšių Jankauskas Aleksandras 1919-1939  
Kataučizna Vilkaviškio raj. Marijampolės Žilinskai tarpukariu pastatė medinį-mūrinį ponų namą
Katauskių      Jaroslavas Kareiva, Henrikas Kareiva, Juozas Kareiva (Kauno žemės teismo teisėjas) XVIII a. pab., XX a. pr.  
Kaukalniai Vilkaviškis Vilkaviškio Mlynarskienė Zofija 1919-1939  
Kaulakiai  Kražių   Apolonija Stravinskaitė 1866 m.  
Kaulakiai  Raseiniai Raseinių Stravinskis Vytautas 1919-1939  
Kaušankė Jonava Ukmergės Šemeta Konstantinas 1919-1939  
Kavoliškis Rokiškio Panevėžio Pliateriai    
      Luidingshauzeriai-Volfai    
      gr. Komarovskiai ~1700 gyveno, sulenkėję, bet įsteigė mokyklą, kur vok. vaikai mokėsi lietuviškai
.....(Kavališkiai)   Rokiškio  Hektoras Leopoldas Komarovskis (1892-1966) ir Julius Komarovskis (1893-1982) 1919-1939 paskutiniai valdytojai
      tarybinis ūkis po 1945  
Kavutiškės     Jurgis Radvila 1528-1530  
Kazimierinė Kaunas Kauno Bielkevičius Petras, Gurskis Kazimieras 1919-1939  
Kazliškė   Ukmergės Pac-Pomarnackis Liudvikas 1919-1939  
Kazliškiai Rokiškis Rokiškio Rutkovskis Zigmantas 1919-1939  
Kekavičiai Vandžiogala Kauno Šablevičius Adolfas 1919-1939  
Kelmė       nuo 1294 m. Minima kryžiuočių kronikose (Kymel pilis)
        1484 laikoma Kelmė įkūrimo data, pastatyta pirmoji bažnyčia
      Gruževskių giminė (pirmas - Jonas Gruževskis iš Mozūrijos, paskutinis - Jonas Gruževskis žuvo 1939 m. prie Varšuvos) nuo 1591 iki 1940 m. fundavo 1615 statytą evangelikų reformatų bažnyčią
  Kelmė Raseinių Stanislovas Katauskis, Jokūbas Gruževskis 1592 m.  
  Kelmės raj. Šiaulių muziejus (2008)  
        ~1780 pastatyti rūmai ant senų rūmų (1640-1651)  liekanų
      Gruževskienė Zofija 1919-1939  
Kerbedžiai Papilė Šiaulių Noreika Liudvikas 1919-1939  
Ketūnai Kuršėnai Šiaulių Jakubovskis Edmunas, Jakubovskis Vaclovas 1919-1939  
Keturakiai Telšiai Telšių Gurskienė Marija,Wallenburg W. 1919-1939  
Kėdainiai Kėdainių raj. Kauno
Kėdainių
D. kunig. Kazimieras Jogailaitis   padovanojo Radvilai Anstikaičiui
      Radvila Anstikaitis 1445 įkūrė dvarą
      Stanislovas Kiška 1544 vedė Oną radvilaitę
      Kristupas Radvila, Vilnaus vaivada 1606 vedė Oną Kiškaitę
      Jonušas Radvila 1633 parsivežė vakarietiškų idėjų. 1655 m. sudarė uniją su Švedija
      Boguslavas Radvila nuo 1655  
        1766 Pranciškus Stanislovas Čapskis vedė Veroniką Radvilaitę (kraičio negavo)
      Stanislovas Čapskis, Pranciškaus s. iki 1812 Veronika Čapskienė prisiteisė dvarelį Liackuose (sūnui), po 1812 perkelta į Kėdainius, sudegė
      Marijonas Čapskis po 1812 pastatė rūmus (trečiasis Kėdainių dvaras), po 1863. - caro valdžios
      Eduardas Totlebenas, vok. generolas po 1963 iki 1916 gavo iš caro valdžios, bet apmokėjo Čapskiui, padidino, restauravo rūmus, praplėtė  parką
     

Mokytojų seminarija, aukštesnioji kultūrtechnikos, melioratorių mokykla

Totleben G.

nuo 1916

 

1919-1939

 
Kiaunoriai Pašiaušė Šiaulių Sienkevičienė Jadvyga 1919-1939  
Kibiškė Panevėžys Panevėžio Rogalskis Jonas 1919-1939  
Kidiškiai Panevėžys Panevėžio Aramavičius Stanislovas 1919-1939  
Kiduliai (Kidulių dv. ,Šiaudinės k. Kaimelio bažnytkaimis) Šakių raj. Marijampolės Jonas Lenartavičius 16 a.  
      Krišpinas Kiršenšteinas, pirklys iš Prūsijos 1584 nusipirko
      Jeronimas Kiršenšteinas, žemaičių vyskupas    
      Karpiai  nuo vyskupo mirties iki 1807 valdė
      J. Ofenbergas, rusų generolas   gavo už karinius nuopelnus po karo su Napoleonu
      gr. Benediktas Tiškevičius ..... ,  1880 nusipirko dvaro palivarką Kaimelyje, pastatė Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią
Kimontmedžiai   Raseinių Jaskoldas-Gabsevičius 1919-1939  
Kirsna     Bulinskis 1919-1939  
Kiskildžiai Subačiai Panevėžio Chlevickis Aleksandras  1919-1939  
Kiviliai Skuodas Mažeikių Kauneckas Ferdinandas 1919-1939  
Kiviškis Šiluva Raseinių Jankauskas Stanislovas 1919-1939  
Klabiniai Molėtų Utenos   19-20 a. susiformavo dvaro sodyba
Klampučiai Vilkaviškis Vilkaviškio Mlynarskis Pranas 1919-1939  
Kleišiai   Šiaulių Burba 1919-1939  
Klevynė Eržvilkas Tauragės Šveikauskienė Stefanija 1919-1939  
Knitlaukis Tauragės?   Martynas Pikelis****** 16 a. paveldėjo ir pagal 1639-02-06 testamentą suteikė teisę valdyti palikuonims
Kolesnikai     Glattmanas 1919-1939  
Komarų dvaras          
Konceptas Žeimiai Kauno Končienė Liudvika 1919-1939  
Kondratavičiai Jisvainiai Kėdainių Jurgis Marcevičius 1919-1939  
Kontrimai (Kontrimaičiai, Kontrimiškės)****** Mažeikių Telšių pav. Kontrimai 1529 kar. Žygimantas padovanojo broliams Kontrimams
Povilas Kontrimas, s. Petro 1598 dovanojo savo sūnui Razmusui
Jonas Kontrimas, s. Razmuso 1649 pardavė Vambutui Bortuliškes
Danielius ir Mykolas Vambutai 1686 paveldėjo iš tėvo Merkelio
Marijona Vaitkevičiūtė 1692-05-28 paveldėjo pagal testamentą iš vyro Jurgio Vambuto
Mykolas, Ignotas, Juozas Vambutai 18 a. pr. valdė (turėjo valstiečių)
Korsakai Žąsliai Kauno Tiškevičius Steponas 1919-1939  
Korsun   Ukraina Lietuvos brastos Jagminai****** 18 a. pab. -19 a. pr.  
Kosakiai Panevėžys Panevėžio Ciemnolonskienė Elžbieta  1919-1939  
Kosciukai Kražių   Aleksandras Beresnevičius, Kamilė Beresnevičiūtė    
Kotovčynė Šiluva Raseinių Korzonas Pranciškus 1919-1939  
Kotkovščyzna Vladyvaslava Vilkaviškio Paplavskienė Leonija 1919-1939  
Koverdiaki Bresto Baltarusija Lietuvos brastos Jagminai****** 18 a. pab. -19 a. pr.  
Krasnapolis Šėta Ukmergės Labunskis Juozas 1919-1939  
Kraštai     Juozas Tupalskis 1892 pasistatė rūmus
  Panevėžio Rokiškio Kupstis 1919-1939  
      mokykla, kolūkio kontora, parduotivė po 1945  
  Rokiškio raj. Panevėžio Romas Tupalskis 1990 atgavo dvarą
Kraštai   Biržų Dankbaras Jonas 1919-1939  
Kražiai Kražiai Raseinių Šiukšta Juozas, Šiukštienė Zofija 1919-1939  
Kregždžiai Vilkaviškis Vilkaviškio Garšinskis Vladislovas 1919-1939  
Krekenava Panevėžio   Mykolas Tracevskis 1761-10-02 padovanotas Kar. Augusto III-jo priv.******
Kretinga Kretingos raj. Kalipėdos Kęsgailos, žemaičių seniūnai 16 a. valdė
      J. Chodkevičius, žemaičių seniūnas 1572  
      Ignas karolis Chodkeviaius (Katkevičius), sūnus 1609 įkūrė Kretingos miestą ir suteikė jam Magdeburgo teises, įkurdino vienuolius bernardinus
      Sapiegos 1621  
      Masalskiai,
vysk. Jokūbas Masalskis
1745 pavertė Kretingą mūriniu miestu, 1775 m. atidarė mokyklą, dvare įrengė šiltadaržius atgabeno retų augalų, valdas užrašė dukterėčiai
      Vincentas Potockis, Jokūbo dukterėčios vyras 1795  
      Platonas Zubovas 1806 pirko
      gr. Juozapas Tiškevičius 1874 pirko, pastatė rūmus, 1875-1880  įrengė žiemos sodą, 1940-1941 m. sodas sunaikintas, dabar (2008) veikia kavinė "Pas grafą"
      Aleksandras Tiškevičius, Juozapo s. po 1891
1919-1939
paveldėjo
      Sodininkystės daržininkystės technikumas sovietmečiu įkurdintas
      Kretingos muziejus 1992 įsikėlė
Kretkampis Vilkiai Kauno Zaremba Romanas 1919-1939  
Krikonys ***   Ignalinos Livonijos taurininkai Justina ir Kazimieras Petras Kublickai 1736  
Krikščioniškės Vilniaus   Grigalius Mackevičius, s.Jonas ir kt. palikuonys 1670 valdė******
Krikštėnai Ukmergės raj. Vilniaus Monkevičiai 1745 pardavė
      Ignas Bogušas (1720-1778) 1745 iki 1804 pirko
      Ksaveras Bogušas (1746-1820),  Igno brolis   paveldėjo po brolio mirties, 1804 išvyko į  Varšuvą, pastatė Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią
      Bagnevskis, Vilniaus vicegubernatorius po 1804 m. valdė
      Julius Pac Pomarneckis 19 a. vid. pasistatė  rūmus
      Jonas ir Stanislovas , Juliaus sūnūs 20 a. pr. pardavė
      Edvardas de Bondi, Rusijos generolas    
      Ignacis de Bondi, Edvardo s. po 1917 m.  
      Eugenija de Bondi, I. de Bondi žmona   vietiniai ją vadino Bondiene, sovietų suimta ir sušaudyta, dvaras subombarduotas per II pas. karą
      de Bondi paveldėtojai 1994 dvaras grąžintas
Krištopaičiai (Krištofaitiški)****** Viešvėnų vals.   Jokūbas Vambutovičius Vambutas 1617-05-29 nusipirko iš Andriaus ir Sofijos Krištopaičių
  Jurgis Vambutas 1686 paveldėjo
  Marijona Vaitkevičiūtė 1692-05-28 paveldėjo pagal testamentą
  Mykolas, Ignotas, Juozas Vambutai 18 a. pr. valdė (turėjo valstiečių)
Kruopiai Akmenės raj. Šiaulių   nuo 15 a. minimi rašytiniuose šaltiniuose
      Špulkinų giminė   19 a. įkurtas parkas
      Puzinų giminė prieš 1914 m.  
      Liekiai   jiems nusigyvenus, dv. parduotas iš varžytynių, II pas. karo metais sudegė
Kudrėnai1 Kudrėnų Alytaus Jankelis Drazninas, Opermanai, Valavičiai, Masalskiai XVIII a. - 1935 m. (pateikė lankytojas)
Kukiai Seda Mažeikiai Rupeikaitė Liucija 1919-1939  
Kulva Jonavos Kauno Stanislovas Ginvilas Kulvietis 1662 paliko sūnums Jonui ir Stanislovui******
Vaitiekus Ginvilas Kulvietis 1723 pagal Jono testamentą******
Kumečiai Vilkaviškis Vilkaviškio Matilaitis Liudvikas 1919-1939  
Kumpiai   Kauno Radzevičienė Stanislava 1919-1939  
Kuprijoniškės ****
(Kuprioniškės)

Kuprijanova
    Kuprijonas Rudamina 16 a.

Manoma, kad buvo dvaras,

vėliau atiteko žmonai

  1904-05-22 Vilniaus dūma išskyrė sklypą mahometonų (karaimų) kapinėms
Kurėnai Ukmergės raj. Vilniaus Andrius Gintautas, Trakų vaivadijos taurininkas 1783 pardavė už skolas
      Jonas Kozakovskis (kazakauskas) ir žmona Pranciška 1783 pirko
  Vilkaviškis Vilkaviškio Stanislovas Kazakauskas 1919-1939  
      mechanizatorių mokykla po 1945 m. nukentėjo per karą
      nauji savininkai 2006 privatizuotas
Kūrenai Ukmergė Ukmergės Jaugaila (Jawgiel) Aleksandras 1919-1939  
Kurkliai II arba
Antrieji Kurkleliai******
Anykščiai Ukmergės Jonas Bilinskas ~1880 iš gen. Romano Talat Kelpšo išsinuomojo, tarėsi pirkti, bet jam mirus ir nesutvarkius dokumentų, liko tik 1/7 dvaro dalis
Bžozovskienė Vanda 1919-1939  
Kurkliai   Utenos Nevengliauskienė Jadvyga 1919-1939  
Kurkliai Kavarskas Ukmergės Stravilla Liudvikas 1919-1939  
Kurmelė Pagiriai Ukmergės Bortkevičius Lionginas 1919-1939  
Kurmėnai Panevėžys Panevėžio Bieliauskas Liudvikas 1919-1939  
Kuršėnai Kuršėnai Šiaulių Didžiųjų Lietuvos  kunigaikščių dvaras 14 a.  
        1523 paminėta istoriniuose šaltiniuose, - pastatyta pirmoji bažnyčia
      Jurgis Mykolas Despot-Zenivičius, Polocko pilininkas 1564 gavo leno tesiėmis iš Žygimanto Augusto
      Steponas Pacas, LDK paiždininkas   gavo leno tesiėmis, išmirus Despot-Zenivičių giminei
      Jurgis Gruževskis ir žmona Marija Podbereskytė 1631 nupirko
      Steponas Gruževskis 18 a. pab. paveldėjo, 1811 m. rekonstravo dvaro pastatus
      Edvardas Gruževskis 1846 paveldėjo, dvaras suklestėjo
      Jonas Gruževskis    
      šeimininkavo vokiečiai 1419 nuniokojo
  Kuršėnai Šiaulių Gruževskis Jurgis, Naikauskas Rapolas 1919-1939 paveldėjo 1915 m. po tėjo Jono mirties, atstatė rūmus
      tarybinio ūkio kontora po 1945 1940 m.dv. nacionalizuotas
      Kuršėnų tautodailės ir amatų centras (2008)  
Kuršiai Panevėžys Panevėžio Teniševičienė Vanda 1919-1939  
Kurtuvėnai Šiaulių Šiaulių Skaševskiai 16 a.  
      Jonas Skaševskis 1597 užstatė Mykolui Karpiui ir jo žmonai
      Nagurskiai 18 a. pastatė naujus rūmus
      Jokūbas Nagurskis apie 1745-1801 fundavo bažnyčios statybą
      Kajetonas Nagurskis iki 1802 miė bevaikis
      Marija de Neri, italė - Kajetono Nagurskio žmona 1802 ištekėjo antrą kartą už Mykolo Oginskio
      Bulgarinai    
      Parčevskiai    
      Henrikas Pliateris (1811-1903) 1860 įsigijo
      Liudvikas Pliateris (1853-1939)   1887-1889 perstatyti senieji rūmai, įrengė žuvininkystės ūkį, dvare įkūrė kultūros centrą
      Plater Zyberk Stanislovas (1889-1955) 1919-1939  
      Kurtuvėnų regioninins parkas    
Kušeliškiai   Raseinių Korzonas 1919-1939  
Kušleikiai Kelmės   Kušleikos****** nuo 17 a. valdė
      Motiejus Aleksandras Kušleika****** 1680 testamentu paliko sūnui Jonui
      Teodoras Kušleika, Motiejaus vaikaitis****** 1748 paveldėjo, 1793 m. pardavė
Kušleikiai Pociūnėliai Panevėžio Navlickienė Alina 1919-1939  
Kvesčiai Šilalės   Stanislovas Jagminas 1604 gavo iš tėvo******
Kvintos dv. Žiūrėti Šlapaberžė
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl.

* pagal J. Vanago knygą "Primirštas Antakalnis", 2015, psl.112
** Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)

*** http://mielagenai.blogspot.lt
**** "Pasižvalgymai po Vilnių"
***** Rusijos valstybinis istorijos archyvas: Ф. 577 Оп. 15 Д. 1809
****** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018 1. LCVA F1250 ap. 4/1, b. 255, F1604 ap. 2, b. 16, F1568, ap. 1, b. 138, LVIA F1029, ap. 1.
blue