Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas, rajonas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė, pastabos
           
Babravičiai   Marijampolės Kareiva Onufras 1919-1939  
Babtynas (Žemaitkiemis) Babtai, kauno raj. Kauno Šiukštos 16 a. įkūrė
      Andrius Vilimavičius, Jokūbas Sauginavičius    
      grafai Prozoarai nuo 1697  
      Burhardas fon Korfas 1797 pirko
      Giedraičiai iki 1830  
      Benediktas Tiškevičius ir Vanda iki I-jo pas. karo pastatė kluoną
      Vladas Nagevičius, generolas po 1916 m. iki 1940 m.  
      Mindaugas Šventoraitis, Kauno verslininkas 1999 nusipirko
Babtynė     Jachimavičius Karolis 1919-1939  
Bagdoniškis Rokiškio raj. Panevėžio Mykolas Juozas Romeris (1778-1853) ~1939 padovanojo vaikaičiui
      Mykolas Kazimieras Romeris   7-metų gavo dovanų iš senelio
      Mykolas Romeris (1888-1945) ir jo sesuo   pasistatė sau namus
      trys dukros ~prieš 2008 atgavo nuosavybės teises
Bagušaičių dvarelis prie Akstinų   Tomašas Ganiprauskis 1735  
Baisogala Radviliškio raj. Šiaulių Karalius Žygimantas Senasis 1539 paskelbė raštą dėl parapijos steigimo
      Hansas Skopas***** 1554-10-24 Žygimantas Augustas Senasis perdavė, valdė iki 1579 m.
      Albrechtas, Miklalojus Radvilos 17 a.  
      Harbavskiai 1666-03-18  
      Steponas Koseckis 1754-11-11 Kar. Augustas III leno teise pavedė
      Chrapovickiai    
      Silvestravičiai    
      Andrius ir Teresė Paniatovskiai 1769-02-08 Kar. Stanislovas Augustas Poniatovskis pavedė valdyti
      Puslovskiai    
      Pranas Zarenėkas 1782 (Žemaitijos istorija)
      Eustachijus ir Antanas Chrapovickiai 1822 (Baisogalos bažn. inventorius)
      Juozapas Komaras (....- 1847) 1830 nusipirko
      Vladislovas Komaras (1810-1896), Juozapo s.    
Baisogala Baisogala Kėdainių Vladislovas Komaras (1885-1941), Valdislovo s. 1919-1939 1940 suimtas, mirė Kazachstane
      Gyvulininkystės mokslinio tyrimo stotis po 1945 m.  
      Gyvulininkystės mokslinio tyrimo (2008)  
Bajonai Babtai Kauno Viliamavičius Stanislovas 1919-1939  
Bajorai Kybartai Vilkaviškio Henke Gustavas 1919-1939  
Bajoriškiai Šėta-Kėdainiai Kėdainių Družalauskis Juozas 1919-1939  
Balbieriškis Balbieriškis Marijampolės Ižykovičius Kazimieras 1919-1939  
Balčiai Nemakštai Tauragės Vielhordkis Vladislovas ir Celina 1919-1939  
Baldegiai Kelmė Raseinių Gimbatas Antanas 1919-1939  
Baltadvaris (Videniškės) Molėtų raj. Utenos Motiejus Giedraitis (....- 1561) 16 a. Iš Videniškių perkelta centrinė dvaro sodyba, pradėjo statyti pilį
      Martynas Giedraitis (....- 1621), Mstislavlio vaivada, Ukmergės seniūnas   baigė statyti pilį
      J.G.Pliateris su žmona 1695 įsigijo ir užrašė Vilniaus vienuoliams misionieriams
      Vilniaus vienuoliai misionieriai 19 a. caro valdžia uždarė vienuolyną, pradėjo irti pastatai
Baltoji   Šiaulių Plater Zyberk Konstantinas 1919-1939  
Baltoji Vokė Vilniaus raj. Vilniaus Radvilos    
      Žmijonskiai    
      Olizarai    
      Aleksandras Lenskis 1838 nusipirko
      Hilaris Lenkis 1873 pasistatė rūmus, 1910 fundavo bažnyčios statybą
      Vladimiras Lenskis, H. sūnus 1910
      Františekas Vaisenkopas 1937 nusipirko
      žemės ūkio technikumas po 1945 m.  
Balvaniškės     Jurgis Radvila 1528-1530 pirktos 1526 m.
Baranava Molėtų raj.   Jurgis Radvila 1528-1530 pirkta 1526 m.
Bareikiškės Vilniaus raj. Vilniaus B. Tiškevičius 19 a. pr. pastatytas
      V. Sirokomlė (Liudvikas Vladislavas Kondratavičius) ( 1823 -1862) 1853-1856  
      memorialinė ekspozicija (2008)  
Bargailiai Baisogala Kėdainių Glazovskis E., Viežbickienė Jadvyga 1919-1939  
Barklainiai Pasvalio raj. Panevėžio Laurynas Butkevičius 1604 paminėti
      baronas von Ropas 1863 pasisitatė mūrinius rūmus ir kelis ūkinius pastatus
  Panevėžys   Aramavičienė Janina, Švoinickis Zigmantas 1919-1939


 
Barsuknė Vandžiogala Kauno Julijonas Lukovslis 1919-1939  
Barsūniškis   Kauno Sokolovskis Edvardas 1919-1939  
Baršiai Rokiškio    Kušleikos**** nuo 17 a. valdė
  Motiejus Aleksandras Kušleika**** 1680 testamentu paliko sūnui Jonui
  Teodoras Kušleika, Motiejaus vaikaitis**** 1748 paveldėjo, 1793 m. pardavė
Bartkūniškė   Raseinių Montvid-Bialozorienė Kotryna 1919-1939  
Bartkūniškis Krakiai Kėdainių Jacunskis Leonas
Radavičius Vincentas
1919-1939  
Bartkuškis Širvintų raj. Vilniaus   1533 minimas
      Holovinskiai    
      Skorulskiai    
      Žabai   kūrė dvarą, perstatė senuosius rūmus
      gr. Ignas ir Idalija Broel Pliateriai 19 a. pr. 1845-1855 statė, rekonstravo, valdyti pradėjo 19. pr.
      Leonas Vankovičius 19 a. pab; Stefanija, Gustavo Vilhelmo Broel Pliaterio dukra ištekėjo už Leono Vankovičiaus
      Aleksandras Lednickis (1866-1934) 1913 nupirko, degė rūmai, atnaujino
      Vaclovas Lednickis (1891-1967), Leono s.    
      nauji savininkai (2008) 2007 dar buvo netvarkomi
Bartninkai Vilkaviškis Vilkaviškio Gerlacahas Julijonas 1919-1939  
Batakiai Batakiai Tauragės Knochovienė Marija 1919-1939  
Bečkainiai   Kaišiadorių Butleris 1919-1939  
Bečkėnai Žiežmariai Kauno Bazarauskas Juozas 1919-1939  
Bekapiai   Ukmergės Ruščisas Gadeonas 1919-1939  
Beimanaičiai Pociūnėliai Panevėžio Laudanskis Petras 1919-1939  
Beinorava Radviliškio raj. Šiaulių Čapskiai 18 a. pab. suformuotas parkas, pastatyti gyenamieji ir ūkiniai pastatai
      Malinskis Mamertas 1855 pirko su 86 baudžiauninikų šeimomis
Beinarava Šeduva Panevėžio
Malinskis Steponas
Ona Malinskienė, Stepono Malinskio našlė
1919-1939
1940
nacionalizuotas
      tarybinis ūkis po 1945 m.  
Belvederis Jurbarko raj. Tauragės Kletas Burba 1840 pastatė rūmus, žemes nupirkęs iš gr, Tiškevičių
      Povilas Puzinas, žentas    
      Ježis Valevskis, žentas    
      Žemės ūkio mokykla 1922-1925  
      privati nuosavybė (2008)  
Bemiržaičiai Mažeikiai Mažeikių Hanušavičius Česlovas 1919-1939  
Bendrės (Będry / Bendry) 1 Alytaus Alytaus Miroslavskis XVIII a.I p. Davė pavadinimą Miroslavo miesteliui. Vietovė buvo vadinama Slabada ir Miroslavas.
      Antanas Važinskas XVIII a.II p. Miroslave pastatė naują medinę bažnyčią ir įkurdino marijonų vienuolyną
      Juozas Lukas Skaržinskas iki 1862 m. Šaltinis
      Dionizas ir Anupras Skaržinskai 1862-1896 Šaltinis
      Florijonas Skaržinskas 1896-po 1923 Dar vienas šaltinis
Beržė Jonava Kauno Zigmas Mackevičius 1919-1939  
Beržė Dotnuva Kėdainių Chodkevičiūtė Helena, Babianskis Marijonas,
Rogovskis Vincentas, Urbanavičius B.
1919-1939  
Beržėnai Kelmės raj. Šiaulių   15 a. paminėti rašytiniuose šaltiniuose
      Šemetos 17 a.  
      Petras Pacas 1610 pirko
      Vilhelmas Korfas 1695 pirko
      Pranciškus Nagurskis 1722  
      Antanas Gorskis 1763 perpirko, ginė valdė iki 19 a. vid.
      gr. Adolfas Čapskis 1847 vedė Stanislavą Gorskytę, pastatė rūmus, rekonstruoti 1885-1887 m.
        1901-1903 paskelbtas bankrotas, - Mykolas Oginskis, Stanislovo pusbrolis perpirko dvarą ir paliko valdyti Stanislovui
      Stanislovas Čapskis 1919-1939 tęsė dv. pertvarkymą
    Šiaulių Hutten-Čapskis 1919-1939  
Beržėnai Šaukėnai Šiaulių Stanislovas Čapskis 1919-1939  
      Jadvyga Čapskienė, našlė iki 1940 m.  
Bialolisė Užventis Šiaulių Budrikienė Marija 1919-1939  
Bialozorai Ramygala Panevėžio Amforavičius Mykolas  1919-1939  
Bialozorava Panevėžys Panevėžio Svolkienas Boleslovas 1919-1939  
Bialozoriškis Baisogala Kėdainių Bialozoras Jonas 1919-1939  
Bieliškė Kelmė Raseinių Laudanskis Julius 1919-1939  
Bieluškiai Kėdainiai Kėdainių Banevičius Feliksas 1919-1939  
Bijutiškio dvaras Molėtų raj.   Jurgis Radvila 1528-1530 pirkta prieš 1527 m.
Bijotai (Barzdžiai) Šilalės raj. Tauragės Poškų-Paškevičių giminė 16 a.  
Barzdžiai     Beata Paškevičienė ir jos sesuo 1558 iki1847 m. pasidalino dvarelį: Paškevičienei - Bijotai
      Dionizas Poška 1790 nusipirko atskiromis dalimis, 1811 m. pastatė Baublį, 1812 m. įkūrė pirmąjį Lietuvoje muziejų
      Volmeriai 1847  
      Kazimieras Jucius *** 1935 nusipirko kartu su vandens malūnu
        1947 privatizuota, atkurtas Baublio muziejus
      D.Poškos memorialinis muziejus 1949-1962 veikė
        1971 konservuoti Baubliai gaubtais
Bikuškis Utenos raj. Utenos   1482 minimas
      Radvilos    
      Oginskiai    
      Prošinskiai    
      Drazdovskiai    
      Dalia ir Gintaras Gruodžiai   rengia plenerus, koncertus
Biliūnai Raseinių raj. Kauno Bilevičiai    
      Juozas Bilevičius    
      Julius Pilsudskis (Juozo vaikaitis) 1863 buvo ištremtas
      Nikolajus Draškovskis   gavo
      Jonas Kaminskas 1914 -1940  
      Kolūkio administracija, ligoninė po 1940  
      Bernadeta Elena Kaminskaitė Žagarnauskienė paskelbus nepriklausomybę atgavo dvarą
Biržai Biržų raj.   Jurgis Radvila 1528-1530  
Biržuvėnai Telšių raj. Telšių LDK dvaras 14 a.  
      Jonas Sebastijonas Kenstartas (Kenstorta), žemaičių bajoras 17 a.  
      Aleksandras Vaina, Pajūrio seniūnas    
      Mykolas Gorskis ir kiti Gorskiai 1670 (ar 1667) iki 1940 Gorskiai 18-19 a.  pastatė dvaro sodybą, kartono fabriką
      Ona ir Tomas Gorskiai iki 1940  
Bistrampolis Panevėžys Panevėžio Karolis Bistramas, Panevėžio bajorų maršalka 19 a. rūmai statyti 1845-1850 m.
       Bistramas Tadeušas  1919-1939  
      Melioracijos mokykla po 1945 m.  
      Panevėžio vyskupija   valdė (2008)
Bitaičiai Šiauliai Šiaulių Kazimieras Lukomskis 1919-1939  
Bitautonys* Onuškio   Kazys Kopeusas iki 1940 m.  
Blagodat         Žiūrėti Vyžuonėlės
Blinstrubiškis Raseiniai Raseinių Blinstrubai**** 18 a.  
      Jančevskis Tadeušas 1919-1939  
Blogoslavientstva Raseiniai Raseinių Pilsudskienė Apolonija
Pilsudskienė Paulina
1919-1939  
Blogoslavynė Viekšniai Mažeikių Trost Antonina 1919-1939  
Bogdaniškiai Obeliai Rokiškio Romeris Mykolas 1919-1939  
Bogušiai (Boguševičiai) ** Raseinių raj.  

Samuelis Čėsna, Samuelio s.

1730 paveldėtą tėvoninį Ručiūnų (Rudžionių) dvarą užstatė Lenkijos kariuomenės poručikui Juozui Gineikai (Ginejko)
Boguškiai   Ukmergės Gongitas (Gongit) Mykolas 1919-1939  
Bokulaičiai Babtai Kėdainių Milvydienė Kazimiera 1919-1939  
Bolniczki   Ukmergės Černikas Zigmuntas 1919-1939  
Boreišiai Jonava Ukmergės Boreiša Dionyzas ir Vincentas
Robaševskis Konstantinas
1919-1939  
Borščizna     Boleslovas Katerla / Petras Platusas ... / 1743.10.20.  
Bortkūnai Panevėžys Panevėžio  Chomentovskis Vladislovas 1919-1939  
Božydar   Telšių Jackevičius 1919-1939  
Brezgai Ukmergė Ukmergės Mieščianskis Jurgis, Sokolovskis Juozapas 1919-1939  
Brezgiai Raseiniai Raseinių Jucevičius Jeronimas 1919-1939  
Brėvikiai Telšių raj. Telšių Pilsudskiai iki 19 a. pr. 18 a. vid. statytas dvaras
      Narutavičiai (Norutis - pirmykštė pavardė) 19 a. pr. rekonstravo dvarą
      Stanislovas Narutavičius ir žmona Joana Bilevičiūtė 1919-1939 valdė
      Kazimieras Narutavičius (1904-1987)

iki 1940

 

1941 ištremtas
Bronišiškė Papilė Šiaulių Garbalevskis Leonas 1919-1939  
Būčiai Lūša Mažeikių Svirtūnienė L. 1919-1939  
Budiniškiai   Ukmergės Kossko Stanislovas 1919-1939  
Būdų (Valatkonių) Baisiogalos vals.   Napoleonas, Antanas Jagminai 1834-1947 įsigyjo ir valdė su palikuoniais****. Nepriklausomybės m. grąžinti anūkams
Būdos dv.* Aukštadvario   Marija Kučiauskaitė Karnickienė 1927-1940  
Bugieniai Mažeikiai Mažeikių Dambrauskas Vytautas 1919-1939  
Buivydiškės Vilniaus raj. Vilniaus   13-14 a. gyvenvietė
        1593 paminėtas
      Radvilos 16 a.  iki 1790 m.  
      Jonas Skaržinskas, Trakų vaivadijos stalininkas 18 a. užstatytas
      Antanas Lapas 19 a. pr. stengėsi atstatyti, bet
      Vosylius Tyzenhauzas 1865 nupirko, remontavo pastatus, pastatė naujas arklides
      Dmitrijus Buturlinas 20 a. pr nusipirko iš varžytynių
      Liudmila, Dmitrijau duktė iki 1940 m. valdė
      tarybinis ūkis-technikumas 1953  
      pradinė mokykla (2008)  
Buivydžiai Vilniaus   Buivydas**** 1526 paliko sūnums Radvilai ir Danylai Buivydovičiams (Radvilavičių giminė kilusi iš Buivydo)
Bukončiai Seda Mažeikių Kislovskis Viktoras, Bukontas Juozas
Plechavičius Ignas
1919-1939  
Bulakavas Lazdijų raj. Alytaus Bulhakai 1550 valdė
      Naruševičiai 17 a.  
      Karengos 18-19 a.  
  centrinė dalis     Arnoldai 1880 parduotas iš varžytynių ir padalytas
      Bergermanai 19 a. pr.  
      Gavronskiai, Navickiai iki 1940  
Burbiškiai   Kauno J.Jankevičienė 1869 paveldėjo
      Jankevičiūtė Skripkauskienė, duktė iki 1940 m.  
      Kęstutis Skamarakas 1994 privatizavo
Burbiškė Raseiniai Raseinių Ščipkauskienė Jadvyga 1919-1939  
Burbiškė Varniai Telšių Sokolovskis Vladislovas 1919-1939  
Burbiškis Anykščių raj. Utenos Vilniaus universitetas 17-18 a.  
      Minsko seniūnas 18 a.  
      Onupras Venslovavičius 19 a I p. 1853 m. pastatė rūmus, nutesitas po sukilimo
      Otonas, Henrikas, Danielius Venslovavičiai    
      Petras Kriaučionis, ūkininkas 1932  
      Pranas Zabiela, kunigas grįžęs  iš Amerikos 1933 nupirko
      Panevėžio vyskupijos kurija / Petro Kriaučiono paveldėtojai (2008) rūmai grąžinti kurijai, o ūkiniai pastatai Petro Kriaučiono paveldėtojams
Burbiškis Radviliškio raj. Šiaulių Burbos 1692 minimas rašyt. šaltiniuose
      Drabišiai    
      Taujanskai    
      Stasevičiai    
      Tiškevičiai    
      Baženskiai 1819 pastatė rūmus
      Ignas Beržanskis 20 a. pr.  vedė Petro Vileišio dukrą Mariją, kultūrinių samburių vieta
Burbiškis Panevėžys Panevėžio Baženskis Mykolas 1919-1939 išvyko į Lenkiją
      Daugyvenės kultūros muziejus-draustinis 1990  
Burniai Žeimiai Kėdainių Narbutas Jokūbas 1919-1939  
Butautai     Tarnovskiai 16 a II p. - 19 a. vienas iš aludarystės tradicijų šaltinių Biržų krašte
Butkaičiai Kaltinėnai Tauragės Slaboševičienė Bronislava 1919-1939  
Butkiškės Kelmė Kelmės Slovačinskienė Marija 1919-1939  
Butkiškiai Kražiai Raseinių Šiukšta Karolis 1919-1939  
Česničkiai Kelmė Raseinių Šliogeris Jeronimas 1919-1939  
Chčeviškės   Ukmergės Bandys (Bondy) 1919-1939  
Chorąžyszki Koltūnai Tauragės Bytautas Leonas 1919-1939  
Čekuva Žiūrėti Ariogala
Čiobiškis Širvintų raj. Vilniaus   15-16 a. minimas
     

Jurgis Radvila

Šveikauskai

1528-1530

18-19 a. pr.

1794 m. pastatė rūmus
      Jonas Krizostomas Pilsudskis-Giniotas (1770-1837), Telšių bajorų maršalka 1815 nusipirko
      Steponas Aleksandras Pilsudskis, Jono s.    
      Aleksandras, Stepono s.    
      vaikų prieglauda 1923 įsteigta, dv. išparceliuotas
Cirkliškis Švenčionių raj. Vilniaus Goštautai 15 a.  
      Radvilos    
      Juozas Mostovskis (1763-1817) 18 a.  
      Edvardas Mostovskis, Juozo s.    
      Vladislovas Mostovskis, Edvardo s.    
      Marija Mostovskytė, Vladislovo duktė   ištekėjo už Jonušo Radvilos, gyveno Prancūzijoje, dv. pardavė
      Romualdas Chaleckis 1905  
      Vanda Chaleckienė, žmona    
      dukros Sofija ir Marija   Sofija ištekėjo už Juozo Buračo-Abramovičiaus
Marija - už Vitoldo Brinkio
      Žemės ūkio technikumas 1959  
      tarybinis ūkis – technikumas 1976  
      Žemės ūkio mokykla 1990  
      Švenčionių profesinio rengimo centras 2000  
Čirtelė Dotnuva Kėdainių Sipavičius kazimieras 1919-1939  
Čiulai Molėtų raj. Utenos Jasinskis   pardavė
      Jonas Povstanskis 19 a. II p. nusipirko, statė namą
      Liubomiras Povstanskis, Jono s.   paveldėjo, praplėtė dvarą
      Mindūnų apylinkės taryba, butai sovietiniais metais  
      Natalija Povstanskytė   grąžintas, 1995 m. mirus paveldėjo sesuo
      Henrika Janiūnienė (2008)  

Image

Image
Image
*Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)
** Žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr.1
*** Papildė Kazimiero Juciaus duktė Nijolė Juciūtė - Borusevičienė
**** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018
***** Lietuvos bajoras Nr.24

blue

Papildymai:
1. Martynas Teleiša, 2020-06-20