Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
           
Naciūnai Kėdainiai Kėdainių Šimkevičius Antanas 1919-1939  
Nagiai Šiluva Raseinių Karolina Babenskaitė-Kareivienė, Kareiva Juozas 1864, 1919-1939  
Nainiškiai Panevėžio   Skokauskai*** beveik visą 19 a. gyveno
Naisiai Šiaulių raj. Šiaulių Erazmas Antanas Gaidamavičius*** 1822, iki I pas. karo sumūryti dvaro rūmai iš akmens
      (Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės tėvas (1894-1912)   dirbo prievaizdu
      Literatūros muziejus) (2008)  
Nareliškiai Ukmergė Ukmergės Milevičius Juozas 1919-1939  
Narutiškiai Panevėžys Panevėžio Chominskis Zbignievas 1919-1939  
Narvydiškis Širvintų raj. Vilniaus Radvilos 15-16 a.  
      Andžejevskiai 19 a. II p.  
      Jasinskiai 19 a. I p.  
      Petkevičiai, Markevičiai, Toporauskai 1931 per žemės reformą valdos parduotos trims šeimoms
Navaikiai Šėta Vilkaviškio Skačkovskis Alfonsas 1919-1939  
Nujadvaris     Jurgis Radvila 1528-1530 motininė valda
Naujadvaris Panevėžys Panevėžio Kerbedienė Gabrielė 1919-1939  
Naujadvaris Lūša Mažeikių Hoščienė Zofija 1919-1939  
Naujatrobis   Kauno Kareiva Severinas 1919-1939  
Naujatrobis Babtai Kėdainių Koženiauskas Adomas 1919-1939  
Naujikai*** Upynos pav.   Andrius Jonas su žmona Felicija Regina (Špakauskaite) Pacevičiai 1851--08-06 susilaukė (ir pakrikštijo) dukters Teklės
Naujoji Dalia Panevėžys Panevėžio Stanevičius Zigmantas 1919-1939  
Narkiškis Batakiai Tauragės Rakauskas Kazimieras 1919-1939  
Naukaimis Jurbarko raj. Tauragės Stanislovas ir Domicelė Toznicka Bazarai*** 1831-1835 susilaukė 3 vaikų, pakrikštytų Girkalnio bažnyčioje: Jurgio Stanislovo, Juozo Jeronimo ir Tado Dionizo
Navakai Kėdainiai/Šėta Kėdainių Bagdonavičius Feliksas 1919-1939  
Nedžiangiai Arėnai Alytus Žilinskis Jonas 1919-1939  
Nemėžis Vilniaus raj. Vilniaus Vytauto Didžiojo rezidencija    
      Radvilos 16 a.  
      Sapiegos    
      Chodkevičiai    
      Oginskiai    
      gr. Mykolas Tiškevičius (1801-1866) nupirko 1836 statyti rūmai
        2007 pradėtas rūmų ir oficinos remontas
Nestoniškės Kaimas Gudijoje Gardino srityje, Smurgainio rajone, Lyloicų apylinkėje. Tadas Puzina 1851 atidavė dukrai Gabrielei kaip kraitį **
Netiesų dv. Varėnos raj.   Vladislovas Antanas Galkauskas*** 1911 pirko
Nevardėnų2 Telšių raj. Telšių Mikalojus ir Jonas, Kazimieras Dargevičiai 1676-04-28 testamentu (teta Marija Patockytė Smilgevičienė). Kazimiero sūnus Jonas su vaikais Laurynu ir Tadu pardave bajorui Antanui Kuneikai (1676-03-10 sutartis) - testamento nuorašas 1676-04-28 (RVIA, F.1343, Ap.20, B.522, L.23-24) ****
Nevėžnikai Panevėžys Panevėžio Malakauskas Jonas 1919-1939  
Neviežnikai   Panevėžio Jadvyga Maciejauskienė 1919-1939  
Neviežnikiai Neviežnikiai Panevėžio Eidrigevičienė Stanislava 1919-1939  
Nidokai Ukmergė Ukmergės Kosakauskas Mykolas 1919-1939  
Nikronių dv.*   Trakų Vladas ir Aleksandra Odyniecia 1940 konfiskuotas
Noreišiai   Šiaulių Janavičius 1919-1939  
Noriūnai Kupiškio raj. Panevėžio Noločinskiai 1665  
      Vilkomirskiai    
      Oginskiai    
      Henrika Venclavovičius ir jo sūnus Zigmantas 19 a. iki 1923 m. perpirko, 1850-1885 m. pastatė rūmus
      Adamonys iki 1940  
Normainiai Kėdainiai Kėdainių Montvila Jaroslavas 1919-1939  
Normainiai Šėta Ukmergės Mackevičius Petras 1919-1939  
Normainiai Šėta Kėdainių Romanovskis Vladislovas 1919-1939  
Normainiai Žeimiai Kėdainių Milajževskis Mykolas 1919-1939  
Norvaišiai Kuršėnai Šiaulių Hiksa Alina 1919-1939  
Norviliškės Šalčininkų raj. Vilniaus Vaitiekus Šorsas, Prūsijos pirklys 1586 vedė darata Zenovičiūtę, pastatė rūmus
      D. Zenovičiūtė-Šorcienė 1617 po vyro mirties dalį valdos užrašė Vilniaus mažiesiems broliams pranciškonams
      vienuolynas 1745 pastatytas mūrinis vienuolynas
      kareivinės 1831 caro valdžia uždarė vienuolyną, pavertė kareivinėmis, perstatė
      mergaičių pensionatas    
      Giedrius Klimkevičius 2005 restauravo, gavęs paramos iš ES PHARE programos, pritaikė turizmui ir verslui
Novininkai Eržvilkas Tauragės Gedvila Boleslovas 1919-1939  
Novodolė Baisogala Kėdainių Merfeldas Adolfas 1919-1939  
Novotrėbai   Kauno Mickevičius Adolfas 1919-1939  

Nowinka

 

Vilkaviškis Vilkaviškio Jeglinskis Leiba 1919-1939  
Nurkiai Telšiai Telšių Rimkevičienė Valerija 1919-1939  
N. Gilvyčiai Kuršėnai Šiaulių Rmigaila Zigmantas 1919-1939  
Obeliai Rokiškis Rokiškio Pžezdzieckis Jonas 1919-1939  
Obelija (Obelia)1 Seino Alytaus Valentas Rajeckas XIX a.pr.  
  Miroslavo Alytaus Stebutai XIX a. Dvaras kūrėsi XIX a. vokiečių kilmės kilmingų žemvaldžių Stebutų (Sttebut) iniciatyva.
      Juozas Krasnickas 1924-1940? Po 1940 m. - kolūkis
      Julija Brigita Pangonienė po 1991 m. Atsiėmė Krasnickų duktė
Obškalnis     Jurgis Bilevičius (Žemaičių žemės teisėjas) 1774 m.  
Okuličiūtės dvarelis Anykščių raj. Utenos Okuličiūtė 19 a. I p. pastatyti rūmai, suimta ir ištremta po 1863 m. rūmai padovanoti Amadai
      Amada   perleido sekretoriui, išdavusiam Okuličiūtę Amadai
      Amados sekretorius   pasikorė arba buvo pakartas
      pasiligojęs ponas iš St. Peterburgo prieš 1914 m. nusipirko, pasveiko ir 26 metus gyveno
      Donatas Šukevičius, farmacininkas   nusipirko iš to pono sūnaus, restauravo pastatą, užveisė parką
      biblioteka sovietmečiu  
Onuškis (Graudžiai) Rokiškio raj. Panevėžio Mlečkai 1529 paminėtas Lietuvos Livonijos sienų aprašymo akte. 1600 m. dv. Rajeckai ir Mlečkai pastatė I-ją bažnyčią
      Rajeckai 17 a.  
      Kaminskai 18 a. 1774 atnaujino medinę bažnyčią, rekonstruota 1908 m.
      Juozas Komaras (iš Palėvenės) 18-19 a. sandūroje nusipirko dvarą
      Teofilis Komaras (1800-1861), vyr. Juozo sūnus   pasistatė prabangius rūmus
      Vladislovas Komaras (1848-1896), Teofilio sūnus    
      Vladislovo žmona su vaikais   po Vladislovo mirties
      Krasickiai   paveldėjo vedybų keliu
        I pas. karo metais sudegė
Ovanta   Ukmergės Pac-Pomarnackis Mečislovas 1919-1939  
Ovsianiškis   Alytaus Bulinskis 1919-1939  
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl.

* Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)
** Gabrielė Giunterytė Puzinienė "Vilniuje ir Lietuvos dvaruose"
*** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018
**** "Lietuvos bajoras" Nr.28, L.68

blue


1. Papildė Martynas Teleiša, 2020-06-20
2. Pagal bajorų Dargevičių giminės genealoginius tyrimus (S.Gasparavičienė)