Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

             
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas, rajonas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką padarė
           
Zabielų dv. žiūrėti          
           
Zacišius  (Zacišiai) Kauno raj. Kauno Kareiva Tadeuszas

Antanas Dičmonas

Panevėžiuko taryb. ūkis , kolūkis "Nevėžis"

fabrikas "Kauno audiniai"

"Kauno energija"

1919-1939

nuo sovietmečio

nuo 1945

1988

>pirko, išvažiavo į vakarus

 

 

pirko ir įrengė poilsinę

 

Zacišiai Dotnuva Kėdainių Gieštorienė Vanda 1919-1939  
Zaciškiai Kaišiadorys   Kareiva Jaroslavas 1919-1939  
Zakarkiškiai Batakai Tauragės Daujotas Feliksas 1919-1939  
Zalavas(Micionių dvaras) Švenčionių raj. Vilniaus A. Vaina-Jasienickis (Micioniai) 16 a. vid.  
      Antanas Giedraitis (Zalavas) 18 a.  
      Jokimas Michahlovskis (1744-1831) 1820  
      Viktoras Michalovskis (1810-1852), Jokimo s.   vedė Liudviką Oginskytę
      Marija Bilevičiūtė (prižiūrėjo tėvas Antanas Bilevičius)   Viktoro Micalovskio brolio Vaitiekaus vaikaitė
      Juozapas Vincentas PIlsudskis 1863, iki 1876 gavo dvarą kaip žmonos Marijos Bilevičiūtės kraitį
pastatė malūną ir kt pastatus, vėliau naujus dv. rūmus, vėlaiu sudegė visi med. pastatai.
Jiems gimė Juzefas Pilsudskis - būsimasi lenkijos atkūrėjas
        1935 atstatyta oficina, pasodinta simbolinis Pilsudskio ąžuolas
Zaliesė Vilkaviškis Vilkaviškio Trembickis Jonas 1919-1939  
Zascianekas Baisogala Kėdainių Bleko Kazimieras 1919-1939  
Zastarčiai Kuršėnai Šiaulių Juozas Jokūbas Butkevičius*** 1832-09-07 patvirtinta bajorystė
Pžezdzieckis Steponas, Daujotas 1919-1939  
Zavišynė (Zavišų dvaras) Šventibrastis Kėdainių Ignas Zaviša 18 a. pastatė medinę Jėzaus Atsimainymo vardo bažnyčią***
Jankovskis 1880 atnaujino bažnyčią***
Felicijonas Dominykas Jokūbas Vojnovskis 19 a. vedė Heleną Jankovską, dvaro paveldėtoją***
Voinovskis Jaroslavas 1919-1939  
Zdaniškės   Ukmergės Radzinskis-Zapasnik Boguslavas 1919-1939  
Zypliai Šakių raj. Marijampolės kunig. Juozapas Poniatovskis 19 a. pr. iki 1813 m. gavp už nuopelnus Napoleono karuose
      Teresė Tiškevičienė, sesuo   manoma, kad paveldėjo, gyveno Paryžiuje
      Jonas Bartkovskis, šlėkta   nusipirko, pastatė rūmos, įsteigė parapijinę mokyklą, fundavo Šv. Juozapo bažnyčios statybą
      Joana Kučinskienė, podukra 1855 paveldėjo
      Liudvika Kučinskaitė, dukra 1898 pardavė
      gr. Tomas Potockis 1898 pirko, pertvarkė rūmus (iš klasicistinių į neobarokinius)
      Potockienė, gr. žmona iki 1914 m. valdė
      Kunigų seminarija, Žemės ūkio mokykla 1919 veikė, perkelta iš Seinų
      kolūkio centras po 1945 m.  
      Vidas Cikana ~2008~ rūpinasi apleistu dvaru, restauruoja, įrengė tautodailininkų galeriją
Zopelskiai     Jurgis Bilevičius (Žemaičių žemės teisėjas), Juozas Kareiva (Kauno žemės teismo teisėjas) 1774 m., XVIII a. pab.  
Zubovų dvaras Šiaulių miestas Šiaulių kunig. Platonas Zubovas po 1795 m. gavo dovanų iš Jekaterinos II
        1843 įkūrė pirmąją ligoninę
      Šiaulių ekonomija 1875 pastatyti rūmai, įsteigė ir išlaikė vaikų prieglaudą
      Vladimiras Zubovas (1862-1933) 1897 paveldėjo, 1902 m  sutvarkė archyvą
      Nikolajus ir Aleksandra Zubovai 1922 padovanojo parką Šiaulių miestui
      Mokytojų seminarija tarpukariu reorganizuota į pedagoginę mokyklą
      Šiaulių pedagoginis institutas 1954 įsikūrė
      Šiaulių universiteto dailės fakultetas (2008)  
Zuikaimis     Jaroslvas Kareiva, Henrikas Kareiva XX a. pr.  
Žagarė Joniškio raj. Šiaulių Šiaulių ekonomija    
      Platonas Zubovas po 1795 gavo dovanų iš Jekaterinos II Žagarę ir kt. dvarus bei kunigaikščio titulą, apie 1850 m. oradėtas kurti parkas
      Platonas Zubovas, Platono sūnėnas 1857 praplėtė parką, dvarą pardavė D. Naryškinui
      Dmitrijus Naryškinas, rusų gr. iki 1866 m. pastatė rumų kompleksą senojoje Žagarės miesto  dalyje, augino žirgus rusų kariuomenei, įsteigė sagų, kaspinų ir muilo fabriką. Po mirties paveldėjo žmona.
      Aleksandras ir Georgijus Naryškinai 1870 Dmitrijaus sūnūs, administravo G.Foksas (vok.)
      Jurgis Naryškinas, bevaikis sūnus po 1894 valdė po tėvo mirties
      Georgijus Naryškinas, Jurgio brolis 1894 - 1914 m. išplėtė G.F.Kuphaldto projektą - parką, 1899 m. atidarė žirgyną. 1924 m.Georgijus testamentu paliko žmonai ir dukrai Anai **
      Jurgis Gricevičius po 1914 m. valdytojas
      vaikų prieglauda, progimnazija,  mokytojų kursai tarpukariu 1922 m. valstybės nusavinta
      žirgynas (2008)  
Žaiginis     Antanas Žukovskis 1812 m.  
Žalotėnai Panevėžys Panevėžio Michnevičius Kazimieras 1919-1939  
Žalpiai Nemakščiai Raseinių Pluševskis Juozas 1919-1939  
Žalšilė Telšiai Telšių Stulpinas Viktoras 1919-1939  
Žarėnai Papilė Šiaulių Liutikas Boleslovas, Heidemanas Pranciškus 1919-1939  
Žąsnyčios Kupiškis Panevėžio Liudkevičius Edvardas ir Norbertas 1919-1939  
Žaugėdai Molėtų   Jurgis Radvila 1528-1530 pirkti prieš 1528 m.
Žeberkė   Raseinių Pečkauskienė Adolfina 1919-1939  
Žegždrai Kaunas Kauno Sarnackis Stanislovas 1919-1939  
Žem. Svirniai Ukmergė Ukmergės Rouba Pranciškus 1919-1939  
Žeimiai Žeimiai Kėdainių Zavišos 15-16 a.  
      Čekavičiai, Medekšos    
      Juozapas Kosakovskis 1780 pirko iš Medekšų, pastatė rūmus
      Mykolas ir jo sūnus Simonas Kosakovskai po 1794 perstatė rūmus
      Antanas ir Juozapas Dominykas Kosakovskiai 19 a. pr. grįžo iš rusų prancūzų karo
      Kosakauskas Zigmuntas, Nartauskas Vladislovas 1919-1939  
Žeimiai (antrasis dvaras)***     Antanas Klevščinskas 1861 įsigijo dalį dvaro (400 dešimtinių)
Antanina Klevščinskaitė Volynskienė 1922 apsigyveno ir pagimdė dukrą
Žemėgala Viduklė Raseinių Stašinskis Juozas 1919-1939  
Žeimogala Nemakščiai Raseinių Januškevišius Romanas 1919-1939  
Žeimovėnai     Gruževskis 1919-1939  
Žemaitkiemis žiūrėti Babtynas
Žemaitkiemis Ukmergės raj. Vilniaus Mantvydai 1482 minimas dvaras
      Mikalojus Radvila 1520 vedė Sofiją Mantvydaitę
      Jurgis Radvila 1581 paveldėjo ir užrašė jėzuitams, kurie 1586 pastatė bažnyčią
      jėzuitų misija iki 1773 m.  
      Marikoniai 1786  
      Lopacinskiai    
      Bistramai    
      jėzuitų vienuolynas (2008) rūmai restauruoti
Žeroslavka     Jurgis Radvila 1528-1530 tėvoninė valda
Žibaronys Panevėžys Panevėžio Vičnevskis Liucijus 1919-1939  
Žyckiškiai Raseiniai Raseinių Žyckis K. 1919-1939  
Žičiškiai Raseiniai Raseinių Voinilavičius Stanislovas 1919-1939  
Židikai Lūša Mažeikių Tiškevičienė Marija, Vaitkevičius Bronislavas 1919-1939  
Žiežkiemis Pagiriai Ukmergės Reikalas Julijonas 1919-1939  
Žiežmiai Pagirė Ukmergės Uziemblo Vladimiras 1919-1939  
Žiežmariai, grafo Benedikto Tiškevičiaus dv. Kaišiadorių raj. Kauno Benediktas Tiškevičius 1858 pastatė rūmus
Žiežmariai Žiežmariai Kauno Strumyla Justinas 1919-1939  
Žileiniškės* Aukštadvario   Edvardas Šulcas iki 1940 m.  
Žirmūnai   Vilniaus Jurgis Radvila 1528-1530 atnešė pirmoji žmona Barbora Kiškaitė
Žiupronys   Gudija Jurgis Radvila 1528-1530 motininė valda
Žukiškės Viešnių pav.   Jokūbas Vambutovičius Vambutas 1617-05-29 nusipirko iš Andriaus ir Sofijos Krištopaičių***
Žurliai Anykščių raj.
Traupio par.
  Petras Chmieliauskas*** 1845-06-28 gimė
Žvilbučiai Ignalinos raj. Utenos apskr. Jokūbas ir Darata (Snieškaitė) Gaidamavičiai XVII a. I p. pardavęs Gaidamonis ir vedęs Daratą tapo savininku***
Žvinakis Kelmė Raseinių Kareiva Leopoldas 1919-1939  
Šaukėnai Šiaulių Kačkauskienė Ona 1919-1939  
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl

* Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)

** Žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr.1
*** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018blue