Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
             
Sabonys   Biržų Gurskis Stanislovas 1919-1939  
Sakalaičiai 3

Sokolycie)
Svistapolė

      19 a. paminėti kartu su Guriais
Salamiestis Kupiškio raj. Panevėžio Radvilos 1580  
      Boguslavas Radvila 1673  
      Marikoniai 18 a. -19 a.pr.  
      Tiškevičiai nuo 1818 m.  
      Kunigaikštienės Birutės mergaičių žemės ūkio mokykla tarpukariu  
      kolūkio centras, žemės ūkio mokykla po 1945 m.  
Salantai   Talšių Gurskis 1919-1939  
Saldutiškis (Spygudiškis, Sundutiškis) Utenos raj. Utenos Boleslavas Jaloveckis (....- 1917) 19 a. II p. 20 a. pr. pastatytiė rūmus, užveisė parką
      Saleziečių vienuolynas iki 1940  
      vidurinė mokykla 1949 įsikūrė
Salininkai 4


 

 

 

Vilniaus raj., nuo 1996 m. Vilnius)

 

  
Mikalojus Brosnickis
Vadislavas Goreckis
Antonis Goreckis, lenkų rašytojas
Vrublevskiai

melioratorių gyvenvietė

14 a.
16 a.
1629
17-19 a.
1828

19 a. II p.
II pas. karo metais
1949

galima rasti užuomazgų
minimas
dvaro valdytojas, iždininkas
Lydos pavieto iždininkas
1830-1831 m. sukilimo dalyvis - organizatorius sudarė sutartį si Vilniaus karmelitais dėl pamaldų laikymo dvare
Vladislavas Vrublevskis dirbo ūkvedžiu


Salos Rokiškio raj. Panevėžio Kęsgailos 1450  
      Radvilų ggiminei, Nesvyžiaus atšaka 16-17 a. sukurė parką
      Marikoniams, Lucijonas Marikonis 18-19 a. pasistatė rūmus, įklimpo į skolas
      Tyzenhauzai    
      M. Tyzenhauzaitė Pšezdzieckienė 1888 fundavo naujos medinės Šv. Kryžiaus bažnytėlės statybą
      Žemės ūkio mokykla 1924  
Sampolis Gudėnai Kėdainių Jurevičius V. 1919-1939  
Samuolynė Žasliai   Junevičius Henrikas 1919-1939  
Sanily   Kauno Galinskis Česlovas 1919-1939  
Savitiškis Upytės pav. Panevėžio Kazimieras ir Ona (Kazlauskaitė) Jagminai 18 a. paveldėjo, 1768 mirė14
Seirijai Lazdijų   Jurgis Radvila 1528-1530 įsigijo po 1508 m.
Selėnai Kuršėnai Šiaulių Narbutienė Jadvyga, Rubaževičius V. 1919-1939  
Senieji Guragiai Kuršėnai Šiaulių Matusevičienė Zofija 1919-1939  
Senieji Šaukėnai Šaukėnai Šiaulių Stefanavičius Vladimiras 1919-1939  
Serafiniškis Šėta Kėdainių Monginas Juozas 1919-1939  
Serbynė Kėdainiai Kėdainių Kernas Andrius 1919-1939  
Sialecas Smurgainių Gudija Jurgis Radvila 1528-1530 pirkta 1525 m.
Sieliai Kuršėnai Šiaulių Gurklevičius Romualdas 1919-1939  
Siesikai Ukmergės raj. Vilniaus kunig. Daumantas Siesickis (mirė 1517 m. ) 1492-1517 pastatyti pirmieji rūmai-pilis
      Mykolas Siesickis (mirė 1713 m.)   dv. nukentėjo per 1704 m. švedų antpuolį
      Mykolas Antanas Radvila (mirė 1721 m.)   vedė Mykolo dukterį Marcijoną Elžbietą
      Leonas Radvila 1746 su skolomis pardavė
      Konstantinas Martynas Daugėla, Ukmergės pilininkas, žmona Marcijona 1746 pirko, perstatė pilį 1820-1839, 17-18 a. užveistas parkas
      Daugėlos iki sovietmečio  
  Siesikai Ukmergės Daugaila Dominykas 1919-1939  
      naujas savininkas (2008) išnuomotas 99 metams, restauruojamas
Siraičiai Telšiai Telšių Andriejauskas Leopoldas 1919-1939  
Sirutiškiai Gydžiūnai Kėdainių Soročkinas Vladimiras 1919-1939  
Sirutiškis (iki 18 a. vadintas Panevėžiu) Kėdainių raj. Kauno Simonas Sirutis    
      Antanas Komarovskis 19 a. vedė Sirutytę,
      Simonas Komarovskis 19 a. pab. pastatė rūmus
Skaraitiškės   Kauno Skaraičiai 17 a. įkūrė dvarą
      Stanevičiūtė-Gabševičienė, Jurgis Gabševičius 1737  
      Sirutavičiai    
      Teklė Bilevičienė ~1838 pastatė dv. rūmus, vandens malūną
      Pranas Bilevičius, Bilevičiai iki baudžiavos pan. paleido valstiečius, davė jiems žemės - buvo ištremtas
      Leonas Kontrimas iki 1940 m. vedė Bilevičiūtę
      dvaras privatizuotas 1995  
Skaruliai Jonava Kauno Wargraftig Morisas 1919-1939  
Skaudvilė Skaudvilė Tauragės Pžeciševskienė Stanislava 1919-1939  
Skėbotiškis   Rokiškio Komarovskis Leonas 1919-1939  
Skleipiai Viekšniai Mažeikių Konopackis Oskaras 1919-1939  
Skliaušiai Vilkaviškis Vilkaviškio  Čarnovskis Bronislovas 1919-1939  
Sklioriškis Šiaulėnai Šiaulių Strumyla Liudvikas 1919-1939  
Skokai14 Brastos vaivadija Baltarusija Fiodoras Skokauskas 1567
 
Marina Skokovska 17 a. pr. ištekėjo už Semiono Ivano Semenovičiaus
Nemcevičiai nuo 17 a. vid. iki II pas. karo valdė, 1770 m. rekonstravo į vėlyvojo baroko st.
Skrebiškis Biržų raj. Panevėžio Radvilos (palivarkas) 1786  
      Voicekas Bobinskis 1798 perleido valdyti Karolis Radvila
      Antanas Komorovskis 1841  
      Izabelė Komarauskienė, Leonas Komarauskas, Irena Komarauskaitė tarpukariu palikta dalis žemių
Skruzdynė Telšių Užvenčio apskr. Klemensas ir Kunigunda (Žilevičiūtė) Norvidai14 19 a. vid.  
Skubiai Čekiškė Kauno Kognovickis Vincentas 1919-1939  
Skudutiškis Molėtų   Jurgis Radvila 1528-1530  
Jokūbas Kurminas14 1783-07-19 įsigijo ir valdė 520 dešimtinių žemės
Jonas Aloyzas Petras14 1789-07-07 paveldėjo

Jonas Aloyzas Povilas ir Marijona (Jacinaitė) Kurminai14

iki 1941

valdė

Skuraitiškiai Raseiniai Raseinių Kontrimas Pranciškus, Bilevičius 1919-1939  
Slabada Kėdainiai Kėdainių Vyšniauskienė Jadvyga 1919-1939  
Slabadka Panevėžys Panevėžio Zaviša Valerijus 1919-1939  
Slovėnai Anykščiai Ukmergės Bžozovskis Bohdanas 1919-1939  
Sokółka
Lithuanian: Sokulka, Sakala, Sakalinė, Belarusian: Саку́лка Sakúlka)
  šr. Lenkija Kowzanai14 16-19 a.  
Songailiškis Tauragė Tauragės Šiaučiulis Feliksas 1919-1939  
Soloviškių dv.1 Onuškio   Zigmas ir Stasė Žemaičiai iki 1940 m.  
Soroki Telšiai Telšių Jankauskas Vaclovas 1919-1939  
Soslavkos Kvėdarna Tauragės Berlinskis Zigmantas 1919-1939  
Sotkiškė Kėdainiai Kėdainių Vendžiogalienė Jadvyga 1919-1939  
Srodkopolis   Panevėžio Lukomas Jonas 1919-1939  
Sriubiai Šėta Kėdainių Rokuiža Dominykas 1919-1939  
Stachavas Šaukėnai Šiaulių Misevičienė Helena 1919-1939  
Stačiūnai   Šiaulių Eduardas ir Eleonora Čiškevičiai 1898-12-20 gimė Antonijus10
Stalgiškis (išnykęs) Šiaulių   Erazmas Antanas Gaidamavičius12 iki II pas. karo ūkininkavo tėviškėje
Stančiai  Kretinga Kretingos Parčevskis Karolis 1919-1939  
Staneva Žiežmariai Šiaulių Jasienskis Boleslovas 1919-1939  
Stanislavava Panevėžys Panevėžio Povickis Mečislovas 1919-1939  
Stankūnai Vandžiogala Kauno Dackevičienė Juzefa 1919-1939  
Stasinė Kėdainių Kauno Zigmantas Kognovickis 1880-1890 pastatė dvarelį, kas atsiskirti nuo tėvų Lančiūnavos dvare
Stasiūnai Žiūrėti Vladikiškės
Staškūniįkė Ukmergė Ukmergės Mykolas Maciejauskas 1919-1939  
Staškūniškis Taujėnai Ukmergės Jeglinskienė Janina 1919-1939  
Stelmužė Zarasų raj. Utenos Folkerzambas - baronas, kilęs iš Saksonijos 17-19 a.  
      Valujevai (iš Rusijos kilę), Petras Valujevas 19 a.  
      baronai Hahnai, kilę iš vokietijos 20a. pr.  
      mokykla 1925 iškilo vietoj rūmų
      Repšiai 1927 nupirko iš Hahnų
Stempliai Kvėdarna Tauragės  Čacka Jadvyga  1919-1939  
Steponiškiai Kuršėnai Šiaulių Bagdonavičius St., Bilevičius 1919-1939  
Stirbiškės Raseinių pav.   Augustinas Burba 8 1799  
Stulgiai Kelmės raj.   Bazarai 1883 gimė Jurgis Bazaras6
Stuobriai Kėdainiai Kėdainiai Urbelis Petras 1919-1939  
Strebeikiai Kaunas Kauno Michnevičius Vaclovas 1919-1939  
Stočkos Viekšniai Mažeikių Bersinas Kristijonas 1919-1939  
Stokliškė   Biržų Zdanavičius Mečislovas 1919-1939  
Stulpinai Telšių raj.   Konstancija Bazarienė po I pas.karo grįžo į tėviškę7
Subonys Panevėžys Panevėžio Juchnevičius Mykolas 1919-1939  
Sudintai Seda Mažeikių Jezierskis Justinas,
Opulskis Povilas,
Talat-Kelpša, Vazgirdas Jonas
1919-1939  
Suduntai Seda Mažeikių Pacevičius Leonas 1919-1939  
Sugaudžiai Viekšniai Mažeikių Sadovskis Luibicz Vladimiras 1919-1939  
Sukniškiai Panevėžys Panevėžio Puzynia Tadeušas 1919-1939  
Sulinkiai Šiaulėnai Šiaulių Landsbergis Leonas 1919-1939  
Supienė   Ukmergės Balcevičius 1919-1939  
Surminai Kuršėnai Šiaulių Laudanskis Jonas 1919-1939  
Surviliškis Kėdainiai Kėdainių Kudrevičius Edvardas, Kavaliauskas Henrikas 1919-1939  
Suvartava Kelmė Raseinių Kareiva Antanas 1919-1939  
Svėdasai Anykščių raj. Utenos Kristupas Radvila 1503 minimas, vedę Oną Kiškaitę
      Karolis Povilas Radvila   perleido
      Leonas Borovskis    
      Jeronimas Marikonis (ar Morikonis) plp 1890 m.  
      Liucijonas Marikonis apie 1845 pasistatė rūmus
      Pranas Marikonis    
      Božerianovas, (kitur Beležajevas) generolas apie 1890  
      Juodviršiai 1911 nusipirko centrinę dalį su parku
      Juodviršiai 1994 gražintas
Svirbučiai Kuršėnai Šiaulių Žoromskis Silvestras 1919-1939  
Svirbutai   Šiaulių Vambutai14 1832-11-24 priklausė (teismo dok. nurodyta)
Svirnai Kavarskas Ukmergės Tanskis Liucijus 1919-1939  
Svolkeniai
(Svolkėniai, Svolkėnai)15
Žeimiai, Jonavos r. Kauno apskr. Svolkenytė, Laimonas Eimontas iki 1940 Svolkenis
        kaimas išnykęs 20a. pab.
Šacūnai-Jaukaičiai Kėdainiai Kėdainių Stommienė Jadvyga 1919-1939  
Šakaliai Skapiškis Rokiškio Rutkovskis Oskaras 1919-1939  
Šakeliai (Jomančių-Šakelių dv.)   Tauragės Motiejus Gintila,
s. Motiejus Jonas, anūkas Jurgis 13
prieš 1888, iki -1841 1888 m. paveldėjo sūnus Motiejus
Šalčininkai Šalčininkų raj. Vilniaus   po 1410 dv. įsikūrė, kai aprimo mūšiai sukryžiuočiais
     

Jurgis Radvila

Hlebovičiai

1528-1530

16 a.

atnešė pirmoji žmona Barbora Kiškaitė
      Chodkevičiai    
      Karolis Vagneris 1823 nupirko
      Algirdas vagneris, Larolio s. 1876-1880 pastatė rūmus, perdavė sūnui, bet įrengė interjerą
      Vitoldas Vagneris, Algirdo s. (1844-1906)   pavertė pavyzdiniu
      Karolis vagneris, Vitoldo s. iki 1940  
      S. Moniuškos menų mokykla (2008)  
Šaltoji Krinica Vilkaviškis Vilkaviškio Vyžikovskis Liudvikas 1919-1939  
Šalkuva Ukmergė Ukmergės Ivanauskas Antanas 1919-1939  
Šaltupis Prienai Marijampolės Gieštoras Steponas 1919-1939  
Šašeršė Bebrai Kauno Voinovskis Antanas 1919-1939  
Šašiai
(Šaševičų dv.)
Kauno   Antanas Vojnovskis Po I pas. karo nusipirko dvarą, sulietuvino pavardę į Vainauskas, vedė baj. Česlavą Pancenžinską iš Ašvėnų dv.14
      Česlava Vainauskienė14 1946 norėdama išvengti Sibiro, pabėgo į Kauną
Šateikiai Plungės raj. Telšių Jokūbas Laškovskis 1568 gavo dovanų iš Žygimanto Augusto
      Andreasas Fabricijus, Prūsijos kancleris   Jokūbo sūnus pardavė
      Kristupas Mantvydas    
      Skalvydai    
      J. Šverinas 1664 užstatė Pliateriams
      gr. Vilhelmas Pliateris    
      Andrius Vilhelmas Pliateris, sūnus iki 1914 m.  
        1973 restauruoti (rekonstruoti 1804)
Šateikiai Kėdainiai Kėdainių Kunatas Zigmantas 1919-1939  
Šatekliai Viekšniai Mažeikių Gruževskienė Teklė 1919-1939  
Šatujai   Kauno Christovskis Steponas 1919-1939  
Šaukėnai Šaukėnai Šiaulių Nalecz-Gurskis Tomas 1919-1939  
Šaukontai Raseiniai Raseinių Hrynevičiūtė Celina 1919-1939  
Šaukotas   Raseinių


Rekšičai, Stanislavas Citavičius
Mačinskis
XVII a., XIX a.

1919-1939
rėmė reformacinį sąjūdį
Šaukuva Ukmergė Ukmergės Kontautas Mečislovas 1919-1939  
Šemetiškė Šiauliai Šiaulių Plater Zyberk 1919-1939  
Šemetiškė Ukmergė Ukmergės Jacunskis Medardas
Ossuchas M.
1919-1939  
Šereiklaukis Pagėgių sav. Tauragės Prūsijos kunigaikščio valda 1560  
        1642 -1944 auginami veisliniai arkliai
      Gotfrydas Teodoras fon Šionas 18 a. išsinuomavo
      Dresleriai 19 a. pr. nusipirko iš valdžios
      Konradas fon Dresleris nuo 1914 m. statė spirito varyklą
Šešuolėliai Širvintų raj. Vilniaus Radvilos    
      Jasinskiai 19 a. fundavo bažnyčios statybą
      Petras Povilas Končius 19 a. pab. pirko dalį valdos, pastatė rūmus
      Jonas Variakojis tarpukariu nupirko dvarą, vedė H.Končienę, po karo pasitraukė į Vakarus
        Nepriklausomybės metais dvaras grąžintas Končių ir Variakojų paveldėtojams, gyv. JAV
      Raimundas Petrauskas, gyv. JAV   nupirko, atvykęs į Lietuvą, kruopsčiai restauravo
Šešuolėliai   Ukmergės Daumantas 1919-1939  
Šetekšniai   Rokiškio Kocialkauskas 1919-1939  
Šetenių Kėdainių raj. Kauno Zigmantas Kunatas 19 a. vedė Juzefą Sirutavičiūtę (Česlovo Milošo senelė)
      Aleksandras Milošas   vedė Veroniką Kunataitę
      Česlovo Milošo kultūros centras 1997  
Šėkščiai Kuršėnai Šiaulių Edvardas Čyškevičius ir Eleonora Kručevskaitė 1884-02-03 susituokė9
Butkevičius Vladislovas 1919-1939  
Šėta Kėdainių   Derbutai11 ~1550  
Šiaudinė   Šiaulių Beresnevičius 1919-1939  
Šiaudiniškiai Kybartai Vilkaviškio Galeris (Galler) Joakimas 1919-1939  
Šiaulaičiai Kavarskas Ukmergės Surgautas Jonas 1919-1939  
Šiaulėnai Radviliškio raj. Šiaulių Žemaitijos seniūnai Kęsgailos 1492  
      Butrimaičiai 15 a.pab. ar 16 a. pr. paveldėjo
      Jurgis Šemeta ir Apolonija Oginskaitė Šemetienė 1619 perleodo
      Upytės seniūnas    
      Jeronimas Valavičius, Žemaitijos seniūnas 1621 mirė 1636
      Šemetos 1636  
      Jonas Šemeta ? 19 a. vid. pastatė rūmus ?, 1857 m. fundavo bažnyčios statybą
  Šiaulėnai Šiaulių Landsbergis Jonas 1919-1939  
Šikšniava Kybartai Vilkaviškio Gramadzkis Liudvikas 1919-1939  
Šilai   Kauno Marijonas Ginvila su Petronėle (Poresčiūte) Kulviečiai 1914 susilaukė sūnaus Stepono Henriko14
Taujėnai Ukmergės Kulvietis Onufras 1919-1939  
Šileikos Jonavos Kauno Stanislovas Kurminas su sūnumis Juozu, Jokūbu ir Tadu 1724-02-08 įsigijo, nuo 1756 paliko sūnums14
Šilgudiškis   Utenos Jalovieckis Mečislovas 1919-1939  
Šilokarčemos dv.2     Hugo Šojus 1892 nusipirko
Šilutė Šilutės raj. Klaipėdos Valstybės 1721  
      Francas Vilhelmas Radkė 1819 nuomavo, įsigijo, pastatė naują sodybą
      Eduardas Radkė 1889 pardavė
      Hugas Šojus 1889 nusipirko, 1906-1907 pertvarkė dvaro rūmus, pakėlė kiemą, įrengė tparką, iškasė venkinius, vėlai dalį parko ir dvaro žemių padovanojo miestui.
      Verneris Šojus, anūkas iki 1940  
Šiluva     Melcheris Šemeta, Melcheris Zaviša, LDK kuchmistra Stanislovas Šemeta ir žmona Darata Mitkevičiūtė (iš Aukštadvario),  Bilevičiai XVI a., 1578 m., XVII a. įsteigė  evangelišką bažnyčią
Šimoniškiai Rozalimas Panevėžio Januševičius Marijonas 1919-1939  
Širvintų dvaras Širvintų   Jurgis Radvila 1528-1530  
Širvydai Kelmė Šiaulių Petrevičius Zigmantas 1919-1939  
Šlapaberžė (Kvintos dv.) Dotnuva, Kėdainių raj. Kėdainių (Kauno - 2008) Gintautai-Dziaveltovskiai 19 a. Tadas Gintautas pastatė bažnyčią
      Vladislovas Kvinta 1870 pirko
      Kvintas Henrikas ir Mykolas 1919-1939 Mykolas atstatė apgriautus pastatus, suremontavo rūmus
      inžinierius Morkūnas 1940 perdavė tarybų valdžiai
Šlavėnai Anykščių raj. Utenos   1596 paminėtas
      Bžozovskiai 19 a. pr.  
      Gustavas Bžozovskis (Brazauskas)   sulietuvino savo pavardę į Brazauskas
      Bohdanas Brazauskas (Brzowskis) ir jo dukra Ona Brazauskaitė Mašiotienė 20 a.pr.  
      paveldėtojai (2008) atgavo
Šlemai Taujėnai Ukmergės Paškevičius Stanislovas 1919-1939  
Šližiai Ukmergė Ukmergės Rembauskienė Bronislava 1919-1939  

Šnipiškės 5

 

 

 

   

Mikalojus Astikas, Krėvos seniūnas
Eustachijus Valavičius, LDK maršalka
Sapiegos

 

16 a. II p.

16 a. pab.
17 a.

 

Šnipiškis minimas nuo 16 a. Pavadinimas nuo - Povilas Šnipka (Šnipis), Vilniaus pirklys


1697 m. Kazimieras Sapiega sklypą padovanojo jėzuitamas

 

Šolkovas Ukmergė Ukmergės Kačinskis Juozas 1919-1939  
Šolkovo Ukmergė Ukmergės Kačinskis Juozas 1919-1939  
Špigelė Užventis Šiaulių Lisieckis Petras 1919-1939  
Šriūbiškės Vilniaus raj. Vilniaus Pisankai    
      J.Viškovskis ?  
      Steponas Sirvydas   vedė Mariją, J. Viškovskio senelę, pastatė medinius rūmus
Šukiai   Vilkaviškio Gavronskis 1919-1939  
Šūkliai Vilkaviškio raj. Marijampolės Vincentas Gavronskis 19 a. pr. statė sūnui Viktorui
      Viktoras Gavronskis    
      Stanislovas Gavronskis, Viktoro s. (1860-1942)   subombarduoti 1914 m.S
Šumskas Vilnaius raj. Vilniaus Sakavičiai 17 a. pr.  
      Kazimieras Šumskas 1618 nusipirko
      Mykolas Rapolas Šumskas, Kazimiero sūnus 1696 pastatė medinę bažnyčią ir pakvietė vienuolius domininkonus
      vienuoliai domininkonai 1767-1789 pastatė barokinę Šv.Mykolo bažnyčią
      Laskovičiai    
      Labuncevas, rusų generolas 19 a. II p.  
      Antanas Komaras   vedė Labuncevo dukrą Ekžbietą
      Severinas Drogojevskis 1875 vedė Komarų dukrą Kateriną
Šunkepių dvarelis Šiluvos ap.        
Švažėnai Ukmergė Ukmergės Volbekas Juozas 1919-1939  
Šveiniškė Panevėžys Panevėžio Šveikauskas Romualdas 1919-1939  
Šventoji Vilkaviškis Vilkaviškio Komarienė Julija 1919-1939  
Šventupė Ukmergės raj. Vilniaus Vidiškiai 15-16 a.  
      Dambrauskai 17 a. pa. vedybų keliu
        18 a. II p. pasistatė nedidelius rūmus
      Anupras Koška (Ukmergės bajorų maršalka)  ir žmona  Hortenzija 19 a. pr.  
      Grabauskiai 19 a. II p.  
      Komarai 1882-12-18 iki 1940 m. parduotas iš varžytynių
Švėkšna   Telšių Plater Broel Jurgis 1919-1939  
Švėkšna Šilutės raj. Klaipėdos Kęsgaila, žemaičių seniūnas    
      gr Oginskis iki 1766 pardavė
      gr, Vilhelmas Jonas Broel-Pliateris ir kt. 1766 nusipirko
      Jurgis Pliateris, sūnus 1769  
      Steponas Pliateris, Jurgio s. 1820 ketruri sūnūs - atsirado keturi dvarai: Švėkšnos (Steponui), Vilkėno (Pranciškus, Aleksandras), Stemplių, Gediminaičių. Jo pastangomis sukurtas žvėrynas.
      Adomas Pliateris, Stepono s. 1880 pastatė Švėkšnos dvaro vilą "Genovaitę, fundavo bažnyčios statybą", perplanavo parką
      Jurgis Pliateris, Adomo s. iki 1940 vedė pusseserę Janiną Pliaterytę sujungdamas iš keturių du dvarus, dalį gražaus parko paaukojo "Saulės" gimnazijos statybai (baigta 1928 m.). Ištremtas
      Aleksandras, vienturtis Jurgio s.   baigė studijas Kaune, išvengė tremties
      Felicija Laimė Broel-Pliaterien, Aleksandro žmona 2001 pagal paveldėjimo teisę valstybė grąžino
      Muziejus (viloje)    
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl.

1. Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)
2. Silvija Peleckienė "Tarnauti žmonių labui", žurnalas "Lietuvos bajoras" Nr.20
3,4,5. "Pasižvalgymai po Vilnių"
6,7,8.9,10,11,12,13,14. "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018
15. Marius GLINSKAS. "Svolkenių kaimo legenda". Jonavos žinios ? blue