Dėkojame visiems parėmusiems 2022 m., 2023 ir remiantiems 2024 m.
Jūsų dėka tinklapis dar veikia.

Paremti

Galime suteikti vietą Jūsų reklamai, rašyti

Genmetrikoje, 2019 m. išnaudojus serverio resursus,
nemaža dalis knygų buvo talpinamos nutolusiuose serveriuose arba debesyse.
Atsiradus trikdžių prašome pranešti tinklaraštininkei.

2023-04-12 - jau patalpinta fotografuotų knygų - per 3346.

 

GENMETRIKA - NEPRIKLAUSOMAS VIRTUALUS ARCHYVAS

Skirtas visiems beieškantiems. Archyviniai metrikai skenuojami bažnyčiose ir dovanojami bendram naudojimui. Mes dirbame visuomeniniais pagrindais. Skatiname prisidėti savanorius. Turintys nufotografuotų metrikinių įrašų padovanokite mums, kad kiti galėtų naudotis.

Kas naujo

Sukurtas Lauksodžio šv. Aloyzo bažnyčios puslapis
Bajorų Gedgaudų iš Raseinių bajorystės dokumentų patvirtinimas
Aidarytas Veiviržėnų RKB Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios puslapis
Atidarytas Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčios puslapis.
Atidarytas Girdžių RKB puslapis su 1900-1923 m. gimimo metrikų knygos kopija.
Naujas Polekėlės bažnyčios puslapis su krikšto metrikais.
Atidarytas naujas Žagarės I-sios Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios puslapis
Atidarytas Upynos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios puslapis su krikšto metrikais
Papildytas Dvarų žinynas
Sukurtas Daugų Dievo Apvaizdos Bažnyčios puslapis su 18-19 a. santuokų, mirties metrikų ir parapijiečių sąrašų knygomis.

Lauksodžio RKB krikšto, santuokų, mirties metrikai
Pašvitinio RKB priešsantuokinių apklausų knyga
Evangelikų liuteronų metrikai: Žvyrių santuokų 1877-1899 m. ir Žemaičių Naumiesčio gimimo ir krikšto įrašų archyvas 1836-1917 m.
Šaukėnų RKB santuokos metrikai 1924-1932 m.
Žarėnų-Latvelių RKB santuokos metrikai 1924-1932 m.
Švėkšnos dekanato 1924-1938 m. mirties ir santuokų metrikiniai įrašai
Radvilškio RKB (Šiaulių dekanatas) santuokų metrikiniai įrašai: 1828 m.
Bazilionių (Padubysio) RKB santuokos 1934-1940 m.
Griškabūdžio RGB gimimo, santuokos ir mirties metrikai 1858 m.
Sintautų RKB gimimo, santuokos ir mirties metrikai 1881 m.

Ariogalos RKB gyventojų surašymas 1887 m.
Gruzdžių rakto inventorius 1776 - 1778 m.
Žagarės (Naujosios) RKB 1840-1845 m. parapijiečių sąrašai
Pienionių seniūnijos Anykščių rajone 1798 m. inventorius ir Ukmergės apskrities seniûnijų 1765 m. inventoriai

Salako 1739 m. ir Zarasų 1772 m. dvaro inventorių knygos.
Liolių ir Žalpių gimimo, mirties metrikų rodyklės, 1828-1939 m.
Svėdasų 1675 m. dvaro inventorius
1795 m. įvairių vietovių gyventojų surašymai
Onuškio 1942 m. gyventojų sąrašai, Trakų apskr. 1914 m. gyvenviečių sąrašai
Lygumų RKB 1839-1868 m. parapijiečių sąrašai
Onuškio RKB (Trakų raj.) 1929-1936 m. giminių vardynas


Iš tyrimų apibendrinimų:

75 procentai beieškančių genealoginių šaltinių naudojasi Nepriklausomo virtualaus archyvo "Genmetrika" šaltiniais.

 

2021 m. kovo 27 - balandžio 18 d. iniciatyvinė grupė vykdė apklausą dėl Lietuvos valstybės archyvų elektroninių paslaugų. Apklausos metu Lietuvos genealogijos mėgėjų ir profesionalų klausėme apie jų patirtį ir lūkesčius naudojantis Lietuvos valstybės archyvų elektroninėmis paslaugomis. Apklausoje dalyvavo 389 respondentai.

Atsakymai į klausimą „Kokiais iš šių elektroninių išteklių naudojatės?“

Dažniausiai respondentų naudojami elektroniniai ištekliai yra E-paveldas –net 95 proc. respondentų šį portalą nurodė kaip naudojamą elektroninį išteklį. Taip pat ypač dažnai yra naudojama savanorių suindeksuota bažnytinių metrikų informacija (pvz. metrikai.lt, kt.) ir Genmetrika portalas –75 ir 70 proc. atitinkamai. 

 

 

Image

METRIKAI

Metrikiniai įrašai bus nuolatos kaupiami ir įdedami tik sutikus dovanotojams.

Daugiau

Išorinės nuorodos:
Buvusios Seinų apskrities vietovardžiai ir asmenvardžiai, užfiksuoti 1922–1938 m. bažnytiniuose metrikuose

Image

SĄRAŠAI

Pirmuosius Žemaitijos parapijiečių sąrašus pateikė genealogė ekspertė Sigita Gasparavičienė.

Daugiau


Image

DVARŲ ŽINYNAS

Žinyno originalą parengė ir dovanojo Audronė Musteikienė. Nuolatos papildomas.

Žiūrėti
Image

ŽODYNAI IR ŽINYNAI

Žinynų originalai parengti ir dovanoti Audronės Musteikienės:
Moravskio žinynas, Vietovardžiai Karaliaučiuje, Vardų žodynas
ir kiti.

DETALIAU

Knygos archyvuose

Image

Tokių knygų archyvuose nemažai ir jos beveik neprieinamos. Knygos, išlikusios bažnyčios, laikomos dar blogesnėmis sąlygomis, nei archyve.

Lietuvoje metrikus tvarkė ir saugojo Bažnyčia. Netikintiesiems ar kitų tikybų asmenims civilinės būklės aktus išduodavo vietos savivaldos įstaigos. Metrikų terminas bendrinėje ir teisinėje kalboje naudotas iki 1940 m. Vėliau buvo vykdoma valstybinė civilinės būklės aktų registracija.

Gelbėkime knygas, jas atgaivindami ir palikdami gyventi skaitmeniniame pasaulyje.
Daugiau

Paieška

Index/ Turinys/ Detaliau
Nemokama paieška

Visiems naudinga

Mūsų ryšiai

FB "Domiuosi genealogija"

skirta besidomintiems giminių ir protėvių istorija. Čia diskutuojame, ... klausinėjame ir padedame vieni kitiems paieškose.

FB "Šiaurinės Lietuvos genealogija"

Besidomintiems savo protėviais, kurie gyveno Šiaurinės Lietuvos parapijose.

ir kiti: Ignalinos krašto genealogija, Anykščių krašto genealogija, Panemunės krašto genealogija, Širvintų ir aplinkinių parapijų genealogija, Genealogijos Kooperatyvas, Lithuanian Global Genealogical Society, Eastern Europe Genealogy Research Community